Verkmästare i Möckelö

Plats
Mariehamn (Seutukunta), Åland (FI)
Annonserat
den 7 november 2017
Stängs
den 27 november 2017
Kontakta
Peter Danielsson

Ålands landskapsregering lediganslår en tjänst som verkmästare vid Infrastrukturavdelningens verkstad och lager i Möckelö, Jomala kommun.

Infrastrukturavdelningen och dess transportbyrå
Infrastrukturavdelningen vid Ålands landskapsregering sköter strategisk trafikplanering, byggande och underhåll av vägar, broar, färjor, hamnar och farleder, trafiksäkerhetsfrågor samt tillser en fungerande färjetrafik, kollektivtrafik och flygtrafik, och har även ansvar för bygg- och bostadsfrågor, el- och energifrågor samt geografiska informationssystem. Avdelningen har drygt 90 anställda och en nettobudget om ca 35 miljoner euro.

Vid Infrastrukturavdelningen finns tre byråer; allmänna byrån, transportbyrån och vägnätsbyrån. Allmänna byrån sköter lagstiftnings- och förvaltningsfrågor samt bygg-, energi- och GIS-frågor, transportbyrån är en beställarorganisation för tjänster inom färjetrafik, kollektivtrafik och flygtrafik samt utförare av verkstads- och färjetjänster medan vägnätsbyrån ansvarar för infrastrukturprojekt samt drift och underhåll av trafiknätet. Verksamhetens budget används till största del för att handla upp trafiktjänster, underhåll och reinvesteringar i landskapets infrastruktur och tonnage.

Verkstads- och lagerenheten
Till transportbyrån hör verkstads- och lagerenheten med ca 35 anställda. Av dessa är knappt hälften montörer med arbetsplats i Möckelö verkstad och lager, och drygt hälften linfärjeförare på fyra linfärjelinjer. Verkstaden omsätter 2 miljoner euro i året.

Avdelningen är indelad i en beställarfunktion och en utförarfunktion. Huvuddelen av verkstadens tjänster köps därför in av avdelningens beställarfunktioner. Grovt kan man säga att montörerna lägger 70 % av den debiterbara tiden på landskapets tonnage och 30 % på underhåll och reparationer av vägunderhållets maskinpark. Till detta kommer underhåll och reparationer inom bro och hamn. Tjänsterna säljs till Transportbyrån och Vägnätsbyrån. Även driften av de fyra linfärjelinjerna köps av Transportbyrån såsom en driftsentreprenad.

Arbetet som verkmästare
Vi söker nu en verkmästare som ska fungera som arbetsledare för verkstadens montörer, planera arbeten tillsammans med beställarna, göra kostnadskalkyler för egna och inköpta arbeten, kontera räkningar för verkstaden och vårt centrallager, planera upphandlingar för enheten och ge teknisk support till beställare från andra enheter, göra reservdelsbeställningar för enheten och kunder till enheten, göra mindre arbetsritningar i CAD, sköta underhållet av Möckelöområdets fastigheter och värmecentral, delta i budgeteringsarbetet för enheten och delta i eventuella jourer. Verkmästaren fungerar även som ställföreträdare för verkstadschefen, vilket bland annat betyder ett visst budgetansvar.                             

Behörighetskrav och kompetensprofil
Behörighetskrav för tjänsten är examen på eftergymnasialstadienivå med lämplig inriktning, såsom exempelvis maskinteknik, fordonsteknik eller skeppsbyggnad. Tidigare arbete i ledande ställning är en merit.

Körkort för personbil är ett krav.

Vi söker dig som är innovativ, driftig, ansvarstagande och välorganiserad, har en god samarbetsförmåga samt ett ekonomiskt sinnelag eller erfarenhet av ekonomistyrd verksamhet. Det är en fördel om du har erfarenhet av tidigare arbete inom förvaltning eller annan projektledning så att du är väl förtrogen med budgeteringsprinciper och kostnadsuppföljning.  Ansvarsområdet kräver goda tekniska kunskaper och erfarenhet av maskinreparationer för både fordons- och fartygsmotorer. Arbetet förutsätter att du kan använda MS-officeprogrammen Word, Excel samt Access och CAD.

Vi kan erbjuda dig en trevlig arbetsgemenskap och ett intressant, utmanande och utvecklande jobb där ditt arbete direkt påverkar ålänningarnas morgondag. Du kommer att få ta del av samhällsutvecklingen från insidan och delta där förändringsprocessen sker. Ingen dag kommer att vara den andra lik och snabba korta insatser kommer att varvas med mer långsiktigt utvecklingsarbete.

Tillträde
Tjänsten är vakant från 1 december 2017. Tillträde enligt överenskommelse. Prövotid kan komma att tillämpas.

Lön
Lön utgår enligt löneklass A23 (för närvarande 2 978,12 – 3 769,76 euro/mån inkl. allmänt tillägg).

Ansökan
Ansökningshandlingar med CV ska vara registraturen tillhanda senast 27 november 2017 kl. 16:00 på adressen registrator@regeringen.ax eller

Ålands landskapsregering
PB 1060        
AX-22111 MARIEHAMN

Mer information om arbetet som verkmästare
Närmare information lämnas av verkstadschef Peter Danielsson +358-457-3134330, peter.danielsson@ls-mail.ax och biträdande avdelningschef tillika byråchef vid transportbyrån Niklas Karlman, telefon till växel +358-18-25000, e-post niklas.karlman@regeringen.ax.

Läs mer om att arbeta på Ålands landskapsregering på vår webbplats www.regeringen.ax/arbete-pension/arbeta-pa-landskapsregeringen

Mariehamn, den 6.11.2017

Avdelningschef                                                            
Yvonne Österlund
ÅLR 2017/8478
Nr 389 I1