chef till vuxenutbildningen, Uppsala kommun

Rekryterare
Uppsala Kommun
Plats
Uppsala (Kommun)
Annonserat
den 6 november 2017
Stängs
den 19 november 2017
Kontakta
Martin Winrow
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

chef till vuxenutbildningen på arbetsmarknadsförvaltningen i uppsala.

beskrivning
Välkommen till Uppsala kommun! Hos oss får du 13000 kollegor inom 200 olika yrken. Varje dag jobbar vi för Uppsalas kommuninvånare: Vi lär barn att läsa, vårdar äldre, sopar gatorna, planerar fler bostäder och mycket mer. Kom och jobba med oss och få en hel kommun att fungera. Du är med och skapar ett mer rättvist och jämställt Uppsala för alla, oavsett behov och bakgrund. Det du gör på jobbet gör skillnad för någon annan.

Arbetsmarknadsförvaltningen arbetar på uppdrag av arbetsmarknadsnämnden som är en socialnämnd, utbildningsnämnd samt kommunens arbetslöshetsnämnd. Arbetsmarknadsförvaltningen leds av en direktör och delas in i tre avdelningar, en förvaltningsstab samt en utvecklingsenhet. Förvaltningens avdelningschefer arbetar gemensamt för att möjliggöra för fler uppsalabor att nå egen försörjning genom arbete eller studier. Arbetsmarknadsförvaltningen har ca 350 medarbetare. I Uppsala läser cirka 10 000 elever på komvux årligen.

Arbetsbeskrivning:
Som vuxenutbildningschef rapporterar du till förvaltningsdirektören och ingår i dennes ledningsgrupp. Du har fullt ledningsansvar för verksamhet, medarbetare och ekonomi inklusive arbetsmiljöansvaret.

Du leder och styr avdelningen mot uppsatta mål och ansvarar för att verksamheten har ändamålsenliga processer, och att dessa är väl förankrade hos samtliga medarbetare, samt att verksamheten bedrivs resurseffektivt.

Vägledande för förvaltningens arbete:

  • En ingång för vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser. Utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser ska samordnas.
  • Vuxenutbildningen ska vara tillgänglig för alla kommuninnevånare.
  • Människor ska beredas möjlighet till egen försörjning och individen ska få relevant stöd av hög kvalitet.
  • I nära samarbete med näringslivet och arbetslivets parter skapa förutsättningar för individer att etablera sig på arbetsmarknaden.
  •  En förändringskraftig organisation som förmår att möta individens, arbetsmarknadens och samhällets behov.
  • Organisationen ska möjliggöra ett tätt samarbete med Arbetsförmedlingen för att uppnå en effektivare användning av tillgängliga resurser.

Vuxenutbildningsavdelningen omfattar all kommunal vuxenutbildning som bedrivs inom nämndens ansvar, både egenregi och externa utförare. Vuxenutbildningschefen företräder huvudmannen och säkerställer genomförandet av kommunens samlade produktion av vuxenutbildning oavsett regi och i linje med politikens ambitioner. Inom ansvarsområdet ligger att vårda och utveckla ett utbud som möter medborgarnas, arbetsmarknadens och samhällets behov.

Kvalifikationer:
Vi söker dig som har adekvat högskoleutbildning och byggt på med den statliga rektorsutbildningen. Utbildning eller erfarenhet inom ekonomi är meriterande.

Du har ett välgrundat intresse och engagemang för vuxenutbildningsfrågor. Vi ser att du har en mångårig erfarenhet av att leda vuxenutbildning inom såväl som kommunal- som upphandlad vuxenutbildning i privat regi. Du har dokumenterat god erfarenhet av att leda andra chefer mot uppsatta mål och resultatuppfyllelse.

Du har erfarenhet av att arbeta strategiskt med arbetsmarknads- och kompetensförsörjningsfrågor samt utbildningsutbud inom kommunal vuxenutbildning. Arbete med vuxenutbildningsfrågor på regional eller nationell nivå är meriterande.

Du har förmåga att hitta nya perspektiv och tar initiativ till att utveckla effektiva genomförbara lösningar mot målet att skapa största möjliga medborgarnytta. Du har tydligt resultatfokus och en väl utvecklad kommunikativ förmåga. Det är också viktigt att du har god förmåga och uthållighet att planera en komplex verksamhet utifrån ett helhetsperspektiv och en hållbar ekonomi.

Du måste kunna uttrycka dig väl i tal och skrift och vara van att arbeta mot skarpa deadlines. Goda kunskaper i Office-programmen är ett krav.

Meriterande:
Du har ett etablerat nätverk inom vuxenutbildningen och tar stöd av detta i ditt uppdrag.

Ekonomikunskaper inom budgetering, ekonomiuppföljning och ekonomistyrning. Har du arbetat i diarie-, ekonomi- och personaladministrativa system är även det meriterande.

För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.

Fackliga företrädare:
Jennie Eriksson, Vision
Maria Persson, Akademikerförbundet SSR
Helena Ersson, Kommunal
Lärarnas riksförbund, Hans-Eric Lindahl
Lärarförbundet, Ingela Grehn
Skolledarna, Agneta Eriksson
Ledarna, Niclas Möller

Alla nås via kommunens växel 018-727 00 00

Uppdragsgivare: Uppsala kommun, Arbetsmarknadsförvaltningen

Ort: Uppsala

Omfattning: Heltid

Sista ansökningsdag: 19/11 2017

För information: Rekryteringskonsult Martin Winrow, 0725530792, martin.winrow@randstad.se

Om Randstad:
Hösten 2016 bytte Proffice namn till Randstad. Med över 600 000 anställda i omkring 40 länder är Randstad världens näst största företag inom rekrytering och bemanning.

Liknande jobb

Liknande jobb