Regeringen söker direktör och chef för Skolforskningsinstitutet

Plats
Stockholm (Kommun)
Annonserat
den 29 januari 2018
Stängs
den 18 februari 2018
Ref:
U2018/00319/PS
Kontakta
Helene Öberg
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

94_f9531784.4.jpg

Regeringen söker direktör och chef för Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet har i uppgift att bidra till att de verksamma inom skolväsendet ges goda förutsättningar att planera, genomföra och utvärdera undervisningen med stöd av vetenskapligt underbyggda metoder och arbetssätt. Myndigheten ska bidra till goda förutsättningar för barns och elevers utveckling och lärande och förbättrade kunskapsresultat för elever.

Skolforskningsinstitutet ska även validera forskningsresultat inom området med avseende på kvalitet och relevans, göra systematiska översikter och andra forskningssammanställningar, presentera och sprida resultaten på ett sätt som är användbart för de verksamma inom skolväsendet. Vidare ska myndigheten identifiera områden inom skolväsendet där relevant praktiknära forskning saknas, utlysa och fördela medel för praktiknära forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom de områden där relevant sådan forskning saknas

Kvalifikationer
Vi söker dig som är en dokumenterat god chef och ledare med

 • mycket goda kunskaper om forskning och erfarenhet från forskning,
 • erfarenhet av att leda och utveckla kunskapsintensiva organisationer inom ramen för mål och ekonomiska förutsättningar,
 • kunskaper om statsförvaltningen och dess beslutsprocesser.
 • förståelse för den politiska struktur som myndigheten verkar inom,
 • goda kunskaper i svenska och engelska,
 • akademisk examen.

Du ska också ha förmåga att 

 • etablera och utveckla goda samarbetsformer såväl inom myndigheten som gentemot andra aktörer på området,
 • vara kvalitetsmedveten och samtidigt analytisk,
 • engagera och motivera medarbetare,
 • företräda myndigheten professionellt och förtroendefullt,
 • kommunicera även komplicerade samband och sammanhang,
 • skapa förutsättningar för en god intern styrning och kontroll samt en effektiv resursanvändning,
 • arbeta strategiskt med kompetensförsörjning,
 • leda och utveckla verksamheten inom ramen för en god förvaltningskultur,
 • företräda arbetsgivarintresset och tillsammans med övriga myndighetschefer utveckla den statliga arbetsgivarpolitiken.

Det är meriterande om du har

 • egen forskarutbildning och forskningserfarenhet,
 • erfarenhet av internationellt arbete.

Mer information
Mer information om befattningen lämnas av statssekreterare Helene Öberg och enhetschefen Linda Norman Torvang. Frågor om anställningsvillkoren och rekryteringsprocessen besvaras av Karin Hjalmarsson och Jan Lindberg, kansliet för chefsförsörjning av myndighetschefer. Du når dem via Regeringskansliets växel 08-405 1000.

Sekretess gäller för uppgift om enskild kandidats identitet.

Intresseanmälan
Välkommen med din skriftliga intresseanmälan inklusive cv senast den 18 februari 2018 till Utbildningsdepartementet, 103 33 Stockholm. Skicka anmälan i ett kuvert märkt med referensnummer U2018/00319/PS. Ange din postadress och ditt telefonnummer i intresseanmälan.

En bekräftelse på att vi har mottagit din intresseanmälan skickas till dig efter sista ansökningsdag.

Svensk statsförvaltning består av cirka 200 myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. Regeringen anställer myndighetscheferna och beslutar om deras anställningsvillkor. Lönen är individuell och bestäms mot bakgrund av de krav som ställs på befattningen och chefens kvalifikationer och erfarenheter. De flesta myndighetschefer anställs för en bestämd tid – normalt är den första anställningsperioden sex år.