Generalsekreterare/kanslichef till Beridna högvakten

Plats
Stockholm (Kommun) (SE)
Annonserat
den 25 oktober 2017
Stängs
den 24 november 2017
Kontakta
Fredrik Hillelson
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Föreningen för den Beridna Högvakten – Generalsekreterare/ kanslichef

Om Föreningen för den Beridna Högvakten Föreningen för den Beridna Högvakten har som ändamål att ideellt och ekonomiskt stödja bevarandet av den beridna högvakten i Stockholm. Det är en ideell civil organisation av folkrörelsekaraktär. Föreningen finansierar Stiftelsen för den Beridna Högvakten, som äger hästarna och har ingått avtal med Försvarsmakten (FM) som reglerar hur samarbetet ska bedrivas med FM. Föreningen bildades 1985 i syfte att bevara hästarna i det svenska statsceremonielet. Föreningen finansierar inköp och utbildning av de 80 hästar som krävs för verksamheten samt står för huvuddelen av de direkta kostnaderna (foder med mera) för driften av stallen på Kavallerikasernen. Det är alltså inte längre staten som betalar hästarna, utan föreningen och dess medlemmar. Den beridna vaktparaden är en viktig symbol för Sverige och spelar en betydelsefull roll som en del av det svenska kulturarvet vid statsbesök, nationaldagsfirande och kungliga bröllop. Utan föreningen och dess medlemmar skulle denna mångåriga tradition försvinna.

Föreningen ska sprida kännedom om dess betydelse såsom en unik företeelse ur kulturell och turistbefrämjande synpunkt och genom att samla in medel för att behålla och förnya det hästmaterial som behövs för den beridna högvakten.

För att den Beridna Högvakten ska kunna sprida glädje, pompa och ståt på Stockholms gator krävs i dag två huvudaktörer. Den ena är Föreningen för den Beridna Högvakten, den andra är Försvarsmakten.

Befattningen
Generalsekreteraren/kanslichefen leder föreningens hela verksamhet med stort fokus på  medlems- och sponsorrekryteringen.  Det är viktigt att föreningen kan öka sitt medlemsantal varje år, samt behålla och skapa lojalitet från befintliga medlemmar. Detta är ett bra sätt att främja traditionen med beridna vaktparaden och korteger. I dag har föreningen ca 25 000 medlemmar och ca 20 företags­sponsorer.

Generalsekreteraren/kanslichefen är under styrelserna (Föreningens och Stiftelsens) operativt ansvarig för verksamheten och har till sin hjälp ett kansli som i dag är en effektiv organisation med låga omkostnader. Föreningen drivs som ett medlemsägt företag och målet är att leverera ett visst överskott varje år. Medlemmarnas pengar hanteras på ett ansvarsfullt sätt av kansliet.

Kansliet samarbetar med många personer och organisationer i kommittéer och enskilt. Nätverkande är viktig del av generalsekreterarens arbete. Bl.a. leder generalsekreteraren/ kanslichefen en marknads- och rekryteringskommitté, ett hästvälfärdsråd (samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet, FM, Ridskolan Strömsholm och Svenska Ridsportförbundet) och en hästkommitté (samarbete med främst FM) samt är ledamot i en Finanskommitté. FM är föreningens kanske viktigaste samarbetspartner.

I uppgiften ingår även inköp och ansvar för utbildning av hästarna tillsammans med samarbetspartner/specialister. Att främja en god hästhållning och ridkonst är viktiga strategier. Jfr. Föreningens och Stiftelsens strategidokument.

Föreningen strävar efter en mycket hög kvalitet i arbetet och medlemmarna ska känna att de får ut mer än vad de betalar för i sitt medlemskap.

Föreningen anordnar många medlemsaktiviteter, bl.a. medlemsresor i Sverige och utomlands, stall- och ridhusvisningar, konserter, en medlemstidning, böcker m.m. Föreningen deltar i olika publika events under ett år, både i Stockholm och ute i landet, och är dessutom aktiv på sociala media.

Föreningen för den Beridna Högvakten är ett modernt varumärke och kommande general­sekreterare/kanslichef ska arbeta för att det förblir så.

Kravprofil

Bakgrund och erfarenheter

 • Erfarenhet från en ledande befattning, gärna från medlemsstyrd organisation och företag (näringslivet)
 • Gärna erfarenhet från insamlingsverksamhet
 • Stort kontaktnät
 • Erfarenhet av hästar och ridkonst
 • Eventuellt någon som lämnat sin operativa befattning

Personliga egenskaper

 • Affärsmässig och ekonomiskt kunnig
 • Proffs på nätverkande
 • Bra på att skapa och behålla goda relationer
 • Duktig kommunikatör i tal och skrift (svenska och engelska)/stilistisk känsla
 • Intresserad av hästar, ridkonst, kulturarvet och samhället
 • Kreativ och utvecklingsorienterad
 • Nyfiken och engagerande
 • En vilja att hela tiden göra bättre
 • Entreprenöriellt sinnelag kombinerat med handlingskraft

Novare Executive Search
Novare Executive Search har sedan starten 2001 genomfört mer än 1 300 sökuppdrag till över 500 olika företag och organisationer. Våra konsulter har gedigen erfarenhet av chefsrekrytering (Executive Search) i kombination med erfarenhet från linjebefattningar och chefspositioner.

Novare drivs av övertygelsen om att det enda som räknas är resultat. Därför arbetar vi kundanpassat och minimerar formalia. Vi engagerar oss för att snabbt hitta de kandidater som våra kunder efterfrågar för att nå uppsatta mål. Med erfarenhet från rekryteringsuppdrag i många olika branscher kan vi tillföra ett bredare perspektiv än en branschspecifik aktör. När vi genomför uppdrag utanför landets gränser samarbetar vi med våra partners i den internationella alliansen Alto Partners. Vi månar alltid om en professionell och omfattande referenstagning.

Vår ambition är att skapa en långvarig relation med dig som kund. Nyckelord för oss är öppenhet, professionalism och ett ömsesidigt förtroende.

Moderbolaget Novare Human Capital ägs sedan november 2014 av fem personer i bolagets ledning; Fredrik Hillelson, Per-Allan Karlsson, Anders Cedermark, Anna Schauman och Per Frisk. Vi ser gärna ett spritt ägande i de verksamhetsdrivande bolagen och har därför många av våra medarbetare som delägare i alla bolag inom Novaregruppen. www.novare.se

Liknande jobb

Liknande jobb