Avdelningschef till Statens inköpscentral

Rekryterare
Kammarkollegiet
Plats
Stockholm (Kommun) (SE)
Annonserat
den 22 december 2017
Stängs
den 29 januari 2018
Kontakta
Gunnar Larsson
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Avdelningschef till Statens inköpscentral

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har i uppdrag av regeringen att ingå och förvalta ramavtal för varor och tjänster som är avsedda för andra statliga myndigheter. Inom området informationsteknik gäller uppdraget hela den offentliga förvaltningen. I uppdraget ingår även att tillhandahålla stödverksamhet för inköp vid avrop från ramavtalen.

Syftet med verksamheten är att effektivisera de offentliga inköpen och verka för att bästa möjliga villkor skapas för myndigheternas anskaffningar. Här beaktas intresset av innovationer, teknikneutrala lösningar samt små och medelstora företags möjligheter att delta i upphandlingarna.

Statens inköpscentral förvaltar över 1 900 ramavtal som omsätter ca 14,1 miljarder kronor per år. Ramavtalen omfattar allt från bevakningstjänster, kontorsmateriel och hotelltjänster till it-drift, datacenter och mobiltelefoner.           

Avdelningen som har runt 60 medarbetare är organiserad i fyra enheter och en stabsfunktion:

 • Enheten för upphandlings och avtalsjuridik
 • Enheten för it-upphandling
 • Enheten för upphandling av varor och tjänster
 • Enheten för ramavtalsförvaltning

Arbetsbeskrivning
Avdelningschefen för Statens inköpscentral har en mycket central roll inom myndigheten och ingår i myndighetens ledningsgrupp och rapporterar till generaldirektören inom ett sakområde som får allt större betydelse inom offentlig förvaltning.

Statens inköpscentral är myndighetens största avdelning och avdelningschefen har verksamhet- och personal-, budgetansvar. I ansvaret ligger att löpande utveckla verksamheten efter dess behov, vilket i nuläget huvudsakligen bestäms av de snabba förändringar som sker på upphandlingsområdet och efter avropande organisationers krav och behov. Detta gör rollen till ett utmanande ledaruppdrag med strategisk betydelse och stort inflytande.

Rollen som avdelningschef omfattar bl.a. följande ansvarsområden:

 • Ingå i Kammarkollegiets ledningsgrupp och delta i arbetet med myndighetens gemensamma utveckling. Ökad digitalisering kommer de närmaste åren att vara ett viktigt utvecklingsområde för hela Kammarkollegiet
 • Ansvara för att planera, leda, utveckla och följa upp avdelningens verksamhet
 • Förbereda, planera och leda möten med både nationella och internationella intressenter
 • Bygga och vidmakthålla nätverk för samverkan inom området offentlig upphandling samt arbeta för att Kammarkollegiets arbete med de statliga ramavtalen ska synas i positiva sammanhang
 • Se och nyttja medarbetares olika styrkor och drivkrafter så att avdelningens samlade kompetens tillvaratas och utvecklas på ett sätt som gynnar verksamheten
 • Representera Statens inköpscentral i olika publika sammanhang

Vi söker dig som har:

 • Relevant akademisk examen gärna inom juridik, ekonomi, teknik eller annan inriktning
 • Flerårig erfarenhet av personalledning samt kunskap om och fallenhet för ledarskap
 • Erfarenhet av att arbeta med förändringsledning, utvecklings- och strategiarbete
 • Erfarenhet av att företräda en verksamhet i större externa sammanhang
 • Breda kunskaper om offentlig upphandling, både ur ett praktiskt och teoretiskt perspektiv
 • Kunskaper om verksamhetsplanering, budgetering och uppföljning
 • Erfarenhet från arbete inom offentlig verksamhet och kunskaper om statsförvaltningens särdrag

Meriterande är:

 • Erfarenhet av att leda chefer
 • Kunskap och erfarenhet av processtyrning

För att lyckas har du förmågan att skapa engagemang och delaktighet i arbetsgrupper. Du är prestigelös och kan inspirera, motivera och leda medarbetare genom tydlig kommunikation och ett strategiskt tänkande. Du har integritet och personlig mognad liksom god samarbetsförmåga. Dessutom har du god förståelse för de fackmässiga aspekterna av arbetet och uttrycker dig tydligt och väl på svenska och engelska både muntligt och skriftligt.

Vi fäster mycket stor vikt vid ledarskapet och dina personliga egenskaper samt din förmåga att kunna bygga och upprätthålla relationer både inom och utom organisationen.

Ansökan
Välkommen med din ansökan, inklusive CV och personligt brev, senast den 29 januari 2018.

Kontaktpersoner
Gunnar Larsson, GD, telefon 08-700 09 65

Gunilla Lundborg Regnér, HR-specialist, telefon 08-700 09 02

Karin Edstrand, Saco-S, telefon 08-700 08 48

Hanne Konradsen, ST, telefon 08-700 07 88

Övrigt
http://www.kammarkollegiet.se

Liknande jobb

Liknande jobb