Forskningsc­hef till Statens historiska museer

Plats
Stockholm (Stad)
Annonserat
den 27 november 2017
Stängs
den 14 december 2017
Ref:
211-2017-1278
Kontakta
Kent Andersson
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Forskningsc­hef

Statens historiska museers uppgift är att främja intresset för historia och sprida kunskap om kulturarvet som myndigheten förvaltar och bevarar. I myndigheten ingår Historiska museet, Livrustkammaren, Kungliga Myntkabinettet, Skoklosters slott, Stiftelsen Hallwylska museet samt uppdragsverksamheten Arkeologerna. Myndigheten bedriver även museiverksamhet vid Tumba bruksmuseum. Vi ska vara attraktiva, angelägna och finnas lättillgängliga både i våra museilokaler, på våra utgrävningar samt digitalt. 

Verksamheten
Statens historiska museer är en forskningsmiljö där kunskapsuppbyggnaden bland annat drivs och utvecklas genom externfinansierade forskningsprojekt som knyter an till myndighetens uppdrag samt samlingar och miljöer. Verksamheten leds av en forskningschef och samordnas genom en FoU-grupp. Gruppen kommer fr o m 2018 att tillhöra den myndighetsövergripande avdelningen för Samlingar och forskning. Forskningschefen sköter den löpande FoU-verksamheten vid myndigheten och har personalansvar för de anställda forskarna. Forskningschefen förväntas utöver att initiera nya projekt också stötta övriga medarbetare i att utveckla och leda FoU-verksamheten inom myndighetens alla verksamhetsområden.

Uppdraget
Vi söker nu Dig som vill vara med om att bygga upp och utveckla FoU-verksamheten vid den nya myndighet som bildas 2018. Du ska drivas av en vilja att sprida ny kunskap, se utmaningar och möjligheter i den museianknutna forskningen samt vilja vara en del av ett team som tillsammans jobbar för att utveckla myndighetens och avdelningens verksamhet och kunskaps-produktion. Vi välkomnar nytänkande och ser gärna att du bidrar med nya perspektiv som kan utveckla vår verksamhet ytterligare.

Kvalifikationer
Du ska ha lägst doktorsexamen i för myndigheten relevant ämnesområde. Det är meriterande om du har erfarenhet av att erhålla medel för och leda större forskningsprojekt. Du måste också ha en förståelse för myndighetens verksamhetsområde och den bredd det representerar.

Du har erfarenhet av att arbeta i arbetsledande ställning med budget- och personalansvar. Du bör också ha goda språkkunskaper i såväl svenska som engelska eftersom tjänsten innebär både nationella och internationella kontakter, uppdrag och nätverkande. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga och social kompetens vid tillsättandet av tjänsten.

Vi utgår från att du har en mycket god organisatorisk förmåga och kan arbeta såväl självständigt som i nära samarbete med andra. Du bör dessutom värna om medarbetarnas utveckling och ett gott samarbetsklimat inom myndigheten som helhet.

Vi erbjuder
Anställningen är en tillsvidareanställning med tillträde tidigast 2018-01-01. Vi tillämpar 6 månaders provtjänstgöring.

Ansökan
Upplysningar lämnas av avdelningschef Kent Andersson, 08-519 556 60. Facklig företrädare för SACO är Nina Persson 08-519 556 51. Uppgifter om anställningsvillkor lämnas av Emelie Gloza, personalspecialist, 08-519 556 07.

Ansökan, inklusive meritförteckning, ska skickas till registrator@shmm.se och vara inkommen senast den 2017-12-14. Märk ansökan med ref.nr 211-2017-1278 och skriv ref.nr och namn och ämne i ämnesraden i ditt e-postmeddelande.

Liknande jobb

Liknande jobb