Chef för universitetsbiblioteket - Luleå tekniska universitet

Plats
Luleå (Stad), Norrbotten
Annonserat
den 8 november 2017
Stängs
den 1 december 2017
Ref:
LTU-3519-2017
Kontakta
Staffan Sarbäck
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Chef för universitetsbiblioteket, ref nr 3519-2017

Luleå

Ref: 3519-2017

Ledarskapet vid Luleå tekniska universitet ska kännetecknas av förankring och delaktighet samt främja ett internt klimat som präglas av respekt, öppenhet, samarbete, tillit, ansvar, kreativitet, nytänkande och initiativförmåga. Ledarskapet ska vara baserat på dialog med medarbetare, studenter och andra.

Biblioteket vid Luleå tekniska universitet har som uppdrag att stödja forskning och utbildning vid lärosätet. Snabba förändringar lokalt och globalt ställer krav på och skapar möjligheter i verksamheten. Ett angeläget lärandestöd för studenter, nära samarbete med den högskolepedagogiska verksamheten, stöd till forskare i öppen publicering av såväl forskningsresultat som forskningsdata är några områden att nämna. Vi behöver nu en engagerad och samarbetsinriktad chef som trivs med att arbeta med en komplex verksamhet i stor förändring. Biblioteket har ansvar för all biblioteksverksamhet, oavsett ort och studieform. Fysiska serviceställen finns i Luleå, Piteå och Skellefteå. Det digitala biblioteket är gemensamt för alla enheter. Biblioteket fungerar också som forskningsbibliotek för verksamheten vid Region Norrbotten.

Arbetsuppgifter
Uppdraget som chef för universitetsbiblioteket innebär ansvar för verksamhetens resurser, resultat och utveckling. Biblioteket har 34 medarbetare varav två gruppchefer. Du är direkt underställd universitetsdirektören och rapporterar till universitetsledningen i frågor som rör enhetens ansvarsområde. Du ingår i verksamhetsstödets ledningsgrupp, och bidrar där till såväl bibliotekets som hela universitetets utveckling. Du är aktiv också inom bibliotekens samverkansformer.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk examen, meriterande är examen på forskarnivå. Du har god kännedom om villkoren för högre utbildning och forskning med särskilt fokus på vetenskaplig kommunikation. Då vi eftersträvar att ständigt förnya och förbättra verksamheten ser vi att du är visionär, strategisk och har brett kundfokus. Du är drivande och kan skapa engagemang. Du är också skicklig på att knyta kontakter och arbeta i nätverk. Du ska kunna företräda verksamheten internt, nationellt och internationellt.

Vi söker dig som är tydlig i ditt ledarskap, möter medarbetare och utmaningar med ett öppet sinne och tycker om att samverka inom och utom biblioteket. Vi kommer att lägga stor vikt vid din personliga lämplighet.

Övrigt
Uppdraget som chef för universitetsbiblioteket är tidsbegränsat till sex år med möjlighet till förlängning. I samband med anställning kan former för kontakt med den egna forskningen diskuteras. För extern sökande erbjuder vi en grundanställning vid Luleå tekniska universitet. Sökande med anställning inom universitetet bibehåller sin grundanställning.

Ytterligare information
Du är välkommen att kontakta universitetsdirektör Staffan Sarbäck, tel nr 070-5951607, Staffan.Sarback@ltu.se för mer information.

Fackliga företrädare: SACO-S Daina Dagis, 0920-49 3880 daina.dagis@ltu.se och OFR-S Marika Vesterberg, 0920-49 1721 marika.vesterberg@ltu.se

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrund bygger på respekt, tillit, samarbete, öppenhet och ansvar.

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 2017-12-01
Referensnummer: LTU-3519-2017