Postdoktorer läkemedelstillförsel - Uppsala universitet

Plats
Uppsala (Kommun)
Annonserat
den 10 november 2017
Stängs
den 3 december 2017
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Postdoktorer inom ramen för Svenskt forum för läkemedelstillförsel

Svenskt forum för läkemedelstillförsel (the Swedish Drug Delivery Forum, SDDF) är ett nyligen etablerat samverkansprojekt mellan akademi och näringsliv med tio industriella samarbetspartners och med en omfattande finansiering av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova. Institutionen för farmaci vid Uppsala universitet, en internationellt erkänd forskningsgruppering inom de farmaceutiska vetenskaperna, är det akademiska navet för SDDF. Syftet med forumet är att etablera en excellent forskningsmiljö inom området läkemedelstillförsel och läkemedelsformulering (Drug Delivery).

Forumets forskningsprogram fokuserar på tre utmaningar för formulering och tillförsel av läkemedel med betydande medicinsk och industriell relevans, nämligen nya strategier för subkutan läkemedelstillförsel för behandling av svåra sjukdomar, oralt upptag av svårformulerade läkemedel och strategier för utveckling av läkemedelstillförsel via lungan för både lokal och systemisk behandling. Forumets forskningsprogram är under uppbyggnad och SDDF söker nu ivrigt efter begåvade och motiverade medarbetare som hjälper oss att bygga en blomstrande forsknings- och innovationsmiljö och ett starkt forskningsprogram.

Uppsala universitet meddelar härmed att fem postdoktoranställningar inom Swedish Drug Delivery Forums forskningsprogram är öppna för ansökningar.

För mer information, se: www.uu.se/jobb/  

Varmt välkommen med din ansökan senast den 3 december 2017.

Liknande jobb

Liknande jobb