Avdelningschef Analys och policy till Formas

Rekryterare
Formas
Plats
Stockholm (Stad)
Annonserat
den 19 januari 2018
Stängs
den 15 februari 2018
Kontakta
Anders Larsson
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Formas söker Chef till ny avdelning för Analys och Policy
Formas är ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling. Myndigheten arbetar med forskningsfinansiering, strategi, utvärdering och analys samt med forskningskommunikation.

Formas har från 2018 fått utökade uppdrag och organisationen växer. I samband med detta bildas Avdelningen för Analys och Policy. 

Avdelningen för Analys och Policy är en ny avdelning med uppgift att genomföra forskningspolitiska analyser och utarbeta forskningspolitiska strategier. Avdelningen ansvarar för att förvalta metoder, modeller och policys som stöd för Formas verksamhet, samt för vissa strategier, koordinering och övergripande omvärldsbevakning. Formas ska från och med januari 2018 genomföra evidensbaserade miljöanalyser, att bygga upp och etablera detta uppdrag ingår i avdelningschefens uppgifter liksom att representera Formas i olika nationella och internationella sammanhang.

Nu söker vi en chef till Avdelningen för Analys och Policy som skall driva och utveckla avdelningen på kort och lång sikt. Avdelningen har drygt10 medarbetare. Du ingår i Formas ledningsgrupp där du också förväntas ta ett ansvar och bidra till helheten avseende Formas verksamhet och utveckling.

Ansvar och uppgifter för avdelningen:

Avdelningens övergripande uppgifter är bl a följande:

 • Koordinera omvärldsbevakning 
 • Genomföra forskningspolitiska analyser 
 • Koordinera inspel till de forskningspolitiska propositionerna och ställningstaganden avseende andra forskningspolitiska frågor 
 • Bygga upp och utveckla arbetet med evidensbaserade miljöanalyser
 • Förvalta analysmetoder och modeller 
 • Bibliometri 
 • Bidra med metodstöd till analyser som genomförs i andra delar av organisationen 
 • Ta initiativ till och genomföra större uppföljningar och utvärderingar
 • Ta fram och koordinera vissa remissvar 
 • Arbeta brett med nyttiggörande 
 • Koordinering internationellt samarbete och internationella forskningspolitiska frågor

Din bakgrund

Vi söker dig som har:

 • Dokumenterat goda ledaregenskaper
 • Goda kunskaper om och erfarenhet av statsförvaltningen och dess beslutsprocesser samt förståelse för den politiska struktur som myndigheten verkar inom. 
 • Stor erfarenhet av att leda och utveckla kunskapsintensiv verksamhet.
 • Väl insatt i forskningspolitiska frågor generellt
 • God förtrogenhet med analysmodeller, metoder och policys inom forskningspolitiska området.
 • Erfarenhet av större uppföljningar, analyser och omvärldsbevakning
 • God stilistisk förmåga
 • Vana vid att utveckla och ta ansvar för verksamhetsplan och budget.
 • Goda kunskaper i engelska

Vidare ska du ha följande förmågor:

 • Entusiasmera och motivera medarbetarna som många gånger är experter inom sina områden.
 • Arbeta strategiskt med kompetensförsörjningsfrågor.
 • Utveckla goda samarbetsformer med andra aktörer och intressenter, nationellt och internationellt samt 
 • Social kompetens, kommunikativ förmåga, hög integritet, prestigelöshet och en väl utvecklad förmåga till samarbete
 • Analytisk förmåga.
 • Att bygga och skapa strukturer i en dynamisk och växande organisation

Vidare är det meriterande om du har:

 • Kunskap om och erfarenhet av internationellt arbete.
 • Kunskap om och erfarenhet av utvärderande och granskande verksamhet samt forskningsstrategiska frågor.
 • Erfarenhet av evidensbaserade kunskapssammanställningar
 • Disputerat inom relevant område.

Om anställningen
Anställningen är tillsvidare och du blir anställd av Formas. Formas tillämpar provanställning. 

Formas erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter till alla.

Ansökan 
Sista ansökningsdag 15 februari.
Ansök via länken nedan.

Kontaktinformation 
I rekryteringen samarbetar Formas med Compass Human Resources Group. Vill du veta mer kontaktar du Anders Larsson, Rekryteringskonsult, 073 – 203 46 91, anders.larsson@compass.se eller Hans Jansson, Rekryteringskonsult, 073 - 461 36 03, hans.jansson@compass.se.