Universitetslektor i omvårdnad, psykiatri - Blekinge Tekniska Högskola

Plats
Karlskrona
Annonserat
den 19 januari 2018
Stängs
den 19 februari 2018
Ref:
Diarienr: BTH 3.1.1-0361-2017
Kontakta
Lisa Skär
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Arbetsbeskrivning:
I anställningen ingår undervisning både på grund- och avancerad nivå. På grundnivå förekommer undervisning främst inom sjuksköterskeprogrammet där framförallt problembaserat lärande (PBL) används. På avancerad nivå förekommer undervisning inom specialistutbildning och fristående kurser. Vidare ingår handledning, medverkan i seminarier och examinationer samt aktiv medverkan i utveckling av huvudområdet omvårdnad. Viss undervisning kan ske på engelska. Forskning vid BTH/TIHA sker främst inom forskningsområdet Människa, Hälsa & Teknik (MHT) med följande ämnen; Omvårdnad och Hälsovetenskap. Möjlighet till forskning i tjänsten finns.

Behörighetskrav:
Behörig att anställas som universitetslektor inom annat än konstnärlig verksamhet är den som har:

  • avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens eller någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen,
  • visad pedagogisk skicklighet.


För denna anställning krävs doktorsexamen inom omvårdnad/vårdvetenskap och att du är legitimerad sjuksköterska.

För vidare information om behörighetskraven se ”Riktlinjer för anställning av lärare och utnämning av docent vid Blekinge Tekniska Högskola”.

Meriterande kvalifikationer

  • Specialistsjuksköterskeutbildning inriktning psykiatri
  • Erfarenhet från undervisning på sjuksköterskeprogram
  • Visad samarbetsförmåga och flexibilitet inom både lärar- och studerandegrupper
  • Goda kunskaper i engelska


Tjänstgöringsomfattning:
100 %

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Varaktighet:
Tillsvidare

Kontaktpersoner:
Lisa Skär professor, tel 0455-38 54 33
Mikael Åsman (SACO), tel 0455- 38 57 20
Carina Petersson (OFR), tel 0455-38 50 28

Ansökan:
Välkommen med din ansökan märkt med diarienummer senast 2018-02-19. Skicka ansökan till: diarium@bth.se

Instruktioner rörande utformningen av ansökan finns på www.bth.se/lediga-tjanster eller kan fås från HR-avdelningen, tfn 0455-38 50 68.

Vi har valt medier för denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

BTH, Blekinge Tekniska Högskola är en av landets tydligast profilerade högskolor, där tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus. I den utbildning och forskning som vi bedriver integreras teknik och IT även med andra ämnen såsom stadsplanering, industriell ekonomi, design samt hälsa och vård för att bidra till att lösa samhällets utmaningar. Allt vi gör på BTH har tre tydliga perspektiv: innovation, hållbarhet och ”in real life”, det vill säga samarbete och utbyte med både näringsliv och samhälle. Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både utbildning och forskning på såväl regional, nationell som internationell nivå. Vi bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå. På BTH finns två fakulteter – fakulteten för datavetenskaper och fakulteten för teknikvetenskaper.