Universitetslektor i fysisk planering - Blekinge Tekniska Högskola

Plats
Karlskrona (Kommun), Blekinge
Annonserat
den 12 februari 2018
Stängs
den 21 mars 2018
Kontakta
Abdellah Abarkan
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Universitetslektor i fysisk planering
till BTH, Blekinge Tekniska Högskola vid institutionen för fysisk planering i Karlskrona

Diarienr: BTH 3.1.1-0029-2018

Arbetsbeskrivning:
Lektoratet utlyses i fysisk planering. Innehavare av lektoratet förväntas arbeta med undervisning inom både teori- och projektkurser och på både grund- och avancerad nivå. I arbetsuppgifterna ingår undervisning, handledning och medverkan i utveckling av forskning inom området för planering och byggd miljö. Arbetsmiljön är mångvetenskaplig med lärare/forskare inom fysisk planering, arkitektur och stadsbyggnad, landskapsplanering, stadsplanering och kulturgeografi.

Behörighetskrav:
Behörig att anställas som universitetslektor inom annat än konstnärlig verksamhet är den som har:

  • avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens eller någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen,
  • visat pedagogisk skicklighet.

För vidare information om behörighetskraven se ”Riktlinjer för anställning av lärare och utnämning av docent vid Blekinge Tekniska Högskola”.

Meriterande kvalifikationer
Speciell vikt läggs vid (viktigaste först):

  • Erfarenhet av att ha undervisat på kandidat och/eller masternivå inom ämnesområdet för fysisk planering eller närliggande ämnesområden.
  • Förtrogenhet med forskning inom fältet planering och byggd miljö.
  • Erfarenhet av att självständigt lagt upp och lett kurser på kandidat eller masternivå inom ämnesområdet.
  • Visad samarbetsförmåga och flexibilitet inom lärar- och studerandegruppen • Hållbarhetsbegreppet är centralt i BTHs profil, forskning i hållbarhet inom sociala processer på individ- och samhällsnivå är en merit

Tjänstgöringsomfattning: 100

Tillträde: Enligt överenskommelse

Varaktighet: Tillsvidare

Kontaktpersoner:
Ämnesföreträdare Professor Abdellah Abarkan, 0455-385355, abdellah.abarkan@bth.se Mikael Åsman (SACO), tel 0455- 38 57 20 Carina Petersson (OFR) tfn: 0455-38 52 08.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan märkt med diarienummer senast 2018-03-21. Skicka ansökan till: diarium@bth.se Instruktioner rörande utformningen av ansökan finns på www.bth.se/lediga-tjanster eller kan fås från HR-avdelningen, tfn 0455-38 50 68. I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.

Övrigt:
Vi har valt medier för denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

BTH, Blekinge Tekniska Högskola
är en av landets tydligast profilerade högskolor, där tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus. I den utbildning och forskning som vi bedriver integreras teknik och IT även med andra ämnen såsom stadsplanering, industriell ekonomi, design samt hälsa och vård för att bidra till att lösa samhällets utmaningar. Allt vi gör på BTH har tre tydliga perspektiv: innovation, hållbarhet och ”in real life”, det vill säga samarbete och utbyte med både näringsliv och samhälle. Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både utbildning och forskning på såväl regional, nationell som internationell nivå. Vi bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå. På BTH finns två fakulteter – fakulteten för datavetenskaper och fakulteten för teknikvetenskaper.