Kanslichef till Unionen i Stocholm

Rekryterare
Unionen
Plats
Stockholm (Kommun) (SE)
Annonserat
den 30 januari 2018
Stängs
den 18 februari 2018
Kontakta
Björn Torstensson
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

unionen_kanslichef.gif

Kanslichef

PLACERING
Stockholm

UPPDRAGET
Vi söker en kanslichef som tillsammans med Unionens duktiga medarbetare och förtroendevalda skall ta nästa steg i vår utveckling till att bli framtidens fack för framtidens medlemmar i framtidens digitala värld.

Som kanslichef för Unionen är du ytterst ansvarig för den operativa verksamheten i Unionens anställdaorganisation. Du arbetar strategiskt och målinriktat mot Unionens vision och i enlighet med det uppdrag och de mål som våra medlemmar och förbundsstyrelse beslutat om. Du bär inför styrelsen resultatansvaret för förbundets samlade verksamhet - medlemsservice, påverkansarbete och utvecklingen av vår fackliga styrka. Du är även ansvarig för att kontinuerligt utveckla och effektivisera denna leverans.

Våra cirka 1 000 medarbetare jobbar på förbundskontoret i Stockholm eller i någon av våra 18 regioner. Kanslichefen leder förbundets ledningsgrupp som nu består av förbundets verksamhets-/enhetschefer och regionchefernas chef. Arbetet bygger på en nära dialog och samarbete med Unionens förbundsstyrelse och Presidiet.

Vi söker en kanslichef som, inom ramen för de stora strukturella och digitala förändringar som sker på såväl nationell som internationell arbetsmarknad, kan omvandla strategi till operativ verksamhet. Genom ständig utveckling och förändring bygger vi framtidens fackförbund för framtidens medlemmar. Som kanslichef leder du detta viktiga arbete i ett nära och förtroendefullt samarbete med styrelse, chefer och medarbetare.

Unionen har uppnått målsättningen att ha 600 000 medlemmar, dock vill vi fortsätta att växa men med en balans mellan medlemsvärvning och kvalitativa målsättningar. Fokus ska ligga på att förbättra kvaliteten i det stöd och den service som man erbjuder alla medlemmar - från studenter till äldre i arbetslivet. En del av detta är att förbättra tjänsteutvecklingen i den digitala världen. Kanslichefen ska vara drivande i denna digitala utveckling. En annan målsättning är att öka antalet medlemmar som är chefer och akademiker. Unionen ska vara en modern facklig påverkansorganisation på alla arbetsplatser där medlemmar finns - inte bara där det finns arbetsplatsombud. Unionen ska driva samhällsutvecklingsfrågor som har betydelse för medlemmarna.

Kanslichefen ska bygga en organisation som är hållbar över tid med interna strukturer och processer som syftar till att öka effektiviteten. I uppdraget ingår också att vidareutveckla de interna samarbetsformerna och att förhindra ”stuprörstänk” för att i stället verka för en ”Vi-känsla” inom organisationen.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

  • Operativt ansvar för att driva förbundet framåt utifrån kongressens och styrelsens uppdrag
  • Aktiv och lyhörd samverkan med Unionens förbundsstyrelse och Presidie
  • Tillsammans med Unionens ledningsgrupp omsätta vision och uppdrag till intern strategi och operativ verksamhet samt leverans såväl centralt som regionalt
  • Leda och motivera Unionens ledningsgrupp
  • Motivera och skapa engagemang hos Unionens övriga chefer och medarbetare 
  • Bygga upp och underhålla ett externt nätverk med viktiga intressenter kopplat till operativa frågor


VÅRA FÖRVÄNTNINGAR
Du har förståelse för de fackliga värderingarna och kan navigera i en demokratiskt styrd organisation. Du är strukturerad och samtidigt flexibel när situationen eller uppgiften kräver det.

Du är prestigelös utan behov av att framhäva dig själv men kan ta ”scenen” om det krävs. Du sprider glädje och är entusiastisk med förmåga att inspirera och övertyga andra. Vi söker någon som sätter laget före jaget.

Du är lyhörd och har fingertoppskänsla när situationen kräver det kombinerat med en inre trygghet som gör att du vågar säga vad du tycker. Det är viktigt att ha förmågan att leda en organisation med mycket åsikter och att kunna hantera kritik. Du är ihärdig och uthållig och är därför duktig på att driva saker långsiktigt och strategiskt.

VI ERBJUDER
Vi i Unionen har inflytande, ansvar och ambition för mer än bara oss själva, och mod att driva frågor som påverkar hela samhället. Varje dag hjälper vi flest människor i det privata arbetslivet att få det bättre på arbetsplatsen. Vi befinner oss i ständig utveckling och tror på att allt kan bli bättre såväl internt som externt.

Vi har erfarenhet och bredd som ingen annan har, och vi behöver dig som vill göra oss ännu bättre.

Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Björn Torstensson på SOURCE, 070-786 00 70, bjorn.torstensson@source-executive.se eller Jenny Håkansson på SOURCE, 073-145 59 97, jenny.hakansson@source-executive.se 

Vi ser fram emot din intresseanmälan senast den 18 februari 2018.