Förvaltningschef till Ronneby kommun

Rekryterare
Ronneby kommun
Plats
Ronneby (Kommun), Blekinge
Annonserat
den 31 oktober 2017
Stängs
den 16 november 2017
Kontakta
Marie Johansson
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Förvaltningschef Tekniska förvaltningen

Arbetsgivare: Ronneby kommun
Rekryteringsområde: Tjänstemän
Uppdragstyp: Rekrytering
Område: Chefstjänster/ Styrelse-uppdrag
Ort: Ronneby
Platser: 1
Sista ansökningsdag: 2017-11-16

RONNEBY KOMMUN
Hos oss i den moderna kurorten Ronneby kan du bli delaktig i utvecklingen av ett hållbart samhälle med människan i fokus. Ronneby kommun har 29 600 invånare och ligger attraktivt mellan hav och skog. Vi har bra kommunikationer med bil, tåg och flyg. Inom kommunen jobbar 2 300 anställda för att ge bästa möjliga service till våra invånare, besökare och företagare. Vill du bli en av oss?

Förvaltningschef Tekniska förvaltningen
Tekniska förvaltningen består av fyra verksamhetsområden fördelade på gator och trafik, kommunens fastigheter, park & skog samt kommunens kök och restauranger för omsorg och skola. Enheterna leds av verksamhetschefer som även utgör din ledningsgrupp. Förvaltningen har ca 200 medarbetare och har en budget på ca 125 miljoner kronor exkl. investeringar.

Förvaltningens uppdrag är att planera, anlägga, driva och underhålla kommunens gatunät, parkeringsplatser och övriga allmänna platser såsom torg, parker och naturmark. Ansvaret består också av underhåll i kommunens fastigheter som skolor, förskolor och äldreboenden, både inomhus och utomhus. I uppdraget ingår även planering, projektering och ansvar för byggledning vid ny- och ombyggnationer. Kostenheten ansvarar för goda, vällagade och näringsriktiga måltider till skolor och äldreboenden/hemtjänst. För samtliga verksamheter ligger fokus på hållbarhet, kvalité, och kundnöjdhet.

Uppdrag
Vår förväntan på dig som förvaltningschef är att ditt huvudsakliga ansvarsområde är att driva verksamhetsutveckling samt att stötta verksamhetscheferna så att de kan vara framgångsrika i sina uppdrag. Du arbetar strategiskt med personal- och arbetsmiljöfrågor samt driver dialogen såväl internt som externt med kommuninvånarna för att förbättra den kommunala servicen.

I det löpande arbetet ingår ekonomistyrning och uppföljning, ärendeberedning av frågor som kräver politiska beslut, delaktighet och genomförande av upphandlingar samt att vara ett bollplank i övergripande frågor.

Förvaltningschefen arbetar på uppdrag av en politiskt tillsatt nämnd som i detta fall utgörs av kommunstyrelsen. Vi förutsätter att du ser förvaltningens verksamhet som en del av helheten i kommunen och inte som en isolerad ö.

Du är kontakten och ansvarig mellan beslutande nämnd och de verkställande verksamheterna. Du förväntas leda förvaltningen utifrån kommunövergripande mål samt specifika verksamhetsmål fastställda för tekniska förvaltningen. Du arbetar tillsammans med verksamhetscheferna för att uppnå era gemensamma mål. Genom ett strukturerat arbetssätt omsätter du visioner och långsiktiga mål till aktiviteter och mätbara resultat där du arbetar aktivt för att optimera både kvalitetsmål och ekonomiska mål.

Som förvaltningschefen ingår du i kommunens ledningsgrupp och rapporterar till kommundirektören. I din roll som förvaltningschef har du ett direkt personalansvar för ca 10 personer.

Din Profil
Du har relevant högskoleutbildning inom teknik samt dokumenterat goda ledarerfarenheter och vi ser det som meriterande att du har erfarenhet av att ha arbetat som chef över chefer.

Nu söker vi dig som har gedigen erfarenhet av att leda en verksamhet i förändring och som har jobbat som chef inom det tekniska området med erfarenhet av budget- och personalansvar. Även om verksamhetsområdet inom förvaltningen är brett så är det angeläget att du känner dig trygg med respektive område. Du har erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation och har god förståelse för det kommunala uppdragets ärendegång och beslutsprocesser.

Som ledare är du inspirerande och kommunicerar visioner och mål för verksamheten, du leder strategiskt med ett nytänkande som omsätts i praktiken vilket ger goda resultat. Du skapar förutsättningar för delaktighet, engagemang och trygghet för medarbetarna i deras uppdrag. Du är tydlig i ditt ledarskap relaterat till ditt agerande och beslutsfattande samtidigt som du är också är tydlig med ansvar och befogenheter. I rollen som förvaltningschef är du en förebild för alla medarbetare i förvaltningen och uttrycker en positiv attityd till ert arbete och till organisationen. 

Ansökan
Din ansökan med CV och personligt brev gör du via  www.unikresurs.se. Sista ansökningsdag är den 16 november. Kom ihåg att motivera så utförligt som möjligt varför du är intresserad och varför just du är lämplig för denna tjänst. Har du frågor om tjänsten går det bra att kontakta ansvarig rekryterare på Unik Resurs, Marie Johansson 0700-911 403 eller marie.johansson@unikresurs.se

Välkommen till Unik Resurs!

Din rekryterings- & utvecklingspartner i med- & motgång

Hos oss är du alltid välkommen att kontakta ansvarig rekryterare om du har frågor eller funderingar kring ett annonserat uppdrag.

Om inte detta uppdrag passar dig är du välkommen att kontakta oss så kanske vi kan hitta ditt drömjobb tillsammans. Vi känner regionen och vet var du kan göra bäst nytta med din profil.

Lycka till!

Liknande jobb

Liknande jobb