Medarbetare till avdelningen CBRN-skydd och säkerhet - FOI

Plats
Stockholm (Kommun) (SE)
Annonserat
den 8 januari 2018
Stängs
den 7 februari 2018

Medarbetare till avdelningen CBRN-skydd och säkerhet

Vi söker nu medarbetare till verksamhetsområdena kärnvapenfrågor och radiologiska frågor. Ta chansen till ett utvecklande arbete där du får möjlighet att bidra till samhällsnyttan i en kunskapsintensiv och kreativ miljö.

Läs mer på www.foi.se/jobb

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är en huvudsakligen uppdragsfinansierad myndighet nder Försvarsdepartementet, vars kompetens ska nyttiggöras i alla samhällssektorer. Kärnverksamheten är forskning, metod- och teknikutveckling samt utredning till nytta för försvar och säkerhet. www.foi.se

Fler sökningar så här