Professor i tillämpad stadsbyggnad - KTH

Rekryterare
KTH
Plats
Stockholm (Kommun) (SE)
Annonserat
den 2 februari 2018
Stängs
den 16 mars 2018
Ref:
VL-2017-0088
Kontakta
Anders Karlström
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Arwidssons professur i tillämpad stadsbyggnad

Kungliga Tekniska högskolan,

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, teknisk historia och filosofi.

Ämnesområde
Tillämpad stadsbyggnad

Ämnesbeskrivning
Ämnet omfattar studier, utveckling och tillämpning av de teorier och metoder som används inom forskning, utvecklingsarbete och gestaltning inom stadsbyggnad med en bred teoretisk och metodologisk ansats. Ämnet är disciplinöverskridande och tvärvetenskapligt och integrerar teknik-, natur-, och samhällsvetenskap samt humaniora och gestaltning. Ämnet är praktiknära och syftar till att främja ett långsiktigt hållbart stadsbyggande med tillämpning på svenska förhållanden.

Arbetsuppgifter
Anställningen avser främst forskning inom ämnet samt uppbyggandet av en forskningsmiljö, vilket till att börja med omfattar rekrytering av postdoc och doktorand. Centrala arbetsuppgifter är att bedriva ämnesöverskridande forskning, samt att kritiskt granska och analysera det samtida stadsbyggandet för att utveckla processer och metoder i en svensk kontext. Här ingår att etablera samarbeten med offentlig förvaltning, näringsliv, civilsamhället och enskilda aktörer och att utveckla metoder för samverkan mellan dessa i stadsbyggnadsprocesser. Vidare ingår att utveckla praktiknära forskning och att bidra till att utveckla nya och befintliga mötesplatser där planering, arkitektur, landskapsgestaltning, konst och humaniora kan mötas och aktivt bidra till den svenska samhällsutvecklingen. Forskningen inom ämnet ska fördjupa problemformuleringen inom stadsbyggandet genom att inbegripa ekologiska, tekniska, sociokulturella, ekonomiska, gestaltningsmässiga och politiska faktorer.

I anställningen ingår att självständigt etablera nya samarbeten och forskningsprojekt, såväl nationellt som internationellt, och att genom forskningsansökningar erhålla externa medel, samt att leda och utveckla forskning såväl inom ämnesområdet som i samarbete med övriga forskningsmiljöer inom KTH. Tjänsten kommer förutom forskning och utvecklingsarbete att innehålla handledning och undervisning på forskarnivå. Undervisning på grundnivå och avancerad nivå inom Arkitektur och Samhällsbyggnadsutbildningarna kan förekomma. Både inom forskning och undervisning kan anställningen innefatta administrativa uppdrag och ledningsuppdrag.

Behörighet
Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder

Av högsta betydelse är att den sökande har

 • dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet med intresse och förmåga att arbeta med en bred teoretisk och metodologisk ansats
 • avlagd doktorsexamen
 • dokumenterad erfarenhet av tvärvetenskapligt arbete
 • dokumenterad god samarbetsförmåga, särskilt med aktörer i omgivande samhälle
 • visat god förmåga att kommunicera vetenskaplig forskning utanför akademin
 • visat förmåga att identifiera och föra tillbaka erfarenheter från praktiken och omsätta i samhällsrelevant forskning

Av näst högsta betydelse är att den sökande har

 • visat pedagogisk skicklighet inom ämnesområdet
 • god kännedom om svenska eller nordiska stadsbyggnadsförhållanden
 • erfarenhet av praktiknära forskning
 • erfarenhet av implementering av egen forskningsverksamhet
 • visat förmåga att söka och erhålla medel samt driva forskningsprojekt
 • visat mycket god förmåga att slutföra projekt
 • behärskar svenska eller andra nordiska språk i tal och skrift

Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan
Utforma din ansökan enligt KTH:s cv-mall för anställning av lärare. Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen och cv-mallen.

Komplett ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Du ansöker online via KTH:s rekryteringssystem.

För mer information om KTH:s bedömning, se Anställningsordning för lärare vid Kungl. Tekniska högskolan

Övrigt
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer VL-2017-0088
Kontakt

 • Anders Karlström professor, 08-7906898 anders.karlstrom@abe.kth.se

Publicerat 2018-01-16
Sista ansökningsdag 2018-03-16