Erfarna utredare till det nyinrättade Klimatpolitiska rådet!

Plats
Stockholm (Stad) (SE)
Annonserat
den 13 november 2017
Stängs
den 13 december 2017
Kontakta
Anders Larsson
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Erfarna utredare till det nyinrättade Klimatpolitiska rådet!

Om Klimatpolitiska rådet
Klimatpolitiska rådet ska utgöra ett tvärvetenskapligt och oberoende expertorgan som genomför granskningar och bedömningar av hur regeringens samlade politik är förenlig med klimatmålen. Klimatpolitiska rådet ingår i Sveriges nya klimatpolitiska ramverk, tillsammans med en klimatlag som lagfäster att regeringens klimatpolitik ska utgå från klimatmålen och hur arbetet ska bedrivas, samt klimatmål för perioden fram till 2045. Klimatpolitiska rådet ska inrättas 1 januari 2018 som en nämndmyndighet med kansli hos Formas.

Klimatpolitiska rådet kommer bland annat att:

 • granska och göra bedömningar om inriktningen inom olika relevanta politikområden bidrar till eller motverkar möjligheten att nå klimatmålen
 • belysa effekter av beslutade och föreslagna styrmedel från ett brett samhällsperspektiv
 • identifiera behov av och föreslå kompletterande åtgärder inklusive konsekvensanalyser
 • analysera hur målen, både kort- och långsiktigt, kan nås på ett kostnadseffektivt och hållbart sätt
 • granska och bedöma underlag och modeller som används för analys av hur olika politiska styrmedel och av andra åtgärder med avseende på hur de inverkar på möjligheten att nå klimatmålen
 • bidra till en diskussion i samhället kring förutsättningarna för att nå klimatmålen.

Dina arbetsuppgifter 
Som utredare på Klimatpolitiska rådets kansli rapporterar du till kanslichefen och ledamöterna i rådet. Du blir en viktig del av ett kvalificerat, oberoende expertorgan med uppgift att genomföra granskningar av klimatpolitiken som går utöver vad som görs av befintliga myndigheter och andra organisationer. Kansliets centrala uppgift är att bistå rådet med att skriva en årlig rapport, baserad på avancerade analyser utifrån vetenskaplig kunskap och evidens. Andra sammanhang där analyser och kommentarer kan bli aktuella är t.ex. i samband med remissrundor, konferenser och internationella samarbeten.

Ditt arbete består bl.a. av högkvalitativt analysarbete, beräkningar och bedömningar för att bistå i en oberoende utvärdering av hur den samlade politik som regeringen lägger fram är förenlig med klimatmålen. Professionellt framställande av ditt resultat, verbalt och i text är av högsta betydelse. Eftersom kansliet består av relativt få personer är det viktigt att du kan sätta dig in i olika ämnes­områden och att du har både förmåga och intresse av att arbeta med dessa parallellt.

Din bakgrund
Du är en mycket erfaren utredare där du bland annat har gedigen praktisk erfarenhet av analysarbete och prognosarbete med koppling till forskning och politik inom klimat och miljö. Internationell erfarenhet, liksom erfarenhet från arbete med breda miljöpolitiska frågor inom Regeringskansliet eller andra myndigheter är meriterande.

Vi söker dig som:

 • har grundläggande akademisk examen
 • har gedigen erfarenhet av avancerade analyser eller utredningar.
  har dokumenterad insikt i politiska processer och/eller beslutsfattande på olika nivåer i samhället
 • mycket god förmåga att uttrycka dig enkelt och tydligt i tal och skrift, med vana att skriva rapporter både på svenska och engelska.

Det är meriterande om du:

 • är disputerad inom för tjänsten relevant område
 • har erfarenhet från arbete med miljöpolitiska frågor inom Regeringskansliet eller andra myndigheter och internationella organ
 • har andra meriterande egenskaper som erfarenheter av modellering, dokumenterat intresse av tillämpad policyanalys, samt god förmåga att förmedla komplex information till politiker och andra avnämare

Egenskaper vi värdesätter
Det är viktigt att du är noggrann, flexibel och resultatorienterad. Arbetet förutsätter att du kan arbeta självständigt och med hög professionell integritet. Det nära samarbetet med kollegorna förutsätter en prestigelös, kommunikativ och konstruktiv attityd liksom förmåga att effektivt organisera din egen tid.

Om anställningen
Anställningen är tillsvidare. Formas tillämpar provanställning.

Formas erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter till alla.

Ansökan
Du söker rollen via länken nedan.

Kontaktinformation
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Anders Larsson, Rekryteringskonsult, 073 – 203 4691, anders.larsson@compass.se eller Hans Jansson, Rekryteringskonsult, 073 – 461 3603, hans.jansson@compass.se

Forskningsrådet Formas är en statlig myndighet med uppdrag att möjliggöra och finansiera forskning som bidrar till hållbar utveckling. Formas har nyligen fått nya uppdrag från regeringen, bland annat att vara värdmyndighet för det nya Klimatpolitiska rådet. Formas har idag cirka 60 medarbetare. Vi sitter i nyrenoverade lokaler på Drottninggatan 89 i Stockholm.

Liknande jobb

Liknande jobb