Doktorand i vetenskap om hållbar utveckling till Stockholms universitet

Plats
Stockholm (Stad) (SE)
Annonserat
den 24 oktober 2017
Stängs
den 16 november 2017
Kontakta
Garry Peterson
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Ref.nr SU FV-3198-17

vid Stockholms Resilienscentrum. Sista ansökningsdag: 2017-11-16.

Uppdraget för Stockholms Resilienscentrum (SRC) är att främja innovativ forskning och utvecklingsarbete för bättre förvaltning av ekosystemtjänster och vår biosfär som helhet. Centret är erkänt för sin tvärvetenskapliga forskning och tillämpar ett social-ekologiskt systemperspektiv och ett resilienstänkande för att generera kunskap och förståelse för transformationer mot en hållbar framtid. Forskningen främjas genom tvärvetenskaplig samverkan med aktörer inom forskning, policy och näringsliv över hela världen.

SRC strävar mot att främja nya generationer av forskare och akademiska ledare genom forskarskolan, som attraherar och integrerar unga forskare till att skapa nya angreppssätt, insikter och verktyg för biosfär förvaltning och innovation. Forskarskolan utrustar studenterna med en teoretisk och praktisk grund i vetenskap om hållbar utveckling med fokus på resiliens. Studenterna uppmuntras att utveckla nya tillvägagångssätt som integrerar metoder och koncept från samhälls-, natur- och tillämpad vetenskap. Tonvikten ligger på att utveckla studenternas förmåga att definiera ett problem, utveckla forskningsmetoder och kommunicera forskningsresultat både inom internationella vetenskapliga och policysammanhang.

Projektbeskrivning
Vi söker en starkt motiverad doktorand i miljövetenskap för att delta i ett branschsamarbetande forskningsprojekt som kombinerar begrepp inom cirkulär ekonomi och de planetära gränserna. Projektets fokus ligger på textilfiberindustrin. Doktoranden kommer bland annat att:

 • Analysera ramverket för cirkulär ekonomi ur ett socio-ekonomiskt system-resiliensperspektiv för att integrera detta med konceptet planetära gränser.
 • Undersöka hur konceptet för planetära gränser kan översättas till textilindustrins sektor, med hänsyn till följderna av cirkulär ekonomi för enskilda textila fibertyper.
 • Analysera de biofysiska och socioekonomiska konsekvenserna av olika textila fibersystem för att informera om fiberbyten samt förändringar mot mer hållbara produktions- och handelsmönster.

Projekt ställer krav på att doktoranden har goda kunskaper i hållbarhetsvetenskap, miljövetenskap, och/eller ekonomi, helst med erfarenhet av ekologisk ekonomi, livscykelanalys eller resurseffektivitetsanalys. Kunskap om hållbart mode och textilsektorn är meriterande. Doktoranden bör också vara villig och motiverad att utforska olika forskningsområden och förvärva kunskaper och färdigheter inom samhällsvetenskap och miljövetenskap. Som en del av den tvärvetenskapliga miljön på Stockholms Resilience Center kommer studenten att samarbeta med och dra nytta av andra forskare med varierande intressen och perspektiv. Huvudprojektpartner är Ellen MacArthur Foundation. Studenten förväntas tillbringa korta perioder vid deras brittiska huvudkontor, för att på plats arbeta med stiftelsens medarbetare.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet att antas till utbildning i vetenskap om hållbar utveckling krävs, att den sökande har sammantaget minst 30 hp eller motsvarande på avancerad nivå inom naturvetenskap, samt utfört ett examensarbete om minst 30 hp på avancerad nivå inom relevant ämne. Eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola. Vid anställning som doktorand/antagning till utbildning på forskarnivå ska avseende fästas främst vid graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå.

Urval
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivåDe bedömningsgrunder som tillämpas vid urvalet är:

 • Ämneskunskaper med relevans för forskningsuppgiften.
 • Analytisk förmåga, styrkt genom vetenskaplig rapport, uppsats, examensarbete.
 • Programmeringskunskaper (t.ex. R , Python ) för att hantera oach analysera stora volymer av miljödata.
 • Kreativitet, en önskan att göra forskning, motivation och vilja att samarbeta med yrkesverksamma inom andra discipliner.
 • Sökandes personliga referenser.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.regelboken.su.se.

Anställningsvillkor
En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid. 

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information och upplysningar om anställningen lämnas av professor Garry Peterson, tfn 073-707- 85 92 alt. 08-674 77 42, garry.peterson@su.se.

Frågor om projektet besvaras av handledare dr Sarah Cornell, tfn 073-707 85 80, sarah.cornell@su.se.

Fackliga företrädare
Anqi Lindblom-Ahlm (Saco-S) och Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 1 sida) som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – hos oss ger utbildning och forskning resultat.

Sista ansökningsdag: 2017-11-16

Länk till den här sidanhttp://www.su.se/om-oss/jobba-p%C3%A5-SU/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=4114&rmlang=SE

Liknande jobb

Liknande jobb