Processförare till Diskrimineringsombudsmannen (DO)

Plats
Solna (Kommun), Stockholm
Annonserat
den 3 november 2017
Stängs
den 22 november 2017
Ref:
LED 2017/477
Kontakta
Martin Mörk
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Processförare

Ansökan senast 22 november 2017

Diskrimineringsombudsmannen söker en processförare som i huvudsak ska företräda DO i domstol. I arbetet ingår även utredningsarbete.

Processenheten
Processenheten, som består av sju personer, hanterar de tvistemål rörande diskrimineringsersättning som DO som part driver i allmän domstol och i Arbetsdomstolen. I enhetens ansvar ingår även hantering av vitesförlägganden enligt diskrimineringslagen (2008:567). Enheten bistår också andra delar av myndigheten med juridiska analyser.

Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna som processförare består i huvudsak av att företräda DO i domstol. I arbetet ingår även utredningsarbete kopplat till processföringen och att utföra kvalificerade rättsutredningar. Processförare på DO företräder regelbundet myndigheten externt i medier och i andra sammanhang. I arbetet ingår även att utföra och på ett pedagogiskt sätt förmedla analyser av rättspraxis inom områdena EU-rätt och EKMR.

Kravprofil

Vi söker dig med

 • akademisk examen från juristlinjen eller juristprogrammet
 • goda kunskaper i EU-rätt
 • flerårig aktuell erfarenhet av processföring i tvistemål alternativt annat kvalificerat juridiskt arbete i allmän domstol
 • notarietjänstgöring i allmän domstol eller minst två års erfarenhet av annat juridiskt arbete i allmän domstol
 • mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift

Du ska därutöver ha

 • mycket god analytisk förmåga och förmåga att hantera ett omfattande och komplext material
 • mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
 • mycket god argumentationsförmåga
 • mycket god pedagogisk förmåga
 • mycket god samarbetsförmåga
 • hög integritet
 • hög grad av ansvarskännande

Meriterande

 • tjänstgöring som fiskal eller hovrättsassessor
 • erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete inom statlig verksamhet
 • goda kunskaper i diskrimineringsrätt
 • goda kunskaper i arbetsrätt
 • goda kunskaper om EKMR
 • goda kunskaper i franska

Om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning med provanställning om sex månader.
DO erbjuder dig en arbetsplats med förmåner som bland annat flexibla arbetstider, friskvårdsersättning och friskvårdstimme.

DO värnar om en rekrytering fri från diskriminering som ger lika möjligheter för alla.

Kontakt och ansökan
Kontaktperson är rekryterande chef Martin Mörk eller HR-handläggare Amanda Nyberg. Fackliga företrädare är Henrik Angel för Saco och Ammar Makboul för ST. Du når dem via DO:s växel 08-120 20 700.

Välkommen med din ansökan inklusive meritförteckning senast den 22 november 2017 till Diskrimineringsombudsmannen, Box 4057, 169 04 Solna eller till ansokning@do.se med referensnummer LED 2017/477.

Om DO
DO är en statlig myndighet som arbetar för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. Myndigheten ska verka för att diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder inte förekommer.

För närvarande är vi ett hundratal anställda som arbetar i tillgängliga lokaler på Råsundavägen 18 i Solna, med närhet till goda kommunikationsmöjligheter. Vi ser inte ytterligare anpassningar som ett hinder.

Liknande jobb

Liknande jobb