Digitaliseringschef/CDO - Migrationsverket

Rekryterare
Migrationsverket
Plats
Sverige
Annonserat
den 8 november 2017
Stängs
den 23 november 2017
Ref:
3.3.1-2017-118806
Kontakta
Kristina Ohlson
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Migrationsverket arbetar systematiskt med digital utveckling som sätter nyttan för sökande och medarbetare i första rummet, men som även förenklar kommunikationen med andra myndigheter. Vi bygger en modell där helheten är viktig och har kopplat ihop ett antal projekt och utvecklingsinitiativ – nu är det dags för nästa steg att utveckla digitaliseringens möjligheter i hela vår verksamhet. 

Digitalisering, teknisk utveckling och omfattande migration är samhällsomdanande krafter som präglar vår samtid och förändrar Sverige och andra länder i grunden. Digitaliseringen är inte en fråga om teknik i första hand, utan det handlar om människor. Den gör att vi hittar smartare tjänster, nya arbetssätt och ändrar beteenden. Migrationsverket påverkas mycket av vad som händer i vår omvärld och behoven av våra tjänster förändras i snabb takt. Vi arbetar intensivt med att utveckla verksamheten så att vi med effektivitet, kvalitet och service kan utföra vårt uppdrag från riksdag och regering. 

För att möta dessa förändringar inrättas en ny tjänst som Digitaliseringschef/CDO. En sammanslagning av IT-verksamheten och delar av utveckling och kvalitet kommer utgöra plattformen för att öka digitaliseringstakten. Den nya verksamheten omfattar ca 300 medarbetare. 

Ditt uppdrag
Ditt ansvar blir att utarbeta och kommunicera en samlad digital strategi för hela myndigheten. Det innebär övergripande styrning, ledning och samordning av det långsiktiga arbetet kopplat till digitalisering inom myndigheten. Utifrån de långsiktiga målen, prioritera och planera vilka insatser som kommer krävas för att nå målen. Därefter följa upp på ett övergripande plan för myndigheten att kvalitets-, effektivitets- och produktionsmål nås. En framgångsfaktor i rollen är att hämta inspiration från omvärlden och etablera samarbete med andra myndigheter, kommuner och företag. 

Du kommer att initiera och driva strategiskt och övergripande kvalitets-, förbättrings- och utvecklingsarbete. Ett processorienterat arbetssätt är nyckeln till att lyckas med digitaliseringen och din insats i att förändra invanda arbetssätt blir avgörande. Vi befinner oss nu i ett omfattande omställningsarbete i syfte att anpassa myndigheten till de krav som kommer att ställas på verksamheten framöver.

Du rapporterar till generaldirektören och ingår i verkställande ledningen.

Placeringsort kan diskuteras. 

Kvalifikationer
Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av att styra, leda och driva verksamhetsutveckling med koppling till digitaliseringsfrågor. Erfarenhet som CDO, digitaliseringschef, CIO eller IT-chef är en bra grund, även om vi inte söker en traditionell IT-chef. Likaså söker vi erfarenhet från olika verksamheter med hög komplexitet. Du kan även ha erfarenhet som managementkonsult med fokus på digitalisering. Vi värdesätter din erfarenhet av digitala upphandlingar och relevant akademisk examen. Vi förväntar oss att du har gedigen chefserfarenhet med ansvar för medarbetare, budget och arbetsmiljö. Om du har erfarenhet av indirekt ledarskap så är det en merit. Det är också meriterande om du har erfarenhet från offentlig sektor. Du måste ha erfarenhet av och vara övertygad om vikten av ett processorienterat arbetssätt. Svenska och engelska i tal och skrift är ett krav. 

Ledarförmågor och personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid att våra chefer har de personliga egenskaper som krävs för att framgångsrikt kunna leda en verksamhet. De är därför viktigt att du visar handlingskraft och har förmåga att driva frågor framåt och åstadkomma resultat. Du har god analytisk förmåga och agerar med helhetssyn, är bra på att organisera, genomföra och följa upp. Som ledare är det viktigt att du visar trygghet, ett gott omdöme och god samarbets- och kommunikationsförmåga. Du har integritet, leder genom mod, empati och tydlighet samt skapar delaktighet och förutsättningar för dina medarbetare att utvecklas och ta ansvar. 

Vill du veta mer 
Vi samarbetar med ProAstri i våra chefsrekryteringar. Har du frågor, kontakta gärna Kristina Ohlson.  

Ansökan 
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 23 november 2017. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem på www.migrationsverket.se/jobb 

Välkommen till oss!

Migrationsverket finns för människor som söker skydd i Sverige och för dem som vill arbeta, studera eller bo här. Detta gör vi inom asylrättens och den reglerade invandringens gränser. Vi tar emot ansökningar, prövar dem och fattar beslut om vilka som har rätt att komma hit eller stanna här, och vilka som måste lämna landet. I vårt arbete vägleds vi av våra värdeord mod, empati och tydlighet.

I denna rekrytering kan vi komma att använda arbetspsykologiska tester och/eller arbetsprover som en del i processen.

Migrationsverket avböjer vänligt men bestämt alla samtal från försäljare av rekryteringstjänster och annonser.

Kontaktpersoner
Kristina Ohlson
ProAstri
070-896 17 36

Liknande jobb

Liknande jobb