Statsvetare eller jurister till utvecklingsenheten

Plats
Solna (Stad), Stockholm
Annonserat
den 18 oktober 2017
Stängs
den 30 oktober 2017
Ref:
LED 2017/398
Kontakta
Lovisa Strömberg
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Erfarna statsvetare eller jurister till utvecklingsenheten

Referensnummer LED 2017/398

Ansökan senast 30 oktober 2017

DO söker erfarna statsvetare eller jurister som vill bidra i myndighetens arbete att motverka diskriminering och på annat sätt främja lika rättigheter och möjligheter.

Utvecklingsenheten
Utvecklingsenheten ansvarar för DO:s strategiska insatser för att få externa aktörer att arbeta mot diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. Vidare har enheten ansvar för myndighetens nätverk och kontakter för kunskapsinhämtning och kunskapsspridning med nyckelaktörer och civila samhället. Enheten bedriver förändringsarbete, i samarbete med eller i förhållande till externa aktörer, genom att synliggöra diskriminering och risker för diskriminering och på olika sätt verka för att dessa ska undanröjas.

Dina arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår att tillsammans med andra, såväl internt som externt, bedriva långsiktiga förändringsarbeten inom myndighetens uppdrag. En central del av arbetet är att samarbeta i syfte att ta fram och sprida ny kunskap inom myndighetens område. Detta kan innefatta många olika typer av externa insatser som exempelvis dialoger, konferenser, skrivelser, utbildnings- och informationsinsatser. Arbetet är mycket utåtriktat och innebär också omfattande kontakter med såväl nyckelaktörer som civila samhället både på lokal, regional och nationell nivå och internationellt. Att representera myndigheten i olika sammanhang och inom olika samhällsområden, bland annat i olika nätverk kommer också att ingå. I arbetsuppgifterna ingår det också att ta fram underlag till exempelvis remissvar, promemorior, kunskapssammanställningar och artiklar. Du kommer också att delta i andra på enheten förkommande arbetsuppgifter, exempelvis att delta i internt utvecklingsarbete.

Kravprofil

Vi söker dig med

 • akademisk examen i statsvetenskap, från juristprogrammet eller motsvarande utbildning som DO bedömer som likvärdig
 • gedigen erfarenhet av långsiktigt förändringsarbete i komplexa frågor inom samhällsstrukturen
 • erfarenhet av att inhämta kunskaper från, samverka och föra dialog med aktörer som exempelvis civila samhället, myndigheter och andra nyckelaktörer
 • stor vana av att målgruppsanpassa komplex information
 • stor vana av skriftlig och muntlig framställning
 • erfarenhet av att bereda ärenden för ledningsgrupp eller motsvarande
 • mycket goda kunskaper om och erfarenhet av arbete i statlig förvaltning
 • erfarenhet av att representera en organisation i olika externa formella sammanhang
 • goda kunskaper inom diskrimineringsområdet
 • mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift

Du ska därutöver ha

 • mycket god analytisk förmåga och förmåga att hantera omfattande och komplext material och göra strategiska bedömningar utifrån verksamhetens behov
 • mycket god förmåga att strukturera upp arbetet, ta ansvar samt driva arbetet framåt och slutföra det
 • mycket god förmåga att samarbeta, samverka och skapa goda relationer
 • mycket god kommunikativ förmåga och förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
 • god förmåga att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter
 • förmåga att arbeta på ett prestigelöst och lösningsinriktat sätt och vara lyhörd för verksamhetens behov
 • hög integritet och god förmåga att inge förtroende

Meriterande

 • erfarenhet av projektledning eller att leda arbetsgrupp
 • erfarenhet av att samordna och leda dialoger, större möten eller konferenser
 • erfarenhet av arbete inom samhällsområdet bostad, arbetsliv och/eller socialtjänst
 • kunskaper om diskriminering inom samhällsområdet bostad, arbetsliv och/eller socialtjänst
 • kunskaper om arbete med aktiva åtgärder inom arbetslivet
 • mediavana.

Om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning med provanställning om sex månader. Tillträde så snart som möjligt.

DO erbjuder dig en arbetsplats med förmåner som bland annat flexibla arbetstider, friskvårdsersättning och friskvårdstimme.

DO värnar om en rekrytering fri från diskriminering som ger lika möjligheter för alla.

Vi undanber oss vänligen kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Kontakt och anmälan
I denna rekrytering samarbetar vi med SOURCE Executive Recruitment. Frågor om tjänsten besvaras av researcher Jenny Håkansson 073-145 59 97.

Kontaktperson på DO är chefen för Utvecklingsenheten Lovisa Strömberg eller HR-handläggare Lotta-Karin Hansson. Fackliga företrädare är Henrik Angel för Saco och Ammar Makboul för ST. Du når dem via DO:s växel 08-120 20 700.

Välkommen med din ansökan inklusive meritförteckning senast den 30 oktober 2017 till jenny.hakansson@source-executive.se eller till SOURCE Executive Recruitment, Upplandsgatan 14, 111 23 Stockholm. Märk din ansökan med referensnummer LED 2017/398.

Om DO
DO är en statlig myndighet som arbetar för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. Myndigheten ska verka för att diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder inte förekommer.
För närvarande är vi ett hundratal anställda som arbetar i tillgängliga lokaler på Råsundavägen 18 i Solna, med närhet till goda kommunikationsmöjligheter. Vi ser inte ytterligare anpassningar som ett hinder.

Liknande jobb

Liknande jobb