Länsantikvarie tillika chef för Kulturmiljöenheten

Plats
Mariestad (Kommun), Västra Götaland
Annonserat
den 22 november 2017
Stängs
den 15 december 2017
Ref:
112-36375-2017
Kontakta
Lars Fröding
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Arbetsplatsbeskrivning
Länsstyrelsen är en drivande kraft i arbetet för det hållbara samhället. Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner och en rad andra aktörer för att bidra till denna hållbarhet utifrån ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv. Vårt fokus är länets 1,6 miljoner invånare och 49 kommuner.

På Länsstyrelsen arbetar vi efter vår värdegrund Framåtriktad förvaltning och lyhörd expertis. I vår expertroll är vi angelägna om att vårda våra relationer till individ och samhälle. Vi står för stabilitet och rättssäkerhet, samtidigt som vi bidrar till ständiga förbättringar och vill bli en mer öppen och nyskapande Länsstyrelse. 

Länsstyrelsen kan erbjuda dig:
• intressanta och utmanande arbetsuppgifter
• arbetsuppgifter som har stor samhällsnytta
• möjlighet att lära nytt och utvecklas.

Arbetsbeskrivning
Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att aktivt bygga ett hållbart samhälle för nuvarande och kommande generationer. I detta ingår att ansvara för det statliga kulturmiljöarbetet i länet. Kulturmiljöenheten bidrar genom att bevaka kompetensområdet Kulturmiljö och handlägga ca 2 400 ärenden per år, varav knappt 1 700 ärenden rör fornlämningar.

I kulturmiljöenhetens verksamhet ingår bland annat att svara för arbetet med:

 • Fornlämningar och arkeologiska undersökningar 
 • Byggnadsminnen
 • Kyrkliga kulturminnen
 • Information och kunskapsunderlag
 • Bidragsfördelning till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer 
 • Internsamråd om planer enligt Plan- och bygglagen samt i ärenden enligt Miljöbalken 
 • Bevaka och verka för kultmiljöintressena i länet

Som chef för kulturmiljöenheten har du en nyckelroll i Länsstyrelsens arbete med kulturmiljön och i arbetet med att skapa utveckling i Västra Götaland. Enheten är uppdelad på funktionen för kulturmiljöprövning och funktionen för kulturmiljöförvaltning. Som enhetschef är du tillika chef för funktionen för kulturmiljöförvaltning. Enheten har i dag 20 medarbetare inkl. två chefer fördelade på orterna Mariestad, Vänersborg och Göteborg. Du är direkt underställd avdelningschefen på samhällsavdelningen och ingår i avdelningens ledningsgrupp.

Länsstyrelsen eftersträvar ett tydligt, lyhört och inspirerande ledarskap. Genom att vara en god förebild ska du leda en verksamhet i ständig förändring och skapa förutsättningar för utveckling av såväl verksamhet som medarbetare.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

 • Leda verksamheten inom kulturmiljöenheten med hjälp av en funktionschef för funktionen för kulturmiljöprövning
 • Samordna och leda budgetarbete, verksamhetsplanering och personalutveckling inom enheten
 • Utveckla förmågan till effektiv handläggning med rätt ambitionsnivå av ärenden inom enheten
 • Främja samverkan inom Länsstyrelsen samt med andra berörda parter, t.ex. kommuner, statliga myndigheter och regionala museiorganisationer
 • Som medlem i avdelningens ledningsgrupp tar du aktiv roll i utvecklingen av hela avdelningens verksamhet
 • Verka för strategisk utveckling av kulturmiljöarbetet
 • Delta i nationella nätverk samt vara Länsstyrelsens kulturmiljöföreträdare på nationell nivå

Placeringsort:
Mariestad, Vänersborg eller Göteborg

Kvalifikationer

Krav:

 • Chefserfarenhet med personalansvar 
 • Universitets- eller högskoleexamen med relevant inriktning 
 • Bred erfarenhet av kulturmiljöarbete, gärna i arbetsledande ställning samt kunskap om relevant lagstiftning och tillämpning av de nationella kulturmiljömålen
 • Intresse och förmåga att i dialog och samverkan med ledning, medarbetare och fackliga parter utveckla och förbättra verksamheten

Meriterande:

 • Erfarenhet av att leda andra chefer
 • Erfarenhet från att leda i en större organisation 
 • Erfarenhet att leda en kunskapsintensiv verksamhet med en geografiskt spridd organisation
 • Körkort B 

Personliga egenskaper:
De personliga egenskaperna har stor betydelse och vi söker en engagerande och entusiasmerande ledare som har förmåga att skapa förtroendefulla relationer och bygga nätverk. För att du ska trivas och lyckas i detta uppdrag behöver du även vara uthållig, pedagogisk och beslutsmässig. Du har helhetssyn och förmåga att prioritera utifrån ett helhetsperspektiv. Du är en god och tydlig kommunikatör och en lyhörd chef. Vi vill att du arbetar med ständiga förbättring och ser därför att du bör vara drivande och utvecklingsinriktad. Vi strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt och eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare.

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning: Heltid

Tillträde efter överenskommelse.
Tillsvidare.

Ansökan
Ansök senast:   2017-12-15

Referensnummer:   112-36375-2017

Gör ansökan

Lön
Löneform: Månadslön.
Länsstyrelsen tillämpar individuell lönesättning.

Anställning
Antal annonserade arbetstillfällen: 1

Kontakt

Kontaktperson
Lars Fröding

Avdelningschef, Samhällsavdelningen.
010-224 44 67

Fackliga företrädare
Sten Wolme
SACO
010-224 54 39

Annika Berggren
ST
010-224 48 20

Monica Danielsson
SEKO
0770-457 900 (växel)

Övrigt
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:

Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.