Byråchef till Riksdagens ombudsmän (JO)

Plats
Stockholm (Stad) (SE)
Annonserat
den 20 december 2017
Stängs
den 18 januari 2018
Ref:
ADM 249-2017
Kontakta
Agneta Lundgren
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

JO söker en byråchef

Riksdagens ombudsmän (JO) granskar på riksdagens uppdrag att de som utövar offentlig verksamhet efterlever lagar och andra författningar. Granskningen är särskilt inriktad på att myndigheteroch andra under JO:s tillsyn iakttar grundlagens krav på opartiskhet och saklighet samt på att grundläggande fri- och rättigheter respekteras. Hos JO arbetar ca 75 personer, av vilka ca 50 är jurister. Verksamheten är indelad i fyra tillsynsavdelningar. Vid varje tillsynsavdelning finns två, eller i något fall, tre byråchefer med ansvar för sina respektive sakområden. Förändringar i ansvarsområdena kan förekomma.

En av byråcheferna inom JO:s ansvarsområde 3 ska gå vidare till annan anställning. JO söker därför en ersättare. Inom ansvarsområdet handläggs för närvarande ärenden som rör JO:s tillsyn över bl.a. tillämpningen av socialtjänstlagen, LVU och LVM, ärenden rörande socialförsäkringar, arbetsmarknadsområdet och utbildningsområdet. Frågor rörande tryck-och yttrandefrihet och offentlighet- och sekretesslagstiftningen är också vanligt förekommande. Mer information om ansvarsområdet

Som byråchef ansvarar man för granskning av anmälningar, man fördelar ärenden på föredraganden, granskar deras beslutsförslag innan de läggs fram för JO och avgör självständigt vissa ärenden efter delegation från JO. På uppdrag av JO utför man också inspektioner.

JO söker en erfaren jurist med mycket goda juridiska kunskaper. Du som söker ska ha en utpräglad analysförmåga och kunna uttrycka dig mycket väl i tal och skrift. Du ska vara noggrann, kunna ta stort eget ansvar och ha ett mycket gott omdöme. Du måste vidare ha hög arbetskapacitet, en mycket god samarbetsförmåga och fallenhet för arbetsledning. Du bör även ha erfarenhet av eget kvalificerat beslutsfattande. Fördjupade kunskaper i förvaltningsrätt, kunskaper inom de aktuella rättsområdena och erfarenhet av tillsynsarbete är meriterande. Även erfarenhet av arbetsledning kan vara meriterande.

Tillträde: Under våren 2018

JO:s lokaler är centralt belägna vid Kungsträdgården i Stockholm. Som anställd har du tillgång till bl.a. ett brett utbud av friskvårdsaktiviteter.

JO eftersträvar att ta till vara de kvaliteter som etnisk och kulturell mångfald kan tillföra verksamheten.

Upplysning om tjänsten lämnas av kanslichefen Agneta Lundgren 
tel. 08-786 50 82, eller byråchefen Carl-Gustaf Tryblom tel. 08-786 50 78. Facklig företrädare för SACO är Veronica Widell Edlund och för ST Bertil Hansson, båda nås på tel. 08-786 40 00

Skriftlig intresseanmälan med meritförteckning och de handlingar som åberopas ska snarast, dock senast den 18 januari 2018 ha kommit in till Riksdagens ombudsmän (JO), Box 163 27, 103 26 Stockholm eller till e-postadress rekrytering@jo.se. Märk din ansökan med diarienummer ADM 249-2017.

Liknande jobb

Liknande jobb