Kanslichef till Linköpings kommun

Plats
Linköping (Kommun), Östergötland
Annonserat
den 3 januari 2018
Stängs
den 2 februari 2018
Kontakta
Jonas Henrikson
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Kanslichef Linköpings kommun

Arbetsgivare: Linköpings kommun
Rekryteringsområde: Tjänstemän
Uppdragstyp: Rekrytering
Område: Chefstjänster/ Styrelse-uppdrag
Ort: Linköping
Platser: 1
Sista ansökningsdag: 2018-01-14


Linköpings kommun
Linköpings kommun är en växande och framtidsfokuserad kommun som förverkligar idéer och vågar prova nya metoder. Vi som arbetar i kommunen påverkar människors liv, jobbar nära våra kommuninvånare och är en del av en kollegial och omtänksam kultur med nära till skratt. Du som jobbar hos oss är viktig och därför får du stort handlingsutrymme och möjlighet att växa här.

Linköping – där idéer blir verklighet!

Varför kanslichef i Linköpings kommun?
Dokumentation, öppenhet och informationstillgänglighet är några av de viktigare frågorna i en demokrati då det skapar förutsättningar för delaktighet och dialog. Och ger förutsättningar för väl underbyggda, politiska beslut. Som kanslichef har du stor del i detta genom att göra kommunledningens arbete tillgängligt för allmänheten och goda beslutsunderlag till politiken, samtidigt som du tillsammans med dina kollegor skapar spårbarhet i det arbete som sker inom förvaltningen.

Inom kommunledningsförvaltningen ryms allt från framåtblickande strategiarbete, modern kommunikation och effektiv administration till ett ambitiöst arbete med kompetensförsörjning samt trygghet och säkerhet i hela kommunen. Allt det där grundläggande som behövs i en kommun som växer och utvecklas.

Att arbeta inom denna mångfacetterade förvaltning är att vara med och göra skillnad – att faktiskt påverka samhällsutvecklingen. Uppdragen berör de flesta Linköpingsbors liv och bidrar med ett långsiktigt perspektiv avseende social och ekologisk hållbarhet samt förbättrad tillgänglighet i samhället. Genom att ge service, information och stöd till medborgare, företag, organisationer och andra förvaltningar samt den politiska ledningen, bidrar du starkt till att det skapas goda möjligheter att utveckla och förverkliga idéer.

Rollen som Kanslichef!
I rollen som kanslichef har du personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar för kanslienheten. Du arbetar nära våra förtroendevalda politiker, kommunens tjänstemannaledning, andra chefer och handläggare inom kommunen. Du ingår i en ledningsgrupp tillsammans med andra chefer på kommunledningsförvaltningen.

Ditt specialistområde är demokrati- och rättssäkerhet. Du är specialist med bredd inom området och i det ett stöd för både medarbetare, kollegor, chefer och politiker.

I dina ansvarsområden ingår bland annat ärendeberedning, dokumenthantering samt valarbete. Det ingår också sekreterarskap i politiska sammanhang tillsammans med övriga kommunsekreterare, t ex vid kommunfullmäktiges sammanträden.

I rollen finns det två tydligt uttalade ansvarsområden;

 • Ärendeberedningsprocessen genom hela kommunen. I detta skall du tillse att det finns system, mallar, hur tjänsteskrivelser ska se ut, hur ärendehantering ska ske, ta fram handböcker
 • Valhanteringen. I detta har du ansvar för hanteringen av valet och ser till att valadministrationen fungerar. Här arbetar du nära valnämnden.

Arbetsuppgifter som förekommer i rollen är;

 • Personal- och verksamhetsledning
 • Ärendeberedning
 • Dokumenthantering och styrning
 • Sekreterarskap
 • Processutveckling avseende ärendeprocessen

Vem är det vi söker?
Vi söker dig med gedigen förståelse för den demokratiska processen och hur offentlighets- och tillgänglighetsprinciper påverkar ärendehanterings- och beslutsprocesser i kommunal verksamhet.

Du...

 • Är utbildad statsvetare eller jurist
 • Har erfarenhet av ärendehantering och nämndadministration inom kommun eller landsting.
 • Har jobbat som nämnd eller kommunsekreterare.
 • Har kunskap i förvaltningslagen, kommunallagen och offentlighet och sekretess

Den digitala utvecklingen sker snabbt och är en viktig utmaning för kommunen. Du behöver därför vara skicklig på att hantera de digitala instrumenten och hur digitala media påverkar/kan komma att påverka vår informationsspridning.

Som person är du skicklig på att planera och strukturera ditt arbete och bygga relationer som hjälper dig att nå dina mål. Du kan förutse och agera på verksamhetens behov och har en god självkännedom som hjälper dig att optimera din grupps leverans. Om det inte blir som ni planerat eller om det blir hastigt ändrade beslut, har du förmåga att hantera detta och snabbt finna nytt fotfäste i ny planering.

Ansökan
Passar du in på ovanstående profil, tveka inte att ansöka redan idag!

Glöm inte att motivera så utförligt som möjligt varför just du är lämplig för denna tjänst och att uppdatera dina uppgifter i ditt CV.

Vi tar helst emot din ansökan via databasen, men om du tycker detta är känsligt är du naturligtvis välkommen med din ansökan direkt till ansvarig rekryterare.

Var noga med att tydliggöra hur du matchar skallkraven angivna under "Vem är det vi söker". Utan detta tydligt kommer du inte vidare i urvalet.

Ansvarig rekryterare är Jonas Henrikson och nås på jonas.henrikson@unikresurs.se

Väl mött!

Välkommen till Unik Resurs!

Din rekryterings- & utvecklingspartner i med- & motgång

Hos oss är du alltid välkommen att kontakta ansvarig rekryterare om du har frågor eller funderingar kring ett annonserat uppdrag.

Om inte detta uppdrag passar dig är du välkommen att kontakta oss så kanske vi kan hitta ditt drömjobb tillsammans. Vi känner regionen och vet var du kan göra bäst nytta med din profil.

Lycka till!