Postdoktor i Östersjöns ekosystemförändringar - Stockholms universitet

Plats
Stockholm (Stad) (SE)
Annonserat
den 17 november 2017
Stängs
den 15 januari 2018
Kontakta
Ove Eriksson
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Ref.nr SU FV-3668-17

Postdoktor i Östersjöns ekosystemförändringar

vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik. Sista ansökningsdag: 2018-01-15.

Vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik bedrivs forskning och undervisning i en internationell miljö. Ämnesområdena är ekologi och evolution, ekotoxikologi, marinbiologi, växtfysiologi och växtsystematik. Delar av forskningen har direkt miljö- och samhällsrelevans och bedrivs ofta brett och interdisciplinärt. Institutionen har ca 140 anställda, av vilka ca 35 är lärare och forskare och ca 50 är forskarstuderande.     

Projektbeskrivning
Projektet syftar till att analysera befintliga miljöövervakningdata och arkiverade prover från den nationella miljöövervakningen av 'Vegetationsklädda bottnarna i Östersjön' som pågått sedan 1993. Data om artsammansättning kan samanalyseras med data från övriga miljöövervakningsprogram (t.ex fria vattenmassans övervakning, eller provfisken i regionen). Utöver befintliga data är musselproverna under upparbetning för analys av stabila isotoper av kol och kväve. De övergripande forskningsfrågorna är hur och varför hårdbottensamhället har förändrats under de seanste 25 åren, samt hur diet hos blåmusslan har förändrats och vad som orskakat eventuella förändringar.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna är 100% forskning. Eftersom data och prover är befintliga fokuseras forskningen på isotopanalys samt dataanalys, särskilt tidsserieanalys (t.ex multivariat ARIMA-analys).

Behörighetskrav
Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder 
Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Meriterande är erfarenhet av statistisk analys av stora dataset och av stabila isotoper.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2018-02-01 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, professor Ove Eriksson, tfn 08-16 12 04, ove.eriksson@su.se eller biträdande lektor Agnes Karlsson (projektledare) tfn 08-16 12 46, agnes.karlson@su.se.

Fackliga företrädare 
Anqi Lindblom-Ahlm (Saco-S) och Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – varför och hur du vill bedriva projektet 
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – hos oss ger utbildning och forskning resultat.

Sista ansökningsdag: 2018-01-15