Chef för enheten analys och projekt - Myndigheten för Arbetsmiljökunskap

Plats
Gävle (Kommun), Gävleborg
Annonserat
den 3 januari 2018
Stängs
den 24 januari 2018
Kontakta
Karin Ivarson
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Om myndigheten för Arbetsmiljökunskap
För att stärka det nationella och internationella arbetsmiljöarbetet med syfte att förebygga arbetsrelaterad ohälsa och att minska sjukfrånvaron har regeringen beslutat att inrätta Myndighet för arbetsmiljökunskap. Den nya myndighetens uppdrag är att sammanställa och tillgängliggöra kunskap om arbetsmiljö för att stödja det praktiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatserna och bidra till ett hållbart arbetsliv. Uppdraget omfattar också att utvärdera genomförande och effekter av arbetsmarknadspolitiken, samt att arbeta med frågor kopplade till företagshälsovård.

Den nya myndigheten planerar att starta sin verksamhet den 1 juni 2018 med placering i Gävle. 
Initialt kommer myndigheten att ha ca 20 medarbetare organiserade i enheterna Analys och projekt, Kommunikation samt Verksamhetsstöd. Generaldirektör utses av regeringen under våren 2018.

Chef för enheten Analys och projekt

Ansvarsområden
Som chef för Enheten för analys och projekt får du en unik möjlighet att vara med och starta upp och utforma myndighetens arbete. Arbetsmiljöområdet spänner över ett stort antal sektorer och discipliner och det praktiska arbetsmiljöarbetet behöver bygga på forskningsbaserad kunskap. För att uppfattas som tillförlitliga måste myndighetens kunskapsunderlag och rapporter hålla hög kvalitet och vara användbara i arbetsmiljöarbetet. Myndigheten strävar därför efter att tillämpa vetenskapliga metoder och principer.

Du ansvarar för ledning, planering och utveckling av myndighetens analys- och projektverksamhet med budget-, personal- och arbetsmiljöansvar för din enhet som består av 5-8 analytiker och projektledare. Enheten kommer att arbeta med att sammanställa kunskapsunderlag, utvärderingar av arbetsmiljöpolitiken samt riktlinjer och utbildning för företagshälsovården. Ditt verksamhetsansvar omfattar också projekt och utvärderingsgrupper inom vilka ett stort antal forskare, sakkunniga och andra experter knyts för viss tid. Sverige ska ligga i kunskapsfronten inom arbetsmiljöområdet och myndighetens uppdrag att vara ett nav för internationell samverkan med forskare och organisationer inom arbetsmiljöområdet blir viktigt för att bidra till ett hållbart arbetsliv i både Sverige och andra länder. Som chef för enheten ansvarar du för de internationella kontakter som inkluderas i regeringens arbete med nordiska och europeiska organ inom arbetsmiljöområdet. Analyschefen ansvarar även för att leda och utveckla former för omvärldsanalys. Analyschefen kommer att rapportera till generaldirektören och ingå i myndighetens ledningsgrupp.

Kvalifikationer
Den vi söker har en doktorsexamen gärna påbyggd med egen forskning inom en för verksamheten relevant inriktning. Du har erfarenhet av att samarbeta med, eller arbeta i, en forskningsstyrd myndighet. Tjänsten förutsätter också erfarenhet av att leda en verksamhet med goda resultat, och goda kunskaper i organisering och styrning. Det är meriterande om du har erfarenhet från annan statlig verksamhet, gärna med anknytning till arbetsmiljöområdet. Eftersom rollen som analyschef innebär att representera Sverige i internationella samarbetsorgan är mycket goda kunskaper i engelska, skriftligt såväl som muntligt, ett krav.

Ledaregenskaper
Vi söker dig med ledarerfarenhet och som är trygg i ditt ledarskap, som har god förmåga till helhetssyn och som med handlingskraft kan leda och utveckla en verksamhet mot uppsatta mål. Som ledare skapar du delaktighet och förutsättningar för dina medarbetare att utvecklas och ta ansvar i ett klimat som inspirerar till kunskapssökande, dialog och effektivitet. Du har mycket god social kompetens med förmåga att kommunicera och skapa förtroendefulla samarbeten med aktörer och parter inom arbetslivets olika sektorer. Det är meriterande om du har chefserfarenhet från en kunskaps- och/eller projektorganisation.

Vi lägger stor vikt vid att våra chefer har den personliga lämplighet och de ledaregenskaper som krävs för att framgångsrikt utveckla och leda en nystartad verksamhet med ett komplext uppdrag. Myndigheten tillämpar sex månader provanställning.

Vill du göra verklig skillnad för framtidens arbetsmiljö? Välkommen till oss!
Vi samarbetar med ProAstri i rekrytering av chefer och i den här rekryteringen är Karin Ivarson vår kontaktperson, som du når på 070 824 69 08 för eventuella frågor. Fram till den 24 januari ser vi fram emot att ta del av din ansökan och cv via www.proastri.se

Kontaktpersoner
Karin Ivarson
Rekryteringskonsult
+46 70 824 69 08
karin@proastri.se