Chef enheten för verksamhetsstöd - Myndigheten för Arbetsmiljökunskap

Plats
Gävle (Kommun), Gävleborg
Annonserat
den 3 januari 2018
Stängs
den 24 januari 2018
Kontakta
Kristina Ohlson
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Om myndigheten för Arbetsmiljökunskap
För att stärka det nationella och internationella arbetsmiljöarbetet med syfte att förebygga arbetsrelaterad ohälsa och att minska sjukfrånvaron har regeringen beslutat att inrätta Myndighet för arbetsmiljökunskap. Den nya myndighetens uppdrag är att sammanställa och tillgängliggöra kunskap om arbetsmiljö för att stödja det praktiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatserna och bidra till ett hållbart arbetsliv. Uppdraget omfattar också att utvärdera genomförande och effekter av arbetsmarknadspolitiken, samt att arbeta med frågor kopplade till företagshälsovård.

Den nya myndigheten planerar att starta sin verksamhet den 1 juni 2018 med placering i Gävle. 
Initialt kommer myndigheten att ha ca 20 medarbetare organiserade i enheterna Analys och projekt, Kommunikation samt Verksamhetsstöd. Generaldirektör utses av regeringen under våren 2018.

Chef Enheten för verksamhetsstöd

Ansvarsområden
Som chef för Enheten för verksamhetsstöd har du ett brett ansvar och kommer att leda uppbyggnaden av myndighetens interna processer, som omfattar redovisning, ekonomi, personalfrågor, lokal-, IT- och säkerhetsfrågor, samt dokument- och ärendehantering. I ansvarområdet ingår även verksamhetsstyrning inklusive uppföljning av verksamheten och upphandling. I rollen ingår även att ta fram underlag för regeringens styrning av myndigheten såsom budgetunderlag, prognoser och årsredovisning. Du kommer att ha ett direkt personalansvar för ca fyra medarbetare men även ansvara för administrativa frågor rörande de korttidsengagerade experter, som kommer att vara knutna till myndighetens verksamhet. Du kommer att ha ett nära samarbete med övriga verksamheten och enheten är en rådgivande, planerande och samordnande stödfunktion till Generaldirektören. Den administrativa chefen rapporterar till generaldirektören och ingår i myndighetens ledningsgrupp. Statens servicecenter kommer att hantera myndighetens ekonomi- och löneadministration.

Kvalifikationer
Den vi söker har akademisk utbildning med inriktning mot företagsekonomi eller motsvarande inriktning som bedöms likvärdig. Du har kunskap om och erfarenhet av verksamhetsstyrning, ekonomiadministration, resultatredovisning och upphandling. Du har även god kunskap om de lagar och avtal som påverkar statlig förvaltning samt förståelse för den politiska struktur som myndigheten arbetar inom. Som ny verksamhet kommer vi att ha stort fokus på arbetsmiljö- och kompetensfrågor, varför du bör ha egen erfarenhet av HR-arbete. Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska. 
Det är meriterande om du har erfarenhet från myndigheter och organisationer som verkar inom arbetsmiljöområdet.

Ledaregenskaper
Vi söker dig som har chefserfarenhet och är en trygg ledare, har god förmåga till helhetssyn och inser och uppskattar utmaningen i att bygga från grunden med intresse och talang för både organisationsutveckling och för att utveckla effektiva administrativa rutiner. Som ledare skapar du delaktighet och förutsättningar för dina medarbetare att utvecklas och ta ansvar i ett klimat som inspirerar till utveckling, dialog och effektivitet. Rollen ställer mycket stora krav på ansvarstagande, noggrannhet, flexibilitet, samarbetsförmåga och social kompetens, dels för ledning och styrning internt, dels vid externa kontakter gentemot andra myndigheter och samarbetspartners.

Det är avgörande för oss att du som chef har den personliga lämplighet och de ledaregenskaper som krävs för att framgångsrikt utveckla, leda och säkerställa kvaliteten i det administrativa stödet både i en uppbyggnadsfas och på sikt. Myndigheten tillämpar 6 månaders provanställning.

Vill du göra verklig skillnad för framtidens arbetsmiljö? Välkommen till oss!
Vi samarbetar med ProAstri i rekrytering av chefer och i den här rekryteringen är Kristina Ohlson vår kontaktperson, som du når på 070 896 17 36 för eventuella frågor. Fram till den 24 januari ser vi fram emot att ta del av din ansökan och cv via www.proastri.se

Kontaktpersoner
Kristina Ohlson
Rekryteringskonsult
070-896 17 36
kristina@proastri.se