Generalsekreterare till Radiumhemmets Forskningsfonder

Plats
Solna (Kommun), Stockholm
Annonserat
den 21 februari 2018
Stängs
den 14 mars 2018
Kontakta
Camilla Ericsson Wibom
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Generalsekreterare till Radiumhemmets Forskningsfonder

Vi söker en Generalsekreterare med ett tydligt och motiverande ledarskap som har förmågan att representera Radiumhemmets Forskningsfonder på ett förtroendeingivande sätt.

Som Generalsekreterare rapporterar du till styrelsen. I rollen ingår ansvar för kansliet, den löpande förvaltningen och fondernas dagliga verksamhet. Du ansvarar för kansliet med personalansvar för dess medarbetare samt har även arbetsgivaransvar för personal inom forskningsprojekten.

En prioritet i arbetet är att utveckla organisationens externa kommunikation, ytterligare stärka den digitala mognaden och fortsätta de goda kontakter som finns med Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet. Vidare ansvarar Generalsekreteraren för att hanteringen av forskningsanslag kännetecknas av god kontroll, hög kvalitet och att alla intressenter bemöts på ett professionellt sätt.

Huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:

 • Ansvarig mot fondernas styrelser. Förbereda dagordningar och ta fram beslutsunderlag inför styrelsemöten, årsmöten och arbetsutskottsmöten. Delta vid möten, föra protokoll och ansvara för genomförande av fattade beslut.
 • Ansvara för ansöknings- och prioriteringsprocessen kring forskningsanslag i samverkan med forskningsnämndens ordförande och vetenskaplig sekreterare.
 • Ansvarig för testamentes- och gåvoärenden i samarbete med skattmästare och ordförande.
 • Ansvarig för marknadsföring av fonderna; strategi och genomförande. Samarbete med externa leverantörer, ansvar årsredovisning, tematidning, hemsida samt arrangera aktiviteter för intressenter.
 • Ansvar för fondernas redovisning och ekonomisk rapportering i samarbete med ekonomichef.
 • HR-ansvarig och personalansvar för kanslipersonal samt anställda i projekten.

Vi söker dig som har:

 • Erfarenhet/insyn i den akademiska forskningsvärlden
 • Bakgrund inom insamlingsverksamhet
 • Erfarenhet av marknadsföring, gärna via digitala kanaler
 • Beprövad ledarförmåga
 • Kompetens inom och intresse för HR-området

Personliga egenskaper:

 • Engagerad, drivande och entusiasmerande
 • God samarbetsförmåga och social förmåga, lyhörd
 • Prestigelös; jobbar både operativt och strategiskt
 • Strukturerad och noggrann med god prioriteringsförmåga
 • God ledarskapsförmåga
 • Integritet och gott omdöme
 • Professionell och resultatorienterad

I rekryteringen samarbetar vi med Novare Executive Search och vi tar gärna emot din ansökan via rahfo@novare.se, snarast möjligt och senast 2018-03-14. För frågor, vänligen kontakta Camilla Ericsson Wibom på camilla.ericssonwibom@novare.se.

Radiumhemmets Forskningsfonder har som främsta mål att stödja den patientnära cancerforskningen, i första hand i Stockholm. Målet är tidigare upptäckt av cancer för att öka överlevnadschanserna och bättre behandlingsmetoder som förbättrar livskvaliteten för alla som måste leva med cancer.

Fonderna beviljar årligen stora belopp till ett brett urval av cancerforskningsprojekt. Under 2017 delade fonderna ut 75 MSEK. Fonderna har ett sammanlagt kapital på cirka 1,7 miljarder kronor. Nya medel kommer dels via avkastning på kapitalet, dels i form av gåvor, donationer och testamenten från allmänheten.

Radiumhemmets Forskningsfonder är politiskt och religiöst obundna med 90-konton och granskas årligen av Svensk Insamlingskontroll (SI) som säkrar att insamlingsverksamheten håller hög kvalitet och att utdelning uppfyller ändamålet. Fonderna är medlemmar i Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII) som arbetar för etisk och professionell insamling.

Kansliets kontor finns på Radiumhemmet vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. www.rahfo.se