Brandingenjör/Civilingenjör till MSB

Plats
Karlstad / Stockholm
Annonserat
den 13 februari 2018
Stängs
den 12 mars 2018
Ref:
2018/21
Kontakta
Ann-Sofie Eriksson
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Brandfarlig vara_945x300 (002).jpg

Vill du utveckla arbetet med brandfarliga varor?

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, landsting, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.

Till enheten för säker hantering av farliga ämnen söker vi en medarbetare inom området brandfarliga varor. Enheten är en del av avdelningen för utveckling av samhällsskydd och arbetar för en säker hantering av farliga ämnen och för att antalet olyckor med farliga ämnen ska vara få. Vi arbetar med lagstiftning, stöd och utveckling av samhällets förebyggande arbete inom områdena brandfarliga och explosiva varor, transport av farligt gods och storskalig kemikaliehantering. Enheten ansvarar även för uppgifter inom tillsyns- och marknadskontrollsområdet. Dessutom hanterar enheten frågor om skydd mot brott och terrorism kopplat till våra ansvarsområden. 

Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med olika frågeställningar med koppling till området brandfarliga varor, till exempel: Hur ska framtidens regler om brandfarliga varor utformas? Hur stödjer vi en säker hantering av brandfarliga varor i samhället? Hur hjälper vi kommunerna i deras tillstånds- och tillsynsroll? Vilka krav kan man ställa på en föreståndare för brandfarliga varor? Hur omfattande behöver en riskutredning vara?I arbetet ingår att bistå lokala myndigheter i tillståndsfrågor samt att lämna information och råd till företag och andra intressenter. Du förväntas genomföra analyser och utredningar samt delta i regel- och standardiseringsarbete. Du kommer i olika sammanhang att föreläsa om regelverken kring brandfarliga varor. Även andra arbetsuppgifter på enheten kan komma att ingå i tjänsten. 

Din kompetensprofil
Du har civilingenjörsexamen, brandingenjörsexamen eller motsvarande kunskaper som myndigheten bedömer som likvärdiga för tjänsten. Vi värderar kunskaper om eller erfarenhet av riskanalyser och riskbedömningar. Det är även meriterande om du har goda kunskaper om lagstiftningen för hantering av brandfarliga varor, erfarenhet av regelarbete, myndighetsutövning riktad mot industrin eller industriell erfarenhet. För denna tjänst ser vi gärna ansökningar både från dig som har yrkeserfarenhet och från dig som nyligen tagit examen.  Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Du tar initiativ, är ansvarskännande och intresserad av att hela tiden lära dig något nytt. Eftersom arbetet innebär många externa kontakter och utredningsarbete behöver du kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på såväl svenska som engelska. Du förväntas också skapa och vidareutveckla kontakter med företrädare för branscher och kommuner. MSB arbetar för ökad jämställdhet och likabehandling, såväl internt som gentemot medborgarna. Det krävs ett aktivt arbete för ett samhälle utan diskriminering. Därför är det viktigt för oss att alla inom MSB bidrar och är delaktiga i vår strävan. 

Anställningsform
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Karlstad eller Stockholm. MSB tillämpar provanställning.

Vill du få mer information?
Kontakta enhetschef Ann-Sofie Eriksson eller biträdande enhetschef Magnus Nygren. Fackliga företrädare är Mona Pütsep Saco-S, Karin Albinson ST och Ann-Britt Paradis SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

Din ansökan 
ska vara inkommen till MSB senast 12 mars 2018, märkt med referensnummer 2018/21. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons. Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem. MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde enligt överenskommelse
Löneform månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad eller Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2018/21
Publicerat 2018-02-09
Sista ansökningsdag 2018-03-12