Universitetslektor i Pedagogik med inriktning mot förskolepedagogik, Luleå

Plats
Luleå (Kommun), Norrbotten
Annonserat
den 10 november 2017
Stängs
den 10 december 2017
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Universitetslektor i Pedagogik med inriktning mot förskolepedagogik

Luleå

Ref: 2904-2017

Bakgrund
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL) är en akademisk mötesplats där konstnärliga och vetenskapliga perspektiv på kunskap och lärande sammanförs. Institutionen erbjuder utbildningar med examen på kandidat- och mastersnivå och i flera ämnen även utbildning på forskarnivå som leder till doktorsexamen. Vid KKL finns många program och kurser inom det humanistiska och naturvetenskapliga området. Pedagogik, specialpedagogik, svenska och engelska med didaktisk inriktning, matematik och lärande, dans, musik och teknik bildar tillsammans stommen i universitetets lärarutbildning.

Avdelningen för pedagogik, språk och ämnesdidaktik har en omfattande verksamhet med forskning, utveckling och undervisning inom grundutbildning, uppdragsutbildning och fristående kurser kopplad till lärarutbildning, förskola och skola. Institutionen avser att stärka ämneskompetensen inom området pedagogik med en lektor med inriktning mot förskolepedagogik. Heltidstjänsten är placerad vid Avdelningen för pedagogik, språk och ämnesdidaktik vid campus i Luleå.

Ämnesbeskrivning
Pedagogik som vetenskapligt område fokuserar på människans sätt att mot bakgrund av de erfarenheter hon gör, förändra förståelsen av omvärlden samt hennes agerande i denna. Forskningen sker i relation till villkor, innehåll, aktörer och kontexter inom varierande sociala arenor där lärande-, fostrans-, undervisnings- och påverkansprocesser utspelar sig. Forskningen har en inriktning mot olika lärprocesser i formella och icke-formella kontexter. Förskolepedagogik ingår i ämnesområdet pedagogik.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna kommer huvudsakligen att bestå av undervisning i förskollärarprogrammet och uppdragsutbildning. I arbetsuppgifterna ingår även handledning av studenter på olika nivåer. Anställningen innebär medverkan i utvecklingen av institutionens forsknings- och utbildningsmiljö inom ämnesområdet där kurs- och programutveckling ingår. I tjänsten ingår även att ansvara för och aktivt delta i samverkan med det omgivande samhället.

Behörighetskrav enligt högskoleförordningen och anställningsordningen

Behörig att anställas som universitetslektor är den som:

 • avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.
 • visat pedagogisk skicklighet samt genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrunder

För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:

 • Vetenskaplig skicklighet.
 • Pedagogisk skicklighet.
 • Övriga bedömningsgrunder:

Punkterna nedan står i prioriteringsordning

 • Lärarexamen med inriktning mot förskola
 • Vetenskaplig inriktning i förhållande till befattningens ämnesprofil
 • Erfarenhet av undervisning och forskning inom det förskolepedagogiska fältet
 • Erfarenhet av och förmåga att erhålla externa forsknings- och utvecklingsmedel

 Nedanstående står ej i någon prioriteringsordning

 • Erfarenhet av arbete som förskollärare
 • Erfarenhet av utvecklingsarbete
 • Dokumenterad samverkan med det omgivande samhället
 • Goda kunskaper i muntlig och skriftlig kommunikation på svenska och engelska
 • God samarbetsförmåga, flexibilitet och förmåga att arbeta självständigt

Hänsyn tas även till universitetets jämställdhetsmål.

Information
För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Universitetslektor Anna Öqvist, anna.oqvist@ltu.se tfn 0920-49 30 37. Avdelningschef Caroline Graeske, caroline.graeske@ltu.se, tfn 0920-49 10 05.

Fackliga företrädare: SACO-S Daina Dagis, 0920-49 3880 daina.dagis@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, öppenhet, samarbete, tillit och ansvar.

Ansökan
Du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska. Examensbevis ska vara vidimerade och översatta till svenska eller engelska. Till ansökan bifogas de vetenskapliga arbeten som den sökande i första hand vill åberopa till stöd för sin ansökan.

Vi ser gärna att sökande följer Ansökningsmallen som finns på vår hemsida, under lediga jobb. Ansökningshandlingar som ej kan bifogas elektroniskt ska lämnas i tre separata uppsättningar och skickas till Luleå tekniska universitet, registrator, 971 87 Luleå, märk handlingarna med referens nummer.

Referensnummer: LTU-2904-2017

Sista ansökningsdag: 2017-12-01