Rektor till Högskolan Dalarna

Plats
Dalarna
Annonserat
den 26 oktober 2017
Stängs
den 24 november 2017
Ref:
HDa 2.3-2017/666
Kontakta
Ann-Sofie Rosenberg
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Rektor till Högskolan Dalarna

Ref: HDa 2.3-2017/666

På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för att alla människor ska kunna delta i högre utbildning. Vi tar aktivt ansvar för att främja ett gott samhälle, både i vår egen region men också i ett globalt perspektiv. Vi är omkring 750 anställda, 16 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners, som gör detta möjligt tillsammans.

Profil
Vi söker en rektor som vill leda en högskola som har en viktig roll i det nationella högskolelandskapet och ett starkt globalt engagemang. Du kommer att leda en högskola som är aktiv och synlig i Dalarna och med starkt förtroende hos forskningsfinansiärer.

Sedan några år arbetar Högskolan Dalarna med att förverkliga en vision om ett lärosäte som skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle. Genom nyvunna tillstånd att examinera egna doktorer har skapats ännu bättre förutsättningar att utifrån två starka campusorter samla forskning, utbildning och samskapande med det omgivande samhället i välintegrerade akademiska miljöer. I många år har också Högskolan Dalarna varit en föregångare i att utveckla nätutbildning och innovativa sätt att skapa närhet och kvalitet i utbildning. Rektor förväntas leda ett fortsatt kvalitetsarbete som vidareutvecklar det pedagogiska mötet mellan studenter och lärare, samt mellan högskola och omvärld, för att på ett tillgängligt sätt nå ut till allt fler i samhället.

En stark och effektiv administration och stödorganisation är en förutsättning för en framgångsrik högskola. Som rektor är du självklart den akademiska ledaren men också en omdömesgill och utvecklingsinriktad myndighetschef och arbetsgivare.

Bakgrund och erfarenhet

Rektor

 • ska enligt Högskoleförordningen vara behörig för anställning som professor eller lektor
 • ska vara tydlig som akademisk ledare genom en gedigen erfarenhet av såväl utbildning och forskning som samverkan
 • ska ha väl vitsordad erfarenhet av ledarskap inom högre utbildning vid akademiskt lärosäte
 • ska ha erfarenhet av att driva kvalitets- och utvecklingsarbete för att främja hög kvalitet i utbildning och forskning
 • ska vara väl insatt i det nationella högskolesystemet samt i lagar och förordningar på området

Meriterande är

 • professorskompetens
 • erfarenhet av akademisk verksamhet i internationell miljö

Personliga egenskaper

Rektor ska

 • främja ett akademiskt förhållningssätt och värna akademiska värden
 • kunna arbeta strategiskt och ha förmåga att identifiera nya utvecklingsbehov
 • ha förmåga att samla organisationen kring gemensamma mål och tillsammans med organisationen fatta beslut och leda verksamheten mot dessa mål
 • vara lyhörd och bra på att förankra
 • vara tydlig, drivande och beslutsför
 • ha förmåga och intresse för att samverka och utveckla kontakter med omvärlden, såväl regionalt och nationellt som internationellt
 • ha förmåga och intresse att vidareutveckla en god arbetsmiljö för medarbetare och studenter samt driva verksamheten så att den främjar hållbarhet

Uppdraget
Rektor tillsätts genom beslut av regeringen efter förslag från styrelsen vid Högskolan Dalarna. Rektor är högskolans myndighetschef och ansvarar för den löpande verksamheten vid högskolan enligt de direktiv som styrelsen beslutar. 

Anställningsform: 
Rektor förordnas på 6 år med möjlighet till förlängning.

Du är välkommen att skicka in din ansökan via vår webbplats eller kontakta Ann-Sofie Rosenberg senast den 24/11.

Kontakta för mer information:
Ann-Sofie Rosenberg, Accord Group Executive Search AB tfn: 070-633 76 76, e-post: annsofie.rosenberg@accordgroup.se