Planeringschef till Migrationsverkets planeringsavdelning

Rekryterare
Migrationsverket
Plats
Sverige
Annonserat
den 16 november 2017
Stängs
den 30 november 2017
Ref:
3.3.1-2017-120648
Kontakta
Karin Ivarson
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Migrationsverket påverkas mycket av vad som händer i omvärlden och behoven av våra tjänster förändras i snabb takt. Det ställer stora krav på förmåga till analys, planering och anpassning av vår verksamhet och vi arbetar systematiskt med att utveckla verksamheten och organisationen för att utföra vårt uppdrag från riksdag och regering på bästa sätt. Nu inrättar Migrationsverket en ny planeringsavdelning direkt under generaldirektören för att samla och förstärka myndighetens långsiktiga planerings-, uppföljnings- och analysarbete.

Planeringsavdelningens uppdrag är att ta ett övergripande ansvar för myndighetens verksamhets- och ekonomistyrning, budgetprocesser, samt prognoser, analyser och budgetunderlag till regeringen.

Ditt uppdrag
Ditt uppdrag är att utveckla, leda och styra planeringsavdelningen så att vi når högsta kvalitet på styrning, uppföljning och analys av verksamheten för att stödja generaldirektören och ledningen i utvecklingen av myndigheten, samt för att leverera prognoser och budgetunderlag med hög kvalitet till regeringen.

Det innebär ansvar för framtagning av verksamhetsplaner samt att analysera, följa upp och återkoppla utfall avseende ekonomi och andra nyckeltal kopplade till produktion, kvalitet, processer och digitalisering. Ett annat centralt ansvarsområde är att utveckla myndighetens prognos- och budgetprocesser. För att stärka det långsiktiga prognosperspektivet innebär ditt uppdrag också att samla och vidareutveckla en systematisk omvärldsanalys. I uppdraget ingår övergripande ansvar för myndighetens samlade redovisning, samt för att de krav som framgår av regleringsbrev och myndighetens interna planeringsdokument uppfylls. 

Du leder avdelningen genom dina underställda enhetschefer. Du kommer att ha goda möjligheter att utforma avdelningen och utveckla processer, flöden och arbetssätt för att nå hög effektivitet och kvalitet. Som ledare skapar du förutsättningar för ett utvecklande och positivt arbetsklimat som ger förutsättningar för enhetschefer och medarbetare att utvecklas i sina roller och genomföra sina uppdrag på bästa sätt.  Planeringschefen är direkt underställd generaldirektören och ingår i verksledningen.

Avdelningen är organisatoriskt placerad på huvudkontoret i Norrköping. Vi är flexibla när det gäller din bostadsort, men viktigt för oss är att planeringschefen har möjlighet att ha sin huvudsakliga arbetsplats på huvudkontoret.

Dina kvalifikationer
Vi söker dig som har gedigen chefserfarenhet från större statlig verksamhet med ansvar för verksamhetsplanering, prognoser, budgetprocesser, uppföljning och styrning på strategisk ledningsnivå. Du har erfarenhet av att leda genom underställda chefer och att ha ansvar för budget, medarbetare och arbetsmiljö. Du har också drivit utvecklings- och förändringsarbete med goda resultat. Erfarenhet av arbete i Regeringskansliet är meriterande.

Du har en akademisk examen inom ekonomi eller annat område som arbetsgivaren bedömer relevant. Tjänsten förutsätter också mycket god förmåga att uttrycka sig väl på svenska och engelska i tal och skrift.

Ledarförmåga och personliga egenskaper 
Som ledare har du förmåga till helhetssyn och långsiktiga perspektiv på en strategisk nivå. Du har också god analytisk förmåga och gott omdöme, du är handlingskraftig med förmåga att utveckla och organisera, prioritera och följa upp. Du är trygg i ditt ledarskap och stimuleras av att skapa delaktighet och ett klimat som inspirerar till samarbete, arbetsglädje och effektivitet. Som planeringschef har du breda kontaktytor internt och täta kontakter med Regeringskansliet och andra myndigheter, det är därför viktigt att du har förmåga att skapa och utveckla förtroendefulla samarbeten. Vi lägger stor vikt vid att våra chefer har de personliga egenskaper som krävs för att framgångsrikt kunna leda en verksamhet i förändring.

Fram till den 30 november ser vi fram emot att ta del av din ansökan och cv på migrationsverket.se/jobb. Vi samarbetar med ProAstri i chefsrekryteringar och i den här rekryteringen är Karin Ivarson vår rekryteringskonsult.

Välkommen till oss!

Läs mer om vår verksamhet och tjänsten på www.migrationsverket.se

Migrationsverket finns för människor som söker skydd i Sverige och för dem som vill arbeta, studera eller bo här. Detta gör vi inom asylrättens och den reglerade invandringens gränser. Vi tar emot ansökningar, prövar dem och fattar beslut om vilka som har rätt att komma hit eller stanna här, och vilka som måste lämna landet. I vårt arbete vägleds vi av våra värdeord mod, empati och tydlighet.

I denna rekrytering kan vi komma att använda arbetspsykologiska tester och/eller arbetsprover som en del i processen.

Migrationsverket avböjer vänligt men bestämt alla samtal från försäljare av rekryteringstjänster och annonser.

Kontaktpersoner
Karin Ivarson
ProAstri
070-824 69 08

Liknande jobb

Liknande jobb