Doktorand i geoteknik med inriktning frusen jord - Luleå Tekniska universitet

Plats
Luleå (Stad), Norrbotten
Annonserat
den 8 november 2017
Stängs
den 30 november 2017
Ref:
3611-2017
Kontakta
Jan Laue
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Projektbeskrivning 
Forskargruppen I geoteknik erbjuder en doktorandtjänst inom området tjälgeoteknik. Tjällyftning ät ett utbrett fenomen i större delen av Sverige som orsakar stor skada på infrastrukturen. Tjällyftning modelleras vanligen som ett endimensionellt fenomen trots att de styrande randvillkoren är 2- eller 3-dimensionella. Syftet med doktorandprojektet är att utveckla och värdera en två-dimensionell modell för tjällyftning av vägar eller järnvägar för att optimera och styra vinterunderhållsåtgärder. Projektet genomförs i nära samarbete med Trafikverket som bygger och förvaltar det statliga väg- och järnvägsnätet i Sverige.

Ämnesbeskrivning 
Geoteknik omfattar jordmaterials egenskaper och grundläggningsteknik med inriktning mot anläggnings-, energi- och gruvindustrin. Ämnesområdet utökar sin forskning till geodynamik och avancerad laboratorieprovning med tjälgeoteknik.

Arbetsuppgifter
Doktoranden ska genomföra laboratorie- och fältstudier för att kvantifiera tjällyftning inklusive islinstillväxt med tillgång till vatten. Doktoranden ska skapa en modell för att analysera en tvärsektion av en väg för att studera 2-dimensionella effekter av tjällyftning och deformationer av vägytan för att simulera olika vintervägunderhållsstrategier. Ett mellan-skalförsök är planerat för att verifiera resultaten från analyserna. Doktoranden kommer att arbeta i nära samarbete med Trafikverket för att identifiera och genomföra undersökningar på ett antal intressanta fältlokaler.

Doktorandstudierna omfattar 4 års heltidsarbete. Tjänsten kan utökas med 20 % för att omfatta institutionsarbete som tex undervisning. 

Kvalifikationer
Den sökande ska ha en civilingenjörsexamen eller master inom Väg- och Vattenbyggnad eller liknande. En specialisering mot geoteknik är meriterande. Det är en fördel om den sökande har erfarenhet av laboratoriearbete. Grundläggande färdighet i numerisk modellering och användning av MatLab är ett krav. Det är nödvändigt att kunna skriva och tala på engelska flytande. Svenska eller annat skandinaviskt språk är meriterande.

Läs även: Studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet

Information
För ytterligare information är du välkommen att kontakta Professor Jan Laue, Tel; 0920: 49 12 88, email jan.laue@ltu.se 
Fackliga företrädare:

SACO-S Daina Dagis, 0920-49 3880 daina.dagis@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, tillit, öppenhet och ansvar.

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 3611-2017

Sista ansökningsdag: 30 novmeber 2017