Divisionschef till Statens Servicecenter

Plats
Gävle
Annonserat
den 25 oktober 2017
Stängs
den 15 november 2017
Ref:
10645-2017/2511
Kontakta
Anders Engman
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Regeringen har beslutat att inrätta en ny serviceorganisation som ska förbättra den statliga lokala servicen till medborgare, företag och nyanlända. Det är en viktig reform som ingår i arbetet med att utveckla statsförvaltningen. Statens servicecenter har fått det spännande och utmanande uppdraget att ta ansvaret för organisationen som ska ha lokala besöks- och servicekontor i hela landet.

Nu söker vi en ny medarbetare som blir chef för divisionen Medborgarservice som startar sin verksamhet den 1 januari 2019. Ditt initiala uppdrag är att leda förberedelserna för att starta denna helt nya verksamhet.

Divisionens verksamhet ska enligt planerna finnas på över 100 orter i Sverige och beräknas ha cirka 500 medarbetare. Till att börja med ska de lokala kontoren tillhandahålla service från Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Framöver kommer ytterligare myndigheters service tillhandahållas genom Medborgarservice.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som chef för divisionen rapporterar du till generaldirektören och ingår i Statens servicecenters ledning. Som divisionschef på Statens servicecenter får du ett tydligt uppdrag med befogenheter och delegerat ansvar. Du får också det stöd du behöver inom områden som ekonomi, HR och kommunikation. I rollen ingår ansvaret för den strategiska ledningen och styrningen av Medborgarservice och att leda dess ledningsgrupp. Vidare svarar du för att verksamheten bedrivs effektivt och rättssäkert samt på ett sätt som motsvarar omvärldens krav. Du ska vara en tydlig ledare som får med dig ledningsgruppen samt har en helhetssyn och handlingskraft och ser till hela myndighetens bästa.

Eftersom du kommer ha breda kontaktytor är det viktigt att du är förtroendeingivande och har förmåga att skapa goda samarbeten med de aktuella myndigheterna. Dessa ansvarar själva för sina tjänster och sin myndighetsutövning, men Medborgarservices lokala kontor ska lotsa medborgare, företag och nyanlända till relevant information och rätt myndigheter på ett professionellt sätt. Medborgarservice avlastar myndigheterna som i stället kan fokusera på sin kärnverksamhet.

Kvalifikationer
Som chef har du verksamhetsansvar och leder utvecklingen av verksamheten genom att leda andra. Det kräver självinsikt och en god förståelse för andra samt förmåga att anpassa ditt ledarskap till den rådande situationen.

 Vi söker dig som har:

 • Relevant utbildning på högskolenivå
 • Minst åtta års erfarenhet av ledarskap på flera nivåer, varav minst fyra år i rollen som chef för chefer
 • Erfarenhet av att leda offentlig verksamhet på strategisk nivå
 • Dokumenterad erfarenhet av att framgångsrikt leda arbete med ständiga förbättringar av verksamheten

Dessutom är det meriterande om du har:

 • Erfarenhet från ledarskap inom statlig verksamhet
 • Erfarenhet av och förståelse för att ge service
 • Erfarenhet från att leda en geografiskt spridd verksamhet

Vidare ska du ha:

 • Dokumenterat goda ledaregenskaper
 • Förmåga att fokusera på kvalitet och service
 • Dokumenterad förmåga att inspirera, skapa delaktighet och engagemang, inte minst i samband med verksamhetsutveckling
 • Dokumenterad förmåga att skapa och bevara goda relationer för ett gott samarbete såväl internt som externt

Särskilt stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper och din förmåga att leda.

Övrigt
Anställningen avses att placeras i Gävle. Den innebär en del resande. Anställningen är tillsvidare med ett tidsbegränsat chefsförordnande.

Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

I denna rekrytering samarbetar vi med rekryteringsföretaget Signium, Anders Engman 070-888 15 00, Göran Willner 070-547 43 55.

Välkommen med din ansökan senast den 15 november.

Statens servicecenter verkar för en diskrimineringsfri arbetsplats med ökad mångfald och jämställdhet.

Fackliga kontakter Annika Andersson ST tel. 010-456 00 57, Håkan Alenius SEKO tel. 026-656582

Kontaktpersoner
Thomas Pålsson
Generaldirektör
010 - 45 60 300
thomas.palsson@statenssc.se