Regeringen söker generaldirektör och chef till Vinnova

Plats
Stockholm (Kommun) (SE)
Annonserat
den 27 november 2017
Stängs
den 15 december 2017
Ref:
N2017/07093/KLS
Kontakta
Niklas Johansson
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

77_f8905032.jpg

Regeringen söker generaldirektör och chef till Vinnova

Verket för innovationssystem (Vinnova) har till uppgift att främja hållbar tillväxt genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. Myndigheten har ett särskilt ansvar inom teknikområdet samt områdena transport, kommunikation och arbetsliv. Med innovationssystem avses nätverk av offentliga och privata aktörer där ny teknik och kunskap produceras, sprids och används. Myndigheten ska verka för nyttiggörande av forskning för att uppnå hållbar tillväxt och stärka Sveriges konkurrenskraft.

Myndigheten ska stimulera internationellt samarbete som stärker svensk forskning och innovation samt bidrar till nytta för Sverige samt beakta forskningsetiska frågor, främja jämställdhet inom sitt verksamhetsområde och främja forskning om jämställdhet med fokus på vad som hindrar eller möjliggör innovation. Vinnova ska också främja svenskt deltagande i EU:s ramprogram för forskning och innovation, utvärdera deltagandet, samt samordna informations- och rådgivningsarbetet om dessa.

Vinnova har sitt kontor i Stockholm och cirka 180 anställda.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är en dokumenterat god chef och ledare med

 • erfarenheter från näringslivet samt från innovation och forskning och utveckling, gärna från både multinationella och mindre bolag,
 • erfarenhet av att utveckla samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor och akademi,
 • erfarenhet av förändrings- och utvecklingsarbete samt av att driva komplexa processer,
 • förståelse för den politiska struktur som myndigheten verkar inom,
 • vana att leda och delta i internationell verksamhet och internationella förhandlingar, 
 • akademisk utbildning eller motsvarande.

Du ska ha förmåga att 

 • engagera och motivera personalen,
 • företräda myndigheten på ett professionellt och förtroendefullt sätt, även internationellt,
 • utveckla goda samarbetsformer med andra aktörer i omvärlden,
 • arbeta strategiskt med kompetensförsörjning,
 • styra och leda myndighetens verksamhet på ett kvalitetsmedvetet sätt, 
 • tänka visionärt och kreativt,
 • kommunicera väl med olika intressenter,
 • leda och utveckla verksamheten inom ramen för en god förvaltningskultur,
 • företräda arbetsgivarintresset och tillsammans med övriga myndighetschefer utveckla den statliga arbetsgivarpolitiken.

Det är meriterande om du har

 • kunskaper om och erfarenheter från svensk statsförvaltning, liksom om EU:s institutioner,
 • kunskaper om digital utveckling.

Mer information
Mer information om befattningen lämnas av statssekreterare Niklas Johansson. Frågor om anställningsvillkoren och rekryteringsprocessen besvaras av Frida Ragnhäll, kansliet för chefsförsörjning av myndighetschefer. Du når dem via Regeringskansliets växel 08-405 10 00.

Sekretess gäller för uppgift om enskild kandidats identitet.

Intresseanmälan
Välkommen med din skriftliga intresseanmälan inklusive cv senast den 15 december 2017 till Näringsdepartementet, 103 33 Stockholm. Skicka anmälan i ett kuvert märkt med referensnummer N2017/07093/KLS. Ange din postadress och ditt telefonnummer i intresseanmälan.

En bekräftelse på att vi har mottagit din intresseanmälan skickas till dig efter sista ansökningsdag.

Svensk statsförvaltning består av cirka 200 myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. Regeringen anställer myndighetscheferna och beslutar om deras anställningsvillkor. Lönen är individuell och bestäms mot bakgrund av de krav som ställs på befattningen och chefens kvalifikationer och erfarenheter. De flesta myndighetschefer anställs för en bestämd tid – normalt är den första anställningsperioden sex år.

Liknande jobb

Liknande jobb