Utredare/Utvärderare till Riksantikvarieämbetet

Plats
Stockholm (Kommun)
Annonserat
den 14 september 2017
Stängs
den 2 oktober 2017
Ref:
2.9.1-03470-2017
Kontakta
Karin Wahlström
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

En kvalificerad utredare/utvärderare till enheten för tillsyn och överinseende

Stockholm

Riksantikvarieämbetet är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor om kulturarvet och kulturmiljön. Kärnan i vårt uppdrag är att stärka och synliggöra kulturarvets betydelse för samhällets utveckling. Här arbetar cirka 220 personer som leder och stödjer arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vi har verksamhet på flera orter i Sverige.

Riksantikvarieämbetet är en myndighet som har fokus på kulturarvets bevarande, utveckling och användning. Kulturmiljöavdelningen vid myndigheten bidrar till en effektiv och rättssäker tillämpning av kulturmiljölagen och miljöbalken med tillhörande förordningar samt förordningen om statliga byggnadsminnen. Avdelningen ansvarar för att finansiellt stöd till kulturmiljövården, arbetslivsmuseer och civila samhället bidrar till de kulturpolitiska målen och för myndighetens uppdrag om världsarv. Avdelningen verkar också för att statliga kulturmiljömål får genomslag inom andra samhällssektorer.

Inom enheten för tillsyn och överinseende vilar ansvaret för tillsyn över statliga byggnadsminnen, tillsynsvägledning, överinseende över länsstyrelsernas kulturmiljöarbete samt uppsikt över riksintressen och de svenska världsarven. På enheten arbetar 10 personer. Vi söker nu en medarbetare.

Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att i samverkan med andra medarbetare på och utanför enheten genomföra och sprida utvärdering och uppföljningar inom enhetens ansvarsområden. Du kommer att arbeta med såväl kvalitativa som kvantitativa metoder. Det kan handla om att samla in, bearbeta och analysera data eller göra beställningar av dessa arbetsuppgifter till externa konsulter. Du kommer att ha kontakter med länsstyrelser och andra myndigheter runt om i landet. Enhetens rapporter används av länsstyrelserna, som underlag i deras kulturmiljöarbete och för beslut och förbättring. Arbetet bedrivs huvudsakligen i projektform och du kan komma att delta både som projektledare och projektmedlem.

Din kompetens

Vi söker dig som har

  • samhällsvetenskaplig eller humanistisk examen,

  • flerårig erfarenhet av kvalificerat utvärderingsarbete i myndighet,

  • dokumenterade kunskaper i utvärderingsmetodik,

  • vana att samla in data genom intervjuer, enkäter och dokumentstudier,

  • goda kunskaper i statsförvaltning och dess roller och ansvar,

  • god analytisk förmåga, ett självständigt driv,

  • ett noggrant och strukturerat arbetssätt för att besvara komplexa frågeställningar,

  • en god samarbetsförmåga samt

  • förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift.

Vi ser gärna att du har kunskaper inom kulturmiljöområdet och erfarenhet av kulturmiljöarbete.

Eftersom arbetet innebär många externa kontakter och nära samarbete med kollegor läggs stor vikt vid personlig lämplighet.

Vi erbjuder ett varierande och stimulerande arbete tillsammans med engagerade kollegor i historiska lokaler med centralt läge.

Övrigt
Tjänsten är tillsvidare med 6 månaders provanställning. Arbetsplatsen finns på Storgatan i Stockholm.

Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 2 oktober. Märk din ansökan med diarienr 2.9.1-03470-2017.

Kontaktpersoner
Karin Wahlström
Enhetschef
08-5191 8000

Sara Harring
HR-konsult
08-5191 8117

Kristin Lindgren
SACO
08-5191 8000
kristin.lindgren@raa.se

Charlotte Hamilton
ST-representant
08-5191 8000

Liknande jobb

Liknande jobb