Doktorand i produktionsutveckling inom laserbearbetning, Luleå tekniska universitet

Plats
Luleå (Kommun), Norrbotten
Annonserat
den 10 november 2017
Stängs
den 20 november 2017
Ref:
LTU-3416-2017
Kontakta
Alexander Kaplan
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Doktorand i produktionsutveckling inom laserbearbetning

Luleå

Ref: 3416-2017

BAKGRUND
Avdelningen för produkt- och produktionsutveckling på LTU (Ämnet produktionsutveckling, Institutionen TVM) har för närvarande nya forskningsprojekt, vilket möjliggör att en eller två nya doktorander anställs, samtidigt som flertalet nuvarande doktorander disputerar.

PROJEKTBESKRIVNING
Doktoranden kommer delta i flertalet projekt som syftar till att ge en djup förståelse av laserbearbetningsprocessen. Det inledande projektet fokuserar på laserhärdningsprocessen som en del av ett EU-projekt med industriella och akademiska partners i Spanien och Tyskland. Arbetet ämnar implementera en avancerad metod för förbättrad laserhärdning i industriella applikationer. Vetenskapliga experiment kommer utföras i laserlaboratoriet, tillsammans med numerisk modellering, för att förstå effekten olika strålformer har på temperaturfördelningen i materialet. Diffraktiva Optiska Element jämförs med strålformning med scanner-optik. Metallurgisk och mekanisk analys kommer användas för att förstå värmebehandlingens påverkan på materialegenskaper, i synnerhet hårdhet och utmattningsegenskaper.

ARBETSUPPGIFTER
En doktorands huvudsakliga uppgift är att utföra experimentell och teoretisk forskning inom fältet för materialbearbetning med laser. Forskningen publiceras i expertgranskade internationella tidskrifter och på viktiga nationella och internationella konferenser. Dessa bidrag utgör sedan doktorsavhandlingen som senare ska försvaras. För doktorsexamen krävs 60 högskolepoäng kurser. Arbetet kommer även innefatta fakultetstjänstgöring i form av undervisning i produktions- och tillverkningskurser eller annan support baserat på behov, speciellt i de allokerade projekten.

KVALIFIKATIONER
Avslutad teknisk universitetsutbildning (civ.-ing. eller motsvarande) i maskinteknik, materialteknik, fysik eller liknande tekniskt ämne. Stort intresse, nyfikenhet och passion för forskning krävs tillsammans med personliga egenskaper passande för forskarstudier på den högsta internationella nivån. Mycket god engelsk språkförmåga, både skriftlig och muntlig, förväntas. Icke svensktalande sökande förväntas vara intresserad av att lära sig svenska under de två första. åren Kvinnor uppmuntras särskilt att söka tjänsten. Förutsatt att kvalifikationerna i övrigt är lika kommer underrepresenterat kön att ges företräde.

En doktorands huvudsakliga ansvar är att ägna sig åt doktorandstudierna med målet att framgångsrikt försvara en doktorsavhandling. Doktorandstudierna pågår på heltid under 4 år. Institutionstjänstgöring om 20% kan förekomma (vanligtvis undervisning).

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se; Studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet

INFORMATION
För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Alexander Kaplan, Professor och ämnesföreträdare i produktionsutveckling, 070 311 83 53, alexander.kaplan@ltu.se

Representanter facket: SACO-S Daina Dagis, 0920-49 3880 daina.dagis@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, tillit, öppenhet och ansvar.

ANSÖKAN 
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.

Reference Number: LTU-3416-2017

Deadline for application: 2017-11-20