Regeringen söker generaldirektör och chef till Statskontoret

Plats
Stockholm (Kommun) (SE)
Annonserat
den 5 februari 2018
Stängs
den 16 februari 2018
Ref:
Ju2018/00491/LP
Kontakta
Catharina Espmark
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

94_f9531784.4.jpg

Regeringen söker generaldirektör och chef till Statskontoret

Stockholms län

Statskontorets uppgift är att genomföra utredningar, utvärderingar och uppföljningar av statlig och statligt finansierad verksamhet. Myndigheten ska också bistå regeringen med underlag för utvecklingen av förvaltningspolitiken, regelbundet beskriva den offentliga sektorns utveckling, analysera den strategiska kompetensförsörjningen i statsförvaltningen samt följa upp systemet för kommunalekonomisk utjämning. Myndigheten ska även främja och samordna arbetet för en god förvaltningskultur i staten. 

Myndigheten är lokaliseras i Stockholm och har cirka 70 anställda.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är en dokumenterat god chef och ledare med

 • tidigare erfarenhet att som chef leda och utveckla organisationer,
 • god kommunikativ förmåga,
 • god social kompetens och utvecklad samarbetsförmåga,
 • goda kunskaper om förvaltningspolitik,
 • goda kunskaper om statsförvaltningen och dess beslutsprocesser samt förståelse för den politiska struktur som myndigheterna verkar inom,
 • erfarenhet av arbete i eller med Regeringskansliet, 
 • erfarenhet av utredningsarbete,
 • akademisk examen eller motsvarande.

Du ska också ha förmåga att

 • företräda verksamheten internt och externt gentemot intressenter i omvärlden,
 • skapa förutsättningar för god intern styrning, kostnadskontroll och effektiv resursanvändning,
 • engagera och motivera personalen,
 • arbeta strategiskt med kompetensförsörjning,
 • skapa bra relationer med uppdragsgivarna, 
 • leda och utveckla verksamheten inom ramen för en god förvaltningskultur.

Det är meriterande om du har forskningserfarenhet.

Övrigt
Du måste vara svensk medborgare för att kunna utnämnas till generaldirektör och chef för Statskontoret.

Mer information 
Mer information om befattningen lämnas av Catharina Espmark, statssekreterare eller Helena Enström, personalchef, båda Justitiedepartementet. Frågor om anställningsvillkoren och rekryteringsprocessen besvaras av Jan Lindberg, Kansliet för chefsförsörjning av myndighetschefer. Du når dem via Regeringskansliets växel 08-405 1000.

Sekretess gäller för uppgift om enskild kandidats identitet.

Intresseanmälan
Välkommen med din skriftliga intresseanmälan inklusive cv senast den 16 februari 2018 till Justitiedepartementet, 103 33 Stockholm. Skicka anmälan i ett kuvert märkt med referensnummer Ju2018/00491/LP. Ange din postadress och ditt telefonnummer i intresseanmälan. Sekretess gäller för uppgift om enskild kandidats identitet.

En bekräftelse på att vi har mottagit din intresseanmälan skickas till dig efter sista ansökningsdag.

Svensk statsförvaltning består av cirka 200 myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. Regeringen anställer myndighetscheferna och beslutar om deras anställningsvillkor. Lönen är individuell och bestäms mot bakgrund av de krav som ställs på befattningen och chefens kvalifikationer och erfarenheter. De flesta myndighetschefer anställs för en bestämd tid – normalt är den första anställningsperioden sex år.