Chef för Kommunikationsenheten - Myndigheten för Arbetsmiljökunskap

Plats
Gävle (Kommun), Gävleborg
Annonserat
den 3 januari 2018
Stängs
den 24 januari 2018
Kontakta
Kristina Ohlson
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Om myndigheten för Arbetsmiljökunskap
För att stärka det nationella och internationella arbetsmiljöarbetet med syfte att förebygga arbetsrelaterad ohälsa och att minska sjukfrånvaron har regeringen beslutat att inrätta Myndighet för arbetsmiljökunskap. Den nya myndighetens uppdrag är att sammanställa och tillgängliggöra kunskap om arbetsmiljö för att stödja det praktiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatserna och bidra till ett hållbart arbetsliv. Uppdraget omfattar också att utvärdera genomförande och effekter av arbetsmarknadspolitiken, samt att arbeta med frågor kopplade till företagshälsovård.

Den nya myndigheten planerar att starta sin verksamhet den 1 juni 2018 med placering i Gävle. 
Initialt kommer myndigheten att ha ca 20 medarbetare organiserade i enheterna Analys och projekt, Kommunikation samt Verksamhetsstöd. Generaldirektör utses av regeringen under våren 2018.

Chef för Kommunikationsenheten


Ansvarsområden
Som kommunikationschef får du en unik möjlighet att vara med och starta upp och utforma myndighetens arbete. Komplexiteten i samhällsutmaningarna inom arbetsmiljöområdet har ökat och berör flera sektorer och flera vetenskapliga discipliner. Myndigheten kommer att vara ett nationellt nav för att samla in, sammanställa, analysera och sprida kunskap inom arbetsmiljöområdet. Fokus i tjänsten som chef för kommunikation är därför att skapa former för dialog och samspel mellan politik, akademi, arbetsmarknadens parter och medborgarna kring arbetsmiljöfrågor.

Som chef för kommunikation ansvarar du för att planera, leda och utveckla myndighetens interna och externa kommunikation. Du kommer att ha personal-, budget- och arbetsmiljöansvar för din enhet som initialt består av tre till fyra kommunikationsstrategier med olika inriktningar, som t.ex. målgruppsanpassad kommunikation, press/media och digitala kanaler.

Ditt uppdrag är att nå ut med myndighetens samlade kunskap om resultat av forskning och andra kunskapsunderlag inom arbetsmiljöområdet som kan nyttiggöras för att integrera evidensbaserade metoder och processer i policy-arbete och praktik. Det innebär att du tar ansvar för att skapa målgruppsanpassad kommunikation och kunskapsspridning genom bl.a. digitala kanaler och genom dialog via mötesplatser för bred samverkan mellan berörda aktörer. För att goda och tillförlitliga resultat ska kunna nyttiggöras i policy och praktik kommer du ha ett nära samarbete med enheten för Analys och projekt. Som kommunikationschef kommer du att rapportera till generaldirektören och ingå i myndighetens ledningsgrupp.

Kvalifikationer
Den vi söker har en akademisk examen med inriktning mot kommunikation eller information, eller motsvarande utbildning som bedöms som likvärdig. Du är väl förtrogen med det vetenskapliga området och dess processer. Erfarenhet av att arbeta med metoder för att kommunicera evidensbaserad kunskap och att omsätta forskningsresultat i populärvetenskaplig text för att nå ut till arbetsplatser och medborgare är meriterande.

Du behöver ha gedigen chefserfarenhet av arbete med strategisk kommunikation och samarbete med aktörer i både offentlig och privat sektor och med media. Du är driven och intresserad av att utveckla moderna digitala verktyg i kommunikationsarbetet. Kunskaper om offentlig förvaltning samt förståelse för den politiska struktur som myndigheten arbetar inom är meriterande. Du har mycket goda språkkunskaper i svenska och engelska, både skriftligt och muntligt.

Ledaregenskaper
Vi söker dig som har chefserfarenhet och som är trygg i ditt ledarskap, som har god förmåga till helhetssyn och som med handlingskraft kan leda och utveckla en verksamhet mot uppsatta mål. Som ledare skapar du delaktighet och förutsättningar för dina medarbetare att utvecklas och ta ansvar i ett klimat som inspirerar till kreativitet och nytänkande. Du har god social kompetens och mycket god förmåga att kommunicera och att skapa förtroendefulla samarbeten internt och med externa aktörer.

Vi lägger stor vikt vid att våra chefer har den personliga lämplighet och de ledaregenskaper som krävs för att framgångsrikt utveckla och leda en nystartad verksamhet med ett komplext uppdrag. Myndigheten tillämpar 6 månaders provanställning.

Vill du göra verklig skillnad för framtidens arbetsmiljö? Välkommen till oss!
Vi samarbetar med ProAstri i rekrytering av chefer och i den här rekryteringen är Kristina Ohlson vår kontaktperson, som du når på 070 896 17 36 för eventuella frågor. Fram till den 24 januari ser vi fram emot att ta del av din ansökan och cv via www.proastri.se

Kontaktpersoner
Kristina Ohlson
Rekryteringskonsult
070-896 17 36
kristina@proastri.se