Doktorand i ekologi och evolution till Stockholms universitet

Plats
Stockholm (Stad) (SE)
Annonserat
den 23 oktober 2017
Stängs
den 15 november 2017
Ref:
SU FV-3166-17
Kontakta
Ayco Tack
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Ref.nr SU FV-3166-17

vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik. (Sista ansökningsdag: 2017-11-05) Förlängd ansökningstid t.o.m.: 2017-11-15.

Vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik bedrivs forskning och undervisning i en internationell miljö. Ämnesområdena är ekologi och evolution, ekotoxikologi, marinbiologi, växtfysiologi och växtsystematik. Delar av forskningen har direkt miljö- och samhällsrelevans och bedrivs ofta brett och interdisciplinärt. Institutionen har ca 140 anställda, av vilka ca 35 är lärare och forskare och ca 50 är forskarstuderande.   

Projektbeskrivning
Institutionen för ekologi, miljö och botanik utlyser härmed en fyraårig doktorandanställning inom projektet: Klimat, livshistoria och en multitrofisk näringsväv på ek. Klimatförändringar har redan förändrat fenologin hos både växter och andra organismer på högre trofinivåer. Detta har lett till en förändrad säsongsmässighet under våren som innebär att växter har en tidigare lövsprickning och/eller blomning, samt att växtätande insekter uppträder tidigare på året. Även mer omfattande förändringar än fenologiska skiften kan dock inträffa, t.ex. så kan en ökande temperatur leda till att arter producerar fler generationer per år (voltinism). Den typen av förändringar kan ha omfattande ekologiska och evolutionära konsekvenser, eftersom produktionen av ytterligare en generation per år accelererar populationstillväxt och möjligheten för nya anpassningar, och kan också leda till förändringar i artinteraktioner som är beroende av en säsongsmässig synkronisering av livscykler. För närvarade vet vi mycket lite om hur klimatet påverkar voltinismmönster hos arter i multitrofiska samhällen, och hur detta i sin tur påverkar struktur och dynamik i näringsvävar.

Målet med detta doktorandprojekt är att öka kunskapen om hur klimatvariation i tid och rum påverkar voltinismmönster i ett samhälle bestående av ett flertal herbivorer och parasitoider associerade med ek, samt hur detta kan påverka struktur och dynamik hos näringsvävar. Projektet kommer att kombinera flera angreppsätt: i) fältstudier för att beskriva rumslig och tidsmässig variation i voltinismmönster hos växtätande insekter och parasitoider associerade med ekar, ii) uppvärmningsexperiment för att reda ut hur klimatvariation (varmare vår, sommar och höst) inverkar på voltinismmönster, och eventuellt den säsongmässiga synkronin mellan växtätare och parasitoider, iii) ingående laboratoriestudier i klimatkammare med fem utvalda arter för att mer noggrant studera betydelsen av voltinismmönster för värdpreferenser och fitnessparametrar.

Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i ekologi och evolution krävs att den sökande har godkänt resultat på kurser på avancerad nivå om minst 60 högskolepoäng, varav 15 högskolepoäng ska vara kurs i något av områdena ekologi eller evolution, och 30 högskolepoäng ska vara självständigt arbete i något av områdena ekologi eller evolution. Särskild behörighet har också den som inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola. Vid anställning som doktorand/antagning till utbildning på forskarnivå ska avseende fästas främst vid graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå.

Urval 
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. 

Följande kriterier kommer användas för att bedöma denna förmåga:
Kvaliteten på masterarbetet.
Förmåga att uttrycka sig på engelska i tal och skrift.
Analytisk förmåga och erfarenhet av kvantitativ analys.
Erfarenhet av fältarbete.
Förmåga att arbeta självständigt, att ta initiativ och vara kreativ.
Förmåga och villighet att samarbeta i grupp, inklusive med människor av olika nationalitet, religion, kön och etnicitet.

Önskvärda men inte nödvändiga kriterier:
Erfarenhet av arbete med insekter.
Erfarenhet av arbete med näringsväv.

Som underlag för bedömningen används tidigare erfarenheter och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevanta erfarenheter, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.regelboken.su.se.

Anställningsvillkor 
En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid. 

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration. 

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information lämnas av projektansvarige Ayco Tack, tfn 08-16 39 59, ayco.tack@su.seeller ämnesföreträdaren Johan Ehrlén, tfn 08-16 12 02, johan.ehrlen@su.se.

Fackliga företrädare
Anqi Lindblom-Ahlm (Saco-S) och Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Vi rekommenderar att ansökan, med tillhörande dokument, skrivs på engelska.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev (2-3 sidor) där du beskriver
  -dina förväntningar på, och avsikter med utbildningen
  -varför du är intresserad av det aktuella projektet
  -vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
 • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
 • självständiga arbeten/uppsatser (max 3 filer)

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – hos oss ger utbildning och forskning resultat.

Sista ansökningsdag: 2017-11-15

Liknande jobb

Liknande jobb