Regeringen söker Direktör och chef till Statens medieråd

Plats
Stockholm (Stad) (SE)
Annonserat
den 8 januari 2018
Stängs
den 26 januari 2018
Ref:
KU2017/02734
Kontakta
Tomas Lindman
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

76_f9005473.jpg

Regeringen söker Direktör och chef till Statens medieråd

Statens medieråd har i uppgift att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Myndigheten ska även följa medieutvecklingen när det gäller barn och unga samt sprida information och ge vägledning om barns och ungas mediesituation. I uppgifterna ingår att fastställa åldersgränser för film som är avsedd att visas offentligt för barn under 15 år. Myndighetschefen ska även vara filmgranskare. Vidare ska myndigheten verka för mediebranschernas självreglering, följa och delta i internationellt arbete samt samverka med berörda myndigheter och aktörer, däribland civila samhällets organisationer.

Myndigheten ligger i Stockholm och har 21 anställda.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är en dokumenterat god chef och ledare med
• dokumenterad erfarenhet av arbete med styrningsfrågor,
• erfarenhet av att leda förändrings- och utvecklingsarbete,
• god förståelse för statsförvaltningen och dess beslutsprocesser,
• mycket goda kunskaper i svenska och engelska,
• goda kunskaper inom myndighetens ansvarsområde,
• akademisk examen eller motsvarande.

Du ska också ha förmåga att 
• kommunicera myndighetens verksamhet gentemot allmänhet, film- och mediebranschen, myndigheter, institutioner och aktörer inom bl.a. skolväsendet och folkbildningen,
• vara utvecklingsbenägen och analysera händelser i omvärlden, bland annat vad gäller teknik- och medieutveckling,
• skapa kontaktnät inom verksamhetsområdet, även internationellt,
• förstå den politiska struktur myndigheten verkar inom,
• leda och utveckla verksamheten inom ramen för en god förvaltningskultur,
• arbeta strategiskt med kompetensförsörjning,
• företräda arbetsgivarintresset och tillsammans med övriga myndighetschefer utveckla den statliga arbetsgivarpolitiken.

Det är meriterande om du har
• kunskap om och engagemang i dagens barn- och ungdomskultur, särskilt den mediala,
• erfarenheter från film- eller mediebranschen, skolväsendet eller kultursektorn,
• erfarenhet av att arbeta i statsförvaltningen, gärna i ledande befattning,
• ett stort kontaktnät inom myndighetens ansvarsområde.

Övrigt
Du måste vara svensk medborgare för att kunna utnämnas till direktör och chef för Statens medieråd.

Mer information
Mer information om befattningen lämnas av departementsrådet Tomas Lindman. Frågor om anställningsvillkoren och rekryteringsprocessen besvaras av Frida Ragnhäll, kansliet för chefsförsörjning av myndighetschefer. Du når dem via Regeringskansliets växel 08-405 10 00.

Sekretess gäller för uppgift om enskild kandidats identitet.

Intresseanmälan
Välkommen med din skriftliga intresseanmälan inklusive cv senast den 26 januari 2018 till Kulturdepartementet, 103 33 Stockholm. Skicka anmälan i ett kuvert märkt med referensnummer KU2017/02734. Ange din postadress och ditt telefonnummer i intresseanmälan.

En bekräftelse på att vi har mottagit din intresseanmälan skickas till dig efter sista ansökningsdag.

Svensk statsförvaltning består av cirka 200 myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. Regeringen anställer myndighetscheferna och beslutar om deras anställningsvillkor. Lönen är individuell och bestäms mot bakgrund av de krav som ställs på befattningen och chefens kvalifikationer och erfarenheter. De flesta myndighetschefer anställs för en bestämd tid – normalt är den första anställningsperioden sex år.

Liknande jobb

Liknande jobb