HR-direktör till Arbetsförmedlingen

Plats
Stockholm
Annonserat
den 19 januari 2018
Stängs
den 15 februari 2018
Ref:
Af-2018/0001 7265
Kontakta
Ann Peyron Östlund
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten. Varje år sammanför vi på olika sätt tusentals arbetssökande med arbetsgivare som behöver nya medarbetare. Vi har den samlade kunskapen om arbetsmarknaden, branscher och yrken. Som medarbetare hos oss får du, tillsammans med våra ca 14 000 kreativa och professionella medarbetare, vara med och bidra till en ökad sysselsättning och en välfungerande arbetsmarknad. Vi är mitt uppe i ett stort förnyelsearbete mot en modernare myndighet. Är du rätt person att hjälpa oss nå dit vi vill?

Vi söker nu en HR-direktör
Personalfunktionen har en central och mycket viktig roll i Arbetsförmedlingens pågående Förnyelseresa.

Personalavdelningen rapporterar direkt under Generaldirektören. Personalavdelningen har ca 190 medarbetare varav 13 chefer och består av 4 enheter. De flesta är placerade i Stockholm, några i Östersund och dessutom finns HR-stöd till kärnverksamheten på ett 10-tal platser i landet. Arbetsförmedlingens huvudkontor kommer att flytta till Solna Strand inom några år.

Personalavdelningen ansvarar för arbetsmiljö- och hälsa, arbetsgivar- och lönefrågor, chefsförsörjning och organisationsutveckling, jämställdhet och mångfald, personalförsörjning och kompetensutveckling.

HR-direktörens uppdrag och ansvar.
Som ny HR-direktör kommer du att leda arbetet med den övergripande personalstrategin och arbetsgivarpolitiken i enlighet med avdelningens mål, riktlinjer och budget.

Arbetsförmedlingen är inne i en stark utvecklingsfas; digitalisering, förändrade behov och beteendemönster, automatisering mm ställer krav att möta arbetssökandes och arbetsgivares behov på ett nytt sätt. Specialisering, utveckling av organisation och kompetens liksom av processer och arbetssätt står på agendan för HR-direktören för att nå de målbilder som Arbetsförmedlingen ställt upp.

Att utveckla Arbetsförmedlingens varumärke och skapa strukturer för att bättre kunna attrahera, utveckla och behålla kompetens blir nyckelfrågor för HR-direktören.

Ett näraliggande fokus blir att stärka arbetet med att minska sjukfrånvaron och personalomsättning.

Det blir också HR-direktörens ansvar att leda och driva arbetet med att utveckla personalavdelningen i samband med att Arbetsförmedlingens organisation förändras. God samverkan med övriga avdelningar är avgörande.

HR-direktören ansvar
HR-direktören ansvarar för:

 • Resultat och prestation för avdelningen i enlighet med uppsatta strategiska mål.
 • Att säkerställa en kvalitativ verksamhet inom avdelningen i enlighet med
 • Arbetsförmedlingens värdegrund.
 • Att säkerställa gott samarbete och god samverkan med ett kundorienterat förhållningssätt till övriga organisationen
 • Att skapa en ändamålsenlig och effektiv avdelning med rätt kompetenser och resurser.
 • Att säkerställa strategi för myndighetens personalförsörjning avseende chefer och medarbetare.
 • Att säkerställa en ändamålsenlig kompetensutveckling inom myndigheten.
 • Att verka för att Arbetsförmedlingen ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Kvalifikationer

 • Relevant akademisk utbildning, sannolikt inom HR-området eller motsvarande kunskaper som arbetsgivaren bedömer relevanta.
 • Flerårig bred erfarenhet av strategiskt personalarbete i komplex verksamhet
 • Dokumenterad chefs/ledarerfarenhet från kunskapsintensiv organisation.
 • Erfarenhet av att leda andra chefer
 • Erfarenhet av att framgångsrikt leda förändrings- och utvecklingsarbete i komplex miljö
 • Erfarenhet av att företräda en verksamhet/representera/medievana
 • Flytande svenska och mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift.

Erfarenhet från arbete på kvalificerad nivå, alternativt konsulterfarenhet, i en politiskt styrd organisation, företrädesvis statlig verksamhet, är meriterande.

Personliga egenskaper och förmågor
Som HR-direktör på Arbetsförmedlingen kommer du att leda personalarbetet på en av Sveriges största och viktigaste myndigheter in i en ny fas. Det ställer stora krav på strategisk och kommunikativ förmåga, mod och integritet. Förmåga av och intresse för att hämta in och använda omvärldskunskap och utveckla verksamheten är väsentligt.

Som chef står du för resultatorientering, långsiktighet, uthållighet och kontinuitet samtidigt som du är flexibel och engagerande. Du ser samverkan med övriga avdelningar som en strategisk fråga för att nå både avdelningens och myndighetens mål. Du lägger också stor vikt vid god samverkan med fackliga organisationer samt att aktivt verka för jämställdhet och mångfald i alla delar av ditt uppdrag.

Du har ett genuint intresse av att leda och stötta andra, skapar arbetsglädje. Du kan utmana och ifrågasätta för att skapa ett kontinuerligt lärande.

Att leda, planera och följa upp att verksamheten bedrivs effektivt inom givna ekonomiska ramar är en självklarhet. Analytisk förmåga, struktur, ordning och reda är värderade egenskaper.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt
Anställningen är en tillsvidareanställning.

Tjänsten som HR-direktör är placerad i säkerhetsklass vilket innebär krav på svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning kommer att göras enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627)

Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort Stockholm.

Välkommen med din intresseanmälan märkt med dnr Af-2018/0001 7265. Bifoga CV och ett personligt brev. Din intresseanmälan gör du via länken nedan.

Arbetsförmedlingen värnar om en rekrytering fri från diskriminering. Vi anser att olikheter berikar och strävar därför efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald.

I den här rekryteringen samarbetar Arbetsförmedlingen med Source Executive Recruitment. Har du frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Ann Peyron Östlund tel 0708-784226 eller

Jonna Ramm Schmidt tel +46 70 864 1334                                       

Urvalstester kan komma att användas i rekryteringen.

Välkommen med din ansökan senast den 23 februari 2018.

Fackliga företrädare:

ST ordförande Fredrik Andersson 010-486 04 07
SACO ordförande Helén Justegård 010-486 53 20
SEKO ordförande Gunnar Carlson 010-486 19 09

http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Jobba-hos-oss/Sok-jobb-hos-oss.html