Gruppchef till rättsavdelningen, enheten för rättslig styrning och stöd

Rekryterare
Polismyndigheten
Plats
Stockholm
Annonserat
den 14 februari 2018
Stängs
den 5 mars 2018
Ref:
A057.909/2018
Kontakta
Eva Lindeblad
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Beskrivning av arbetsplatsen
Rättsavdelningen är en nationell avdelning inom Polismyndigheten.

Rättsavdelningen ansvarar för rättslig styrning och stöd, förvaltningsrättslig verksamhet och informationsförvaltning. Rättsavdelningen har ca 800 medarbetare på flera orter i landet.

Vi söker nu en gruppchef till enheten för rättslig styrning och stöd med placering i Stockholm.

Enheten ansvarar för den rättsliga styrningen och stödet i hela Polismyndigheten, både nationellt och internationellt. Enheten ansvarar även för framtagandet av styrdokument, såsom t.ex. arbets- och delegationsordning. Vidare företräder vi Polismyndigheten vid processer i domstol, hanterar skadeståndsärenden, samråder och har kontakt med tillsynsmyndigheter, ansvarar för yttranden till Justitieombudsmannen, Justitiekanslern och andra tillsynsmyndigheter samt besvarar remisser från bl.a. Regeringskansliet. Slutligen ansvarar enheten även för personuppgiftsfrågor och myndighetens personuppgiftsombud är placerad vid enheten.

Arbetsuppgifter
Arbetet som gruppchef innebär att vara chef för en nyinrättad grupp 4 vid enheten för rättslig styrning och stöd. Gruppens ansvarsområde är styrdokument utifrån Rättsavdelningens ansvar för Polismyndighetens författningssamling, arbets- och delegationsordning samt övriga nationella styrdokument.

Arbetet i gruppen innebär metodutveckling av styrdokumentsarbetet i myndigheten, lämna råd och stöd till de process- och verksamhetsansvariga som ska ta fram föreskrifter och styrdokument, genomföra informations- och utbildningsinsatser, samverka med andra avdelningar inom Polismyndigheten och andra myndigheter, samt i viss mån vara behjälplig med att skriva styrdokument.

Rekryteringen är en del i en satsning på Polismyndighetens arbete med styrdokument och en utökning av juristresursen på området. Du kommer att få delta aktivt i utveckling av verksamheten och styrdokumentsprocessen för att kvalitetssäkra Polismyndighetens styrdokument. 

Som gruppchef för grupp 4 vid enheten för rättslig styrning och stöd:

ska du 
- inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
- tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
- ingå i enhetens ledningsgrupp
- ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
- ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar 
- företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du
- verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
- arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
- ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer
har du
 
- minst ett års erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande 
- juridisk examen 
- det är meriterande med flera års erfarenhet av självständigt juridiskt arbete t.ex. från domstol, Regeringskansliet, annan myndighet eller motsvarande.
- erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet 
- erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten

besitter du
- förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
- förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
- förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter 
- förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
- förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
- förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Läs hela kravprofilen här.

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner
Information om uppdraget lämnas av Enhetschef Eva Lindeblad, 070-2449665.

Information om rekryteringsprocessen lämnas av: chefsrekrytering@polisen.se

Facklig företrädare
Kent Svärd, SACO, tfn 010-56 34 211; Sofia Ask, Polisförbundet, tfn 010-56 38710; Johan  Gertz, Fackförbundet ST, tfn 010-56 77 092; Karna Tillheden, Seko Polisen, tfn 010-56 16 627.

Övrig information
Anställning

– Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
– Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
– Placering vid rättsavdelningen på Kungsholmen

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning, med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen, kan komma att genomföras före anställning. Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

Ansökan
Genom din ansökan samtycker du till att dina personuppgifter behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev. Ansökan skickas till jobb.chef@polisen.se eller till adressen: Polismyndigheten, registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm. Märk din ansökan med diarienummer:  A057.909/2018 i mailets ärendemening.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan via papperspost.

Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med drygt 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Varmt välkommen med din ansökan till oss senast den 5 mars 2018!