Biträdande professor i mineralteknik

Plats
Luleå (Kommun), Norrbotten
Annonserat
den 10 november 2017
Stängs
den 10 december 2017
Ref:
2888-2017
Kontakta
Jan Rosenkranz
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Biträdande professor i mineralteknik

Luleå

Ref: 2888-2017

BAKGRUND
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser bedriver forskning och utbildning inom gruv-, bygg- och miljöområdet. Vår forskning och utbildning har en stark experimentell och tillämpad profil med flera stora och välutrustade laboratorier. Verksamheten kvalitetssäkras av våra engagerade professorer och lektorer i ett exklusivt och framgångsrikt samarbete med näringslivet och den offentliga sektorn. 70 % av vår forskning är externfinansierad och vi har ett väl utvecklat internationellt samarbete med universitet i alla världsdelar. Vi är ca 400 personer med ett 50-tal nationaliteter, varav 180 doktorander och drygt 50 professorer. Mineralteknik är ett av våra 19 forskningsämnen.

Vi söker en biträdande professor som aktivt bidrar och vidareutvecklar forskning och utbildning inom mineralteknik med fokus på skumflotation och fysikaliska separationsmetoder. Du kommer att ansluta till en etablerad forskargrupp som tillhör Avdelningen för mineralteknik och metallurgi, MiMeR.

ÄMNESBESKRIVNING
Mineralteknik behandlar enhetsoperationer och processer för beredning av fasta, partikulära material, i första hand malmmineral, industrimineral och fasta bränslen, men också restprodukter, återvinningsmaterial samt produkter från processindustrin.

ARBETSUPPGIFTER
För tjänsten krävs en person med god kunskap i mineralteknik, mekanisk processteknik och fysikalisk kemi. Tjänsten kommer att innefatta utveckling av forskningsområdet i samarbete med industriella partners, därför är samarbetsförmåga och ledarskap mycket viktiga egenskaper.

Befattningen innebär ansvar för:

 • Utveckling, planering och ledning av forskning inom flotation och fysikalisk separation
 • Att säkerställa extern finansiering från nationella och internationella finansieringskällor
 • Samverkan med industrin samt nationella och internationella forskargrupper
 • Att ansvara för och undervisa i kurser på grundutbildningsnivå
 • Handledning av studenter och doktorander

BEHÖRIGHETSKRAV ENLIGT HÖGSKOLEFÖRORDNINGEN OCH ANSTÄLLNINGSORDNINGEN
Behörig att anställas som biträdande professor tillika docent är den som visat såväl vetenskaplig skicklighet som pedagogisk skicklighet. För att uppfylla kraven för att anställas som biträdande professor ska den sökande:

 • uppvisa en forskningsprofil med tydlig progression efter avhandlingsarbetet vad gäller bredd och djup inom ämnesområdet samt arbeten som är av god internationell standard
 • dokumenterat sin skicklighet genom en total vetenskaplig produktion som motsvarar minst två doktorsavhandlingar eller genom en konstnärlig produktion av motsvarande omfattning
 • uppvisa dokumenterad erfarenhet av handledning på forskarnivå, vilket i normalfall inkluderar handledarutbildning, samt varit biträdande handledare för minst en doktorand under minst två år
 • uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet samt genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp, eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskap
 • den sökande ska ha varit verksam som självständig forskare, normalt under minst tre år efter avlagd doktorsexamen, eller ha bedrivit kvalificerat konstnärlig verksamhet av motsvarande omfattning.

BEDÖMNINGSGRUNDER
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder (utan inbördes rangordning)

 • Vetenskaplig skicklighet
 • Pedagogisk skicklighet

Övriga bedömningsgrunder:

 • skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal
 • förmåga att samverka med det omgivande samhället
 • förmåga att erhålla externa forsknings- och utvecklingsmedel
 • kunna undervisa på svenska och/eller engelska

INFORMATION
För ytterligare information är du välkommen att kontakta ämnesföreträdaren i mineralteknik professor Jan Rosenkranz, +46 (0)920-492183, jan.rosenkranz@ltu.se.

Fackliga företrädare:
SACO-Daina Dagis, Daina.Dagis@ltu.se, Telefon: +46 (0)920-493880
OFR- Lars Frisk, Lars.Frisk@ltu.se, Telefon: +46 (0)920-49179

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, tillit, öppenhet och ansvar.

ANSÖKAN
Du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Ansökan ska vara skriven på engelska. Examensbevis ska vara vidimerade och översatta till svenska eller engelska. Till ansökan bifogas de vetenskapliga arbeten som den sökande i första hand vill åberopa till stöd för sin ansökan. Vi ser gärna att sökande följer Ansökningsmallen som finns på vår hemsida, under lediga jobb.

Ansökningshandlingar som ej kan bifogas elektroniskt ska lämnas i tre separata uppsättningar och skickas till Luleå tekniska universitet, registrator, 971 87 Luleå, märk handlingarna med referensnummer. Märk din ansökan med nedanstående referensnummer.

Sista ansökningsdag: 2017-11-30
Referensnummer: 2888-2017