Doktorand i engergiteknik med inriktning mot CO2-separation med lösningsmedel

Plats
Luleå (Kommun), Norrbotten
Annonserat
den 10 november 2017
Stängs
den 20 november 2017
Ref:
3193-2017
Kontakta
Xiaoyan Ji
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

DOKTORAND I ENERGITEKNIK MED INRIKTNING MOT CO2-SEPARATION MED LÖSNINGSMEDEL

Luleå

Ref: 3193-2017

Avdelningen för Energivetenskap söker dig som vill doktorera inom ämnesområdet Energiteknik. Dina arbetsuppgifter kommer framförallt handla om frågeställningar relaterade till utvärdering av vätskeformiga absorbenters prestanda vid koldioxidavskiljning, preliminärt från cementindustrin, och kan även komma att inkludera kartläggning av alternativ koldioxidvägar efter avskiljning.

BAKGRUND
Energiteknik finns vid Avdelningen för Energivetenskap vid Institutionen för teknikvetenskap och matematik som är en ämnesmässigt bred institution med många framgångsrika forskargrupper och erkända utbildningsprogram. Forskningen inom institutionen berör materialvetenskap om metaller, kompositer och trä, energitekniska frågor om processer som förgasning och förbränning, strömningsfenomen och hur man kan optimera konstruktioner med avseende på både funktion och hur de ska produceras samt en hel del andra frågeställningar.

Energiteknik har ett nära samarbete med företag/industrier i såväl forskningsprojekt som studentprojekt. Forskningen är av hög internationell klass och vi samarbetar med forskare världen över.

ÄMNESBESKRIVNING
Energiteknik omfattar utveckling av teknik och processer för en uthållig energiförsörjning. Forskningen är inriktad mot biobränsleteknik och energieffektivt nyttjande i industri och samhälle.

ARBETSUPPGIFTER
Projektet syftar till att tillhandahålla tillförlitliga tekno-ekonomiska parametrar för att kunna genomföra systemanalyser av tekniker för att minska koldioxidutsläpp från industrier. De specifika uppgifterna är att (1) genomföra litteraturstudie för att sammanfatta tillgängliga data inklusive tekniska data och de data som behövs för processimulering, (2) att genomföra labbtester för att mäta egenskaper och fasjämvikter, och 3) att utföra processimuleringar med Aspen och tillhandahålla tekno-ekonomiska data för CO2-separation.

Forskningsprojektet är ett tvärvetenskapligt samarbete mellan Luleå tekniska universitet och IVL Svenska miljöinstitutet. Du förväntas samarbeta med andra forskare, doktorander såväl som seniora, med annan ämnesbakgrund.

En doktorands huvudsakliga ansvar är att ägna sig åt doktorandstudierna med målet att framgångsrikt försvara en doktorsavhandling. Doktorandstudierna pågår på heltid under 4 år. Institutionstjänstgöring om 20% kan förekomma (vanligtvis undervisning). Tjänstgöringsort är Luleå.

KVALIFIKATIONER
Vi söker en doktorand med civilingenjörsexamen/magisterexamen/masterexamen inom energiteknik/kemiteknik eller motsvarande. Sökanden bör ha ett starkt intresse och erfarenhet av termodynamik samt goda kunskaper i processimulering. Du bör både vara en god lagspelare och ha förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ.

Se även studieplan för forskarutbildning inom energiteknik:Studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet

INFORMATION 
För ytterligare information är du välkommen att kontakta Prof. Xiaoyan Ji, +46(0)920-492837, xiaoyan.ji@ltu.se eller Dr. Anna Krook-Riekkola, +46 0920-492552, anna.krook-riekkola@ltu.se.

Fackliga företrädare:
SACO-S Daina Dagis, 0920-49 3880 daina.dagis@ltu.se
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, tillit, öppenhet och ansvar.

ANSÖKAN
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 20 november 2017

Referensnummer: 3193-2017