Doktorander i Gruv och Berganläggningsteknik inriktning ”Digital Mining” Luleå

Plats
Luleå (Kommun), Norrbotten
Annonserat
den 10 november 2017
Stängs
den 30 november 2017
Ref:
3521-2017
Kontakta
Håkan Schunnesson
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Doktorander i Gruv och Berganläggningsteknik inriktning ”Digital Mining”

Luleå

Ref: 3521-2017

Luleå tekniska universitet är ett av Europas ledande universitet inom gruv och metallurgi. Universitetet erbjuder unik och omfattande spetsforskning inom hela ”gruvkedjan” - från prospektering, gruvdrift, metallproduktion till återställning efter att gruvdriften avslutats.

Dagens gruvindustri är hårt mekaniserad och automatiserad och generarerar kontinuerligt ett massivt flöde av data och information som dramatiskt har möjlighet att förändra gruvproduktionens förutsättningar. Därför söker vi nu ett antal doktorander inom ämnet “Digital Mining”.

Ämnesbeskrivning
Gruv- och berganläggningsteknik omfattar berg och bergmassors mekaniska och fysikaliska beteende och egenskaper, samt dimensionering av bergkonstruktioner, sprängteknik, fragmentering, produktionsteknik vid bergbyggande och gruvbrytning samt underhåll av bergkonstruktioner.

Projektbeskrivning
Gruvindustrin genererar idag enorma mängder operativa data från mätinstrument, stationär maskiner och i synnerhet mobila gruvmaskiner. Även bilder och videofilmer som kartlägger produktion och produktionskvalitet, är vanligt förekommande. Informations- och kommunikationsteknik är en annan viktig del i moderna gruvsystem. Framtidens gruvdrift kommer dessutom att bli alltmer automatiserad och generera därmed också mer komplexa datamängder. För att fullt ut kunna dra nytta av denna teknik och dessa enorma datamängder, är ”Data Mining” viktigt för att förfina information och kunskap. Men även med en hög kompetens inom datahantering är det helt avgörande med en god förståelse för dagens och morgondagens gruv- och gruvsystemen för att förstå slutanvändarnas krav och behov.

Denna utveckling kommer att kunna ge betydelsefulla tekniksprång för framtidens gruvindustri. Som doktorand inom ämnet kommer du att arbeta med industriella projekt i nära samarbete med den svenska gruvindustrin som till exempel LKAB och Boliden Mineral AB.

Arbetsuppgifter
Som doktorand får du stor frihet att definiera ditt eget arbete. Du får möjlighet att agera och arbeta som projektledare under din studieperiod. Du kommer att i begränsad omfattning att hjälpa till med undervisning och kommer även att få möjlighet att presentera och diskutera forskningsresultat vid internationella konferenser. Vi erbjuder en stimulerande och dynamisk forskningsmiljö med ett omfattande nationellt och internationellt nätverk där du medverkar i olika forskningsprojekt som genomförs i samarbete med den privata och offentliga sektorn.

Normalt vid Luleå tekniska universitet skall en doktorand avlägga licentiatexamen halvvägs under sina studier. Doktorander erbjuds en anställning på högst 5 år (inklusive 20 % avdelningsgemensamma uppgifter). Mer information finns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7. Lokala riktlinjer för lön finns.

Kvalifikationer
Sökande till tjänsterna måste ha civilingenjörs- eller magisterexamen i bergteknik, eller motsvarande, med ett stort intresse för dataanalys, eller civilingenjörsexamen i datateknik med ett stort intresse för gruvteknik, eller motsvarande utbildningsbakgrund.

Förutom goda betyg i relevanta ämnen från grundutbildningen, kommer följande urvalskriterier att användas;

  • Goda kunskaper, färdigheter och intresse för dataanalys och modellutveckling.
  • Bra kunskap och intresse för gruv- och gruvrelaterade forskningsfrågor.
  • Utmärkt problemlösning och kommunikativa färdigheter.
  • Intresset för och förmåga att arbeta i en tvärvetenskaplig och flerspråkig miljö.
  • Utmärkt färdigheter i engelska skrivande.
  • För att kommunicera i industriella projekt värderas kunskaper i svenska.

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se nedanstående länk; Studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet               

Förutsatt att kvalifikationerna i övrigt är lika kommer underrepresenterat kön att ges företräde.

Information
För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Professor Håkan Schunnesson, hakan.schunnesson@ltu.se eller Docent Daniel Johansson, daniel.johansson@ltu.se 

Fackliga företrädare:
SACO-S Daina Dagis, 0920-49 3880 daina.dagis@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, tillit, öppenhet och ansvar.

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 3521-2017

Sista ansökningsdag: 30 november 2017