Avdelningschef med ansvar för Staben vid Socialstyrelsen

Rekryterare
Socialstyrelsen
Plats
Stockholm (Stad) (SE)
Annonserat
den 7 november 2017
Stängs
den 26 november 2017
Ref:
2.6.1-28404/2017
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Avdelningschef med ansvar för Staben vid Socialstyrelsen

Ref: Avdelningschef

Socialstyrelsen är en statlig myndighet med en bred verksamhet som rör socialtjänst och hälso- och sjukvård. Verksamheten riktar sig till personal och beslutsfattare inom dessa områden samt till enskilda som ansöker om behörighet och till organisationer som ansöker om statsbidrag.

Vi söker en chef för generaldirektörens stab med ansvar för stöd till generaldirektören samt, i samverkan med generaldirektören, ansvara för ledningsgruppens arbete. Som chef för generaldirektörens stab ansvarar du också för enheten för krisberedskap.

Staben har en nyckelroll för att skapa en god samordning, koordinering och utveckling av myndighetens arbete både internt och externt. En viktig uppgift är att säkerställa en kvalitetssäker och effektiv hantering och planering till stöd för myndighetens styrelse, generaldirektör och ledningsgrupp.

Beskrivning av Gd-staben
Staben, som består av ca tio medarbetare, ansvarar för att stödja styrelsen, generaldirektören och ledningsgruppen med planering och beredning av underlag och ärenden. I arbetet ingår många kontakter med externa intressenter och myndigheter samt med Socialstyrelsens egna verksamheter. Till uppgifterna hör även kontakter med regeringskansliet samt att ansvara för kansliet för Rådet för styrning med kunskap för de myndigheter som arbetar inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Staben samordnar också det ansvar som myndigheten har för det internationella arbetet, särskilt WHO, OECD och det nordiska samarbetet.

Socialstyrelsens roll i krisberedskapsarbetet är att ge råd och stöd samt att samordna krisledningsarbetet på nationell nivå. Enheten för krisberedskap ansvarar för att stärka hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens beredskap före, under och efter en allvarlig händelse. Enheten leds av krisberedskapschefen och består av ca tjugo medarbetare.

Vem är du?
Vi söker dig som vill ansvara, utveckla och driva en avdelning med ett viktigt nationellt uppdrag. Du arbetar aktivt med att skapa en kultur som främjar och driver utveckling och ständig förbättring. Genom ditt engagemang och din förmåga att ta tillvara allas potential, leder du mot goda resultat och gott samarbetsklimat. Du tar det övergripande ansvaret, styr och följer upp avdelningens resultat mot fastställda mål.

Du samverkar inom myndigheten genom att ta ett helhetsansvar i myndighetens ledningsgrupp samt stärka samverkan externt. Genom handlingsutrymme, stimulans och återkoppling skapar du en kultur som främjar utveckling och ständig förbättring.

Kvalifikationskrav
• Akademisk examen inom område som Socialstyrelsen finner relevant.
• Flerårig chefserfarenhet med budget- och personalansvar.
• Flerårig erfarenhet av att leda chefer.
• God kunskap om statlig verksamhet och förvaltning.
• Erfarenhet av samordning och att driva processer.

För att lyckas i uppdraget är du trygg och tydlig i ditt ledarskap. Du är bra på att samarbeta och att skapa goda relationer, både internt och externt. Rollen kräver att du är noggrann samt har förmåga att planera, följa upp samt få överblick. Du har också intresse för att utveckla och att skapa en bra teamkänsla. I ditt arbete är du ansvarstagande, saklig och handlingskraftig. Kvalitetssäkring är ett nyckelbegrepp för dig.

Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Det är meriterande om du har

  • erfarenhet av att leda förändrings- och utvecklingsarbete i en kunskapsorganisation
  • kunskap om Socialstyrelsens hela verksamhetsområde
  • erfarenhet av att arbeta i samverkan med andra myndigheter och organisationer samt att arbeta kontaktskapande.

Anställningsinformation
Anställningen är en tillsvidaretjänst på heltid. Din titel blir avdelningschef för Generaldirektörens stab. Du ingår i myndighetens ledningsgrupp och rapporterar direkt till generaldirektören. Du måste vara svensk medborgare eftersom arbetsuppgifterna är placerade i säkerhetsklass enligt Säkerhetsskyddslagen (1996:627). Säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen genomförs av Socialstyrelsen före anställning

Myndigheten tillämpar provanställning om 6 månader.

Socialstyrelsen strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi erbjuder ett meningsfullt arbete och många kunniga kollegor som vill bidra till ett viktigt samhällsuppdrag - att värna hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och omsorg. Mer information om vår verksamhet och värdegrund hittar du på www.socialstyrelsen.se.

Intresseanmälan 
I rekryteringen samarbetar Socialstyrelsen med Level Recruitment. Din konfidentiella intresseanmälan gör du via https://levelrecruitment.se/lediga-jobb. Sista ansökningsdag är 2017-11-26. Ange diarienummer 2.6.1-28404/2017. Betyg och övriga handlingar tar du med vid en eventuell intervju.

Vid frågor om tjänsten kontakta
Olivia Wigzell
generaldirektör
075-247 3000

Elisabeth Roxmalm
personalspecialist
075- 247 3309

Fackliga företrädare:
SACO Rose-Marie Nylander 075-247 3182
ST Åsa-Britt Edoff 075-247 3181
Vårdförbundet Magnus Göransson 075-247 3710

Liknande jobb

Liknande jobb