Länsöverdirektör till Länsstyrelsen i Stockholm

Plats
Stockholm (Stad) (SE)
Annonserat
den 29 november 2017
Stängs
den 27 december 2017
Ref:
112 49419-2017
Kontakta
Fredrik Hillelson
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Det här är Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är regeringens företrädare i regionen och samordnare för det regionala utvecklingsarbetet. Vi arbetar med frågor som rör miljö, natur, arbetsmarknad, kompetensförsörjning, näringsliv, social utveckling, djurskydd, beredskap, jämställdhet, integration, infrastruktur och bostäder.

Med bred kompetens och helhetssyn arbetar vi för en långsiktigt hållbar utveckling i Stockholms län – där ekonomisk utveckling, miljö och social välfärd förenas. Bredden i vårt uppdrag ger våra 450 medarbetare intressanta och varierande arbetsuppgifter, goda möjligheter att utvecklas samt möjligheten att bidra till en god samhällsutveckling.

Ansvar, respekt, balans och engagemang vägleder oss i arbetet och beskriver vårt förhållningssätt till varandra, medborgarna och andra intressenter.

Rollen som länsöverdirektör
Länsstyrelsen Stockholm har som ambition att vara en av landets mest effektiva och välskötta myndigheter. Som myndighet ska vi vara öppna och tillgängliga samt hålla en hög servicenivå gentemot våra kunder; enskilda, kommuner, företag och andra. Som grund för utvecklingen av vårt arbete ska vi ha en god bild av kundernas behov och förväntningar. Länsstyrelsen är inne i en utvecklingsfas med flera utmaningar som påverkar verksamheten. Vi har under året tagit fram och implementerat vår verksamhetsstrategi Leanea.

Länsöverdirektören leder och samordnar det dagliga arbetet vid Länsstyrelsen och är landshövdingens närmaste medarbetare och ersättare. Arbetet innebär många kontakter, både internt och externt. Samtliga avdelningschefer, som också utgör myndighetens ledningsgrupp, samt en stab som ansvarar för stödet kring länsledningen, rapporterar till länsöverdirektören.

Länsstyrelsens roll som samordnare för statlig verksamhet, inom myndighetens ansvarsområde, i länet samt för det regionala utvecklingsarbetet innebär ett brett samarbete med andra myndigheter, kommunerna, landstinget, företag och organisationer. Sveriges 21 länsstyrelser har ett nära samarbete och utvecklar successivt gemensamma lösningar för till exempel effektiv ärendehantering, IT och webb. Länsöverdirektören deltar aktivt i detta arbete.

Vi söker
För att lyckas i rollen som länsöverdirektör krävs långsiktig strategisk utvecklingsförmåga, ett engagerat och kommunikativt ledarskap samt ett utifrån-och-in-perspektiv. Erfarenhet av såväl arbete inom statsförvaltningen, arbete med utvecklings- och tillväxtfrågor som traditionellt myndighetsarbete är andra förutsättningar för att lyckas i uppdraget. Erfarenhet från näringslivet är meriterande.

Viktiga kvaliteter i arbetet är bland annat förmåga till strategisk analys och förmåga till strukturerat processarbete. Integritet, lyhördhet och förmåga att leda, styra, kommunicera och prioritera är avgörande för att lyckas väl i rollen liksom förmågan att orientera sig i samhällsdebatten och i regeringens beslut och riktlinjer.

Den vi söker har gedigen erfarenhet av att:

 • leda en kunskapsintensiv organisation
 • leda och inspirera andra chefer i en större organisation
 • leda kvalificerat utvecklingsarbete
 • säkerställa att verksamheten drivs effektivt och resultatinriktat

Du ska ha

 • högskoleexamen inom relevant ämnesområde
 • erfarenhet från offentlig verksamhet (kommunal och/eller statlig myndighet)
 • mycket goda kunskaper om Stockholms län och om den rådande politiken och dess aktörer på nationell, regional och kommunal nivå
 • erfarenhet av att leda förändring av exempelvis kultur och arbetsprocesser
 • kurage och förmåga att driva våra frågor på olika arenor
 • mycket goda kunskaper i svenska och engelska både i tal och i skrift 

 Du ska vara

 • en coachande ledare och medveten om chefens olika roller
 • utåtriktad och aktiv i nätverk inom arbetsområdet
 • van av, och bra på, att hantera media
 • strukturerad, beslutsför, driven, kommunikativ och samverkansinriktad

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass varför svenskt medborgarskap är ett krav. Säkerhetsprövning genomförs inför beslut om anställning.

Anställningen som länsöverdirektör beslutas av regeringen efter anmälan av landshövdingen.

Länsstyrelsen värdesätter språkkunskaper och erfarenheter av olika kulturer. Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper. 

I denna rekrytering samarbetar vi med Novare Executive Search. Vid frågor vänligen kontakta Fredrik Hillelson, 0735-20 00 62 eller Katarina Dahlin, 0760-02 45 72 .

Välkommen med din intresseanmälan via e-mail till lansstyrelsen@novare.se senast den 27 december 2017.

Liknande jobb

Liknande jobb