Verksamhetsområdeschef till Rättsavdelningen

Plats
Sundsvall, Stockholm, Göteborg och Malmö
Annonserat
den 17 oktober 2017
Stängs
den 12 november 2017
Ref:
049536-2017
Kontakta
Eva Nordqvist
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Verksamhetsområdeschef till Rättsavdelningen

Ref: 049536-2017

Läs mer om Försäkringskassan som arbetsgivare och hur det är att jobba hos oss. Att jobba statligt innebär att du delar våra grundläggande värderingar.

Rättsavdelningen ansvarar för den rättsliga styrningen av myndighetens verksamhet. Det innebär att avdelningen för myndighetens talan i olika rättsliga instanser, tolkar regelverken som styr Försäkringskassans verksamhet, ger rättsligt stöd till den övriga verksamheten och genomför rättsliga kvalitetsuppföljningar. Vi handlägger även skadeståndsärenden och remisser från riksdagen, Regeringskansliet, JO, JK och andra myndigheter.

Rättsavdelningen har närmare 120 medarbetare. Avdelningen är indelad i fyra verksamhetsområden; Process- och socialförsäkringsjuridik, Myndighetsjuridik, Socialförsäkringsjuridik samt Socialförsäkringsjuridik och gränsöverskridande frågor.

Rättsavdelningen söker nu en chef för verksamhetsområdet Process- och socialförsäkringsjuridik

Verksamhetsområdet ansvarar för

 • myndighetens processföring i både allmän domstol och allmän förvaltningsdomstol
 • att styra myndighetens regeltillämpning vad gäller frågor om fordringshantering, återkrav, kontroll och omprövning m.m. - handläggning av skadeståndsärenden

Arbetet inom verksamhetsområdet utförs dels inom fyra processjuridiska enheter dels av rättsliga experter. De fyra procesjuridiska enheterna leds av enhetschefer medan de rättsliga experterna är direkt underställa verksamhetsområdeschefen. Verksamhetsområdet har knappt 50 anställda. De processjuridiska enheterna är placerade i Sundsvall, Stockholm, Göteborg och Malmö.

Dina arbetsuppgifter
Som verksamhetsområdeschef ansvarar du för att leda och utveckla medarbetarna och verksamheten inom ditt ansvarsområde. Du har personal-, resultat- och uppföljningsansvar och rapporterar till rättschefen.

Du ansvarar för att skapa en utvecklande arbetsplats samt för att driva ett aktivt arbetsmiljö- och hälsoarbete. Genom dialog skapar du förutsättningar för dina medarbetare att ta ansvar för sitt uppdrag, sina mål och sin kompetensutveckling.

Som verksamhetsområdeschef deltar du i Rättsavdelningens strategiska arbete och ingår i avdelningens ledningsgrupp. Eftersom du är chef för fyra enhetschefer har du också ansvar för en egen ledningsgrupp. Du deltar i olika styrgrupper och driver egna projekt inom funktionens ansvarsområde. I uppdraget ingår också att inom myndigheten och externt informera om avdelningens arbete. Du är också drivande i att utveckla samverkan med andra statliga myndigheter inom funktionens ansvarsområden. Du svarar för kontakterna med Regeringskansliet inom ditt ansvarsområde.

Kvalifikationer och egenskaper

Vi söker dig som har

 • jur. kand./juristexamen
 • flera års erfarenhet av arbete i domstol
 • flera års erfarenhet av arbete som jurist på myndighet
 • mycket goda kunskaper inom socialförsäkringen
 • goda kunskaper inom EU-rätt, civilrätt, skadeståndsrätt och obeståndsrätt
 • mycket god förmåga att uttrycka sig i skrift och tal
 • hög personlig integritet
 • förmåga att internt och externt skapa förtroendefulla relationer
 • förmåga att skapa förutsättningar för engagemang, lärande och ständiga förbättringar
 • god kommunikativ förmåga och är lyhörd
 • strategiskt tänkande med ett ledningsperspektiv
 • förmåga att fatta beslut
 • Du är lyhörd och inställd på samarbete och samverkan. Har du erfarenhet från operativt ledarskap är det meriterande. 

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Övrigt
Anställningen är tills vidare, heltid med tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar provanställning. Försäkringskassan gör viss ekonomisk personkontroll innan anställning. I denna rekrytering kan arbetspsykologiska test komma att användas som del i urvalsarbetet.

Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta rättschefen Eva Nordqvist, tfn 010-116 91 10 eller den nuvarande verksamhetsområdeschefen Kjell Skoglund, tfn 010-116 96 10.

Har du frågor om rekryteringsprocessen går det bra att kontakta HR-specialist Karin Karlsson, tfn 010-116 9037, e-post: karin.karlsson@forsakringskassan.se.

Kontaktpersoner i fackliga frågor är för Saco Margaretha Palmblom, tfn 010-114 75 68, för ST Behzad Barkhodaee tfn 010-116 22 96  samt för Seko Irre del Barba, tfn 010- 115 30 87.

Ansökan
Välkommen med din ansökan med meritförteckning senast den 12 november 2017. Du behöver inte bifoga betygskopior och liknande till din ansökan, dessa tas med till en eventuell intervju. Skicka ansökan genom att klicka här nedan.