Samhällsbyggnadsdirektör till Södertälje kommun

Plats
Södertälje (Kommun), Stockholm
Annonserat
den 22 september 2017
Stängs
den 16 oktober 2017
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Välkommen till en expansiv kommun med samhällsbyggnadsfrågorna högt på agendan! I Södertälje, med 95 000 invånare, finns både stad med centrumkärna, flera mindre tätorter, landsbygd, skog och skärgårdsmiljö, vilket ställer särskilda krav vid exploatering. Vi är en ekokommun i en stark utvecklingsfas, där de närmaste årens stadsutveckling inkluderar 20 000 nya bostäder, nya företagsetableringar, offentlig och privat service och handel. Södertälje kommun har ett ambitiöst miljö- och klimatprogram och arbetar innovativt med att bygga ett hållbart samhälle. I Södertälje har vi valt att samla kommunens uppdrag och kompetens inom samhällsplanering, byggande och förvaltning i en och samma organisation.
Läs om samhällsbyggnadskontoret på vår hemsida.

Vi söker nu en god ledare med starkt driv och fokus på genomförande, till uppdraget som samhällsbyggnadsdirektör! 

Det vi erbjuder är höga förväntningar i uppdraget och utmaningar som triggar. Du kommer möta en professionell organisation med 200 kunniga medarbetare. Inom samhällsbyggnadskontoret finns etablerade och välfungerande arbetssätt, och du leder helheten via dina chefer i nästa led. 

Du är en ansvarstagande, trygg, reflekterande ledare som förstår helhet och sammanhang, med god förmåga att delegera och nyttja dina medarbetares kompetens. Du får alla att enas och sträva mot samma mål. Tillsammans med medarbetarna säkerställer du att ni levererar enligt planer, följer upp och analyserar resultat. Du är en god lyssnare som visar tillit, skapar delaktighet, inspirerar och stimulerar dina medarbetare till utveckling. Du förväntas också vara insatt i kommunkoncernens samlade verksamhetsområden och utmaningar, exempelvis inom skola, vård och omsorg, och bidra till samarbeten med ett helhetsperspektiv på Södertälje. 

Du vågar ta såväl bekväma som obekväma beslut och kan prioritera. Du är intresserad av hållbarhet i alla dess dimensioner och har ett självklart samhällsengagemang. Du kan skapa goda relationer och är en utpräglat kommunikativ ledare både internt och externt, med en god förmåga att sälja in och marknadsföra budskap och planer. Du trivs i rollen som frontfigur och är gärna den som driver samhällsutvecklingen i Södertälje framåt. Du hittar former för samverkan, vågar prova nya vägar och har en stark drivkraft att nå ett genomförande. 

Självklart har du också förståelse för och ett stort intresse av Södertäljes unika förutsättningar och utmaningar. 

Kort om uppdraget: 

 • Är direktrapporterande till stadsdirektören, ingår i kommunledningsgruppen. 
 • Är arbetsgivaransvarig för 200 medarbetare, varav 9 chefer på nästa nivå. 
 • Ansvarar för uppdragen inför stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden, fyra kommundelsnämnder och kommunstyrelsen. 
 • Säkerställer strukturer, processer och arbetssätt för att nå resultat och vidareutveckla verksamheten. 
 • Ansvarar för välfungerande samarbetskontakter internt i kommunkoncernen och externt. 

Kvalifikationer: 

 • Relevant högskoleutbildning. 
 • Erfarenhet av arbete som högre chef med underställda chefer. 
 • Erfarenhet av samhällsbyggnadsfrågor, med fördel i en ledande position. 
 • Erfarenhet som chef i en politiskt styrd organisation. 
 • Skicklig kommunikatör i tal och skrift. 

Meriterande om du också har något av följande: 

 • Erfarenhet av att leda framgångsrika förändrings- och utvecklingsprojekt. 
 • Bred arbetslivserfarenhet, gärna från både offentlig och privat sektor. 
 • Erfarenhet av hållbarhetsfrågor inom samhällsplanering. 
 • Erfarenhet av dialog och samverkan med näringsliv, medborgare, myndigheter, föreningar och andra intressenter. 

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi undanber oss alla kontakter avseende ytterligare annonsering. 

Senaste ansökningsdag den 16 oktober 2017. 

Liknande jobb

Liknande jobb