Föreståndare vid Nationellt centrum för djurvälfärd

Plats
Uppsala
Annonserat
den 15 februari 2018
Stängs
den 14 mars 2018
Ref:
SLU ua 2018.2.5.1-321
Kontakta
Harry Blockhuis
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap

Nationellt centrum för djurvälfärd (Swedish Center for Animal Welfare, förkortat SCAW) är placerat i Uppsala under fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap vid SLU. Centrets verksamhet har fokus på försöksdjur och lantbrukets djur men kan på sikt även omfatta andra djurslag. Centret initierar och koordinerar forskning kring förbättrad djurvälfärd, fort- och vidareutbildning av verksamma inom djurvälfärdsområdet samt förmedlar kunskap till, och kommunicerar med omgivande samhälle. Vidare fungerar djurvälfärdscentret som en plattform för svenska experter inom området och som rådgivande expertfunktion för Näringsdepartementet, Länsstyrelserna och Jordbruksverket.

Vid centret kommer det även att finnas en biträdande föreståndare och verksamheten kräver ett tätt samarbete mellan föreståndare och biträdande föreståndare. Föreståndare och biträdande föreståndare kompletterar varandra med avseende på kompetens inom forskning och utbildning respektive myndighetsarbete samt erfarenhet och kunskap om försöksdjur respektive lantbruksdjur. Vi söker nu en föreståndare för att i ett senare skede komplettera med en ny biträdande föreståndare vars kravprofil kommer att utformas för att komplettera föreståndarens profil.

Arbetsuppgifter:
Som föreståndare kommer du att arbeta under SCAWs styrgrupp, rapportera direkt till dekanen och arbeta i nära samverkan med fakultetsledning och övriga enheter vid VH-fakulteten. Du kommer bl.a. att arbeta med administration och verksamhetsplanering med ansvar för budget och personal. Centret är en nationell kontaktpunkt för djurvälfärd vid slakt av djur och PARERE-nätverket som hanterar alternativ till djurförsök. Det ingår i arbetet att representera SCAW och SLU i olika sammanhang.

Arbetet kommer att vara både strategiskt och operativt, med många kontakter både inom och utanför SLU, nationellt, europeiskt och internationellt. Exempel på målgrupper för dessa kontakter är det vetenskapliga samhället, aktörer inom försöksdjur och svensk animalieproduktion, myndigheter, djurägare och media. Föreståndaren har det övergripande ansvaret för att leda, utveckla och fördela centrets arbete och deltar i den dagliga verksamheten. Arbetet kräver god förmåga att leda och stötta medarbetare i en komplex och dynamisk akademisk miljö.

Möjlighet till viss egen forskning kan diskuteras.

Kvalifikationer:
Vi söker dig som har goda kunskaper om försöksdjur eller lantbrukets djur samt har ett genuint intresse för djurvälfärdsfrågor. Du har god kommunikationsförmåga i såväl det svenska- som det engelska språket i både tal och skrift samt dokumenterad god erfarenhet av ledarskap, arbetsledning och vetenskapligt arbete.

Utöver detta ska du ha en av två alternativa profiler;

  1. Den första profilen kräver erfarenhet av forskning och utbildning kring våra försöks- eller produktionsdjur på universitetsnivå. Du ska ha doktors- och docentexamen och en stark forskningsprofil inom försöksdjur, livsmedelsproducerande djur eller motsvarande.
  2. Den andra alternativa profilen kräver en dokumenterad god kunskap gällande myndighetsövning avseende djurvälfärdsfrågor samt ett etablerat internationellt nätverk inom djurvälfärd. Doktorsexamen är meriterande för den andra profilen.

Dina personliga egenskaper är av central betydelse eftersom interna och externa både internationella och nationella kontakter är en omfattande del av arbetet. Vi söker dig med god ledarskapsförmåga, social kompetens, kommunikationsförmåga, sammarbetsförmåga samt med god initiativ- och organisationsförmåga.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidare med 6 månaders provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2018-03-14.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och utnyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt. 

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.
www.slu.se 

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Kontaktpersoner
Harry Blockhuis
Ordförande i styrgruppen, lantbrukets djur
018-671627
harry.blokhuis@slu.se

Margareta Steen
Biträdande föreståndare, lantbrukets djur
018-671613, 073-0824449
margareta.steen@slu.se

Kristina Dahlborn
Dekan, försöksdjur
018-672186, 0762-170136
kristina.dahlborn@slu.se